Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

S vil en anden vej

lørdag, 21 juni 2008 12:36 by Gitte

Mit indlæg på Generalforsamlingen for Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Billund Kommune lørdag den 21. juni 2008 

Pr. 1. januar 2008 overtog jeg posten som gruppeformand fra Marlene. Og de 6 måneder der er gået siden, har jeg oplevet som turbulente, men - på trods heraf - styrkende for den socialdemokratiske gruppe. 

Vi startede året med at miste Ole til SF. En oplevelse, der indadtil rystede gruppen, ikke mindst på grund af Oles henvisning til samarbejdsproblemer i gruppen og udadtil straks fik pressens bevågenhed. Så meget, at jeg mindre end en måned efter, jeg var tiltrådt som gruppeformand fik stillet spørgsmålet, om jeg var partiets spidskandidat. Det var en overvejelse, jeg slet ikke havde gjort mig på daværende tidspunkt, men ikke desto mindre en beslutning, jeg lige nøjagtig havde et splitsekund til at træffe, da en journalist jo aldrig stiller et spørgsmål, uden prompte at forvente et svar. Jeg besluttede at sige ja. Det er min vurdering, at det ville have svækket gruppen, hvis jeg havde svaret nej eller var kommet med et uklart svar. Samtidig var det at sige ja, fuldt ud i overensstemmelse med de intentioner jeg havde, om at samle gruppen og få markeret gruppens holdninger. Men jeg har også klart meldt ud, at jeg kun er spidskandidat, hvis partiets opbakning til det er markant. Jeg er ikke masokist og kan sagtens finde andet at bruge min tid på. Selvom jeg selvfølgelig foretrækker at bruge den på det arbejde jeg er startet på og som jeg lægger rigtig mange kræfter i. 

Som det første halve år startede såvel med uro på de interne linier som med pressens bevågenhed – sådan er det også sluttet. Og med endnu et medlem, der forlader gruppen. Det er Rash, der har valgt at flytte til Herning. Og her er situationen jo en ganske anden. Rash er stadig socialdemokrat og for ham er det familiemæssige årsager, der er baggrunden for bruddet. Personligt vil jeg komme til at savne Rash, da han har været en god støtte for mig al den tid, hvor jeg har været i politik. Han vil også blive husket og manglet rent politisk – da Rash har varetaget nogle sider, som vi andre får svært ved. Men jeg ser ikke gruppen som svækket af den grund. I stedet for Rash træder Frede ind – og med det kendskab jeg har til Frede, vil vi kunne få meget glæde af ham som gruppemedlem. Du skal være velkommen Frede og jeg glæder mig meget til samarbejdet.   

Byrådsgruppens arbejde i 2008 startede i januar med internt at få diskuteret vores profil og få taget hul på de strategiske overvejelser i relation til vores byrådsarbejde. Og allerede i februar måned tog vi afsæt heri, da investeringsoversigten som en del af budget 2008 skulle behandles i byrådet. Gruppen kom således med ændringsforslag til budgettet, idet vi ønskede penge afsat til en madordning i skolerne samt til et forsøg med offentlig transport. Venstre ønskede ikke at tilgodese vores forslag og gruppen blev nedstemt.  

Allerede i april måtte byrådet efterfølgende udskyde flere af de anlægsinvesteringer, som vi lige havde vedtaget. Da vi ikke havde nået at få udført de planlagte investeringer i 2007 og derfor overført dem til 2008,  blev vi nødt til at overføre investeringer for et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009 – ellers ville vi blive trukket i bloktilskud i 2009. Det er det, som kaldes for  ”modregningsmekanismen” og som regeringen først meldte ud til kommunerne i april måned. Der ligger i den mekanisme en høj grad af detailstyring af den kommunale økonomi fyldt med sanktionsmekanismer, hvilket låser kommunerne fast. Netop det budskab forsøgte vi at markere os på. Paradoksalt nok, endte byrådet faktisk med at skyde flere af de samme investeringer, som den socialdemokratiske gruppe tidligere havde foreslået udskudt for at skaffe finansiering til vores ændringsforslag.  

I maj kom Grindsted Værket endnu engang på alles læber. Det kom nemlig frem, at flere af medarbejderne i 60’erne og 70’erne er blevet forgiftet med kviksølv uden at være blevet gjort opmærksom på det, selvom den daværende ledelse kendte til det. I vores lokal miljø har værket altid været beskyttet af en ring af tavshed og loyalitet. Vi skal have respekt for, at værket var og er en god arbejdsplads. Men lad mig også være helt klar i mælet her: vi bliver nødt til at bryde denne ring af tavshed. Vi må presse på op ad i systemet hos regionen og staten for at få en plan for, hvad der skal til for at beskytte vores grundvand og de borgere der kan blive berørt. Og ikke mindst, så må vi gøre hvad vi kan, for at hjælpe de borgere, der er berørt af kviksølv-sagen. Vi må her skabe politisk opbakning til at forældelsesfristen på 20 år sættes ud af kraft. Efter forlydende har disse problemer fra Grindstedværket aldrig været på en dagsorden i byrådet – lad mig derfor slå fast, at så er det på tide, at de kommer det!  

Senere i maj måned skulle byrådet godkende byggeprogrammet til IKC – det nye Fritids- og Kulturcenter i Grindsted. Byrådsgruppen finder det afgørende for kommunens fremtid, at vi kan bevare vores ungdomsuddannelser i Grindsted og som følge heraf vil IKC’s sammentænkning med Campus være central. Det var også baggrunden for, at vi ønskede biblioteket med i den 1. fase. Vi blev imidlertid endnu en gang nedstemt i byrådet og der er i det godkendte byggeprogram ikke lagt op til et bibliotek i fase 1. 

 Her for en lille uges tid siden blev aftalen mellem finansministeren og KL lavet om kommunernes økonomi i 2009. Det skete under trusler fra Lars Løkke om blot at diktere kommunerne den økonomiske ramme for 2009.   Det virker derfor til, at KL har haft pistolen for panden. KL har derfor ikke haft andet valg, hvis de fortsat ønskede indflydelse på regeringens styring af den kommunale økonomi. Bundlinien i den aftale, som er indgået er uændret niveau for service og anlægsinvesteringer i 2009. Det betyder nulvækst i velfærden de kommende år. For Billund Kommune betyder det, at hvis der er områder med udgiftspres, eller områder, hvor kommunen gerne vil opprioritere, så kan det kun finansieres gennem nedskæringer og besparelser på andre af de kommunale områder. Det er den virkelighed, vi står overfor og som vil få konsekvenser for os ikke mindst i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.  

Den offentlige leverede velfærd vil sakke bagud og blive mere og mere udhulet. Ikke alene i Billund Kommune, men på landsplan. Vi vil se en langsom forandring af vores velfærdsmodel i retningen af større grad af privat leverede velfærdsydelser. Eksempler er her sundhedsforsikringer, privathospitaler samt private skoler, børnehaver og ældrecentre. Den borgerlige regering får skabt plads til disse private leverede velfærdsydelser – de finder bedre og bedre fodfæste. Og det sker netop ved, at befolkningen bliver mere og mere utilfredse med den velfærd de modtager fra den offentlige sektor. Og den utilfredshed er der desværre ingen tvivl om, at vi i stigende grad vil komme til at opleve i de kommende år. 

Den socialdemokratiske gruppe skal være bevidste om, at det er den vej udviklingen vil gå. Men vi skal også være klar til at kæmpe imod. Vi skal forbedre kvaliteten i de offentlige tilbud, hvor vi kan og forsøge at begrænse skaderne af det minimatstats-korstog, som vi for øjeblikket ser i fremdrift.  Det er det udgangspunkt jeg vil have i det fremadrettede arbejde i byrådet.

På en række områder vil vi forsøge at markere, at S vil en anden vej.  Billund Kommune trænger til forandring. Den forandring er S bedst til at stå i spidsen for. Og det håber jeg, at alle sammen med byrådsgruppen vil samle kræfterne om i den kommende valgkamp.       

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Valgflæsk

torsdag, 8 maj 2008 08:17 by Gitte

Indlæg i Vejle Amts Folkeblad den 30. april 2008

Den 23. april bragte VAF et læserbrev fra Jens Vilbjerg, Give, MF for Venstre under overskriften ”Socialdemokraterne vasker hænder”.  Læserbrevet var en reaktion på de kommentarer, der var kommet fra den Socialdemokratiske gruppe, i forbindelse med byrådet udsættelse af anlægsinvesteringer fra 2008 til 2009.

 

Havde du nærlæst artiklen Jens Vilbjerg, havde du imidlertid kunnet se, at Socialdemokraterne stemte for udsættelsen. Det gjorde vi, fordi vi er et ansvarligt parti, som bestemt ønsker at overholde de budgetter, vi har været med til at lave og fordi vi ikke ønsker at blive trukket i bloktilskud i 2009. Havde du ydermere forstået, hvad det drejer sig om, havde du også været klar over, at vi ikke lagde op til budgetoverskridelser, men alene påpegede det urimelige i, at de anlægsinvesteringer, vi ikke har nået at afholde i 2007 heller ikke bliver mulige for os at afholde i 2008. I hvert fald kun, hvis vi udskyder anlægsinvesteringer af samme størrelsesorden fra 2008 til 2009. Og årsagen er ene og alene, at regeringen kommer så sent med sit udspil om sanktioner, at budgettet for 2008 allerede er vedtaget – ellers havde vi jo bare lagt det ind i budgettet.

 

I samme artikel anklager du også Socialdemokraterne for at lægge op til ”Laissez faire politik og lade kommunerne bruge løs uden hensyntagen til såvel nationale, som globale økonomiske forhold”. Så vidt jeg husker, var det da regeringen, der besluttede at gennemføre skattelettelser. Eller tager jeg fejl? Og endda på et tidspunkt, hvor økonomien – såvel den nationale som den globale – var betydeligt mere ophedet end den er nu. Så hvor var ansvarligheden lige henne der?

 

Socialdemokraterne har tværtimod hele tiden påpeget, at man ikke både kan få skattelettelser og øget velfærd. Og det har vi et ganske udmærket eksempel på her. Når vi må udskyde anlægsinvesteringer er det jo også velfærden der sættes under pres – det er bl.a. for Billunds vedkommende madordning i daginstitutionerne, ombygning af plejehjem mv. det drejer sig om.

 

Venstre fremførte til gengæld under sidste folketingsvalg – for mindre end et ½ år siden – at man sagtens kunne få både skattelettelser og øget velfærd. Selvom Nationalbankdirektøren var inde og advare mod de inflationsstigninger det ville medføre, pres på arbejdsmarkedet mv., så holdt venstre fast. ”Venstre ved man jo hvor man har” – ikke? Venstre blev imidlertid klogere efter valget. Er der andet udtryk herfor end: ”Valgflæsk”??

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tag til København Ib

onsdag, 16 april 2008 03:37 by Gitte

 Indeholdt i finansloven for 2008 er der en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, kommunerne under et overskrider de budgetterede drifts- og anlægsudgifter. Finansloven blev først vedtaget flere måneder inde i budgetåret, nemlig i april måned 2008. Da Billund Kommune ved årsskiftet overførte anlæg fra 2007 til 2008 er kommunen derfor nødt til udskyde anlægsinvesteringer fra 2008 til 2009 svarende til et beløb af ca. samme størrelsesorden. 

Selvom vi har mange og voldsomme investeringer liggende foran os er vi altså tvunget til at udskyde anlæg fordi vi har en regering, der ikke vil acceptere det kommunale selvstyre og som pålægger kommunerne helt urimelige sanktioner, hvis de ikke kan få de begrænsede midler de får stillet til rådighed til at slå til. Og det gør de efter parolen: hvis I har svært ved at få det til at løbe rundt med det vi stiller til rådighed – ja så giver vi jer bare endnu mindre næste år. Så kan I ”lære det - kan I”!  

Det er mere end beklageligt, at vi må udsætte vigtige investeringer. Regeringen har ikke set, hvor stærkt det går med opbygningen af Lalandia i Billund. Men det går stærkt og det er på høje tid, at vi får infrastrukturen omkring Billund projekteret og tilrettelagt.  At infrastrukturen omkring Billund fungere har ikke kun betydning for Billund Kommune. Vi – og regeringen - er nødt til at se det i et større perspektiv. Vores egen andedam må ikke begrænse vores udsyn og må ikke begrænse vores initiativer. Landets næststørste lufthavn ligger faktisk i vores kommune og folk skal kunne komme til og fra lufthavnen – det er Trekantsområdet afhængig af – det er hele den sydjyske region afhæng af.  

Økonomisk er infrastrukturen omkring Billund en stor mundfuld, der vil belaste kommunens budget i mange år frem. Og måske er det for stor en mundfuld for en kommune af Billunds størrelse, at løfte alene.  Det er i hvert fald et spørgsmål, man med rette kan rejse, når de betingelser regeringen stiller op er så begrænsende for os. Får vi ikke snart et regeringsskifte – ja så kan vi vel se frem til, indkørslerne til Lalandia er etableret i 2012 og at krydset Nordmarksvej/Åstvej  er færdigt i år 2018 – i hvert fald hvis der også de følgende år, kun  vil være råd til investeringer af samme størrelsesorden som i år.  

Det er også derfor, vi fra den Socialdemokratiske gruppe i byrådet har foreslået, at borgmesteren sætter sig ind i sin bil og kører en tur til København for at drøfte sagen med sine partikollegaer på Christiansborg. Billund Kommunes situation ER speciel. Både kommunens og investeringernes størrelse taget i betragtning og så det faktum, at vores udvikling, vores vejnet har afgørende regional betydning. Derfor siger den Socialdemokratiske gruppe: ”Ib, tag til København. Få lavet en særaftale, en dispensation, en aftale om medfinansiering – eller andet. Det eneste der er helt sikkert er, at bliver du herhjemme – så sker der i hvert fald ingenting”.

 

  

Har i øjeblikket 4.6 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,571429/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kort snor i den kommunale økonomi

tirsdag, 11 marts 2008 02:35 by Gitte

Den nye sanktionsmodel begrænser det kommunale råderum voldsomt. Modellen indebærer helt konkret i forhold til budgetterne i 2008, at såfremt, den enkelte kommune bruger flere penge end budgetteret, så vil det blive trukket fra i kommunens bloktilskud i 2009. Samtidig vil - igen den enkelte kommune - blive straffet, hvis den hæver skatten for at kunne finansiere sine drifts- og anlægsudgifter. Straffen består i, at 75% af merindtægten bliver inddraget af staten. De sidste 25% bliver en del af den kollektive straf, idet den del trækkes fra bloktilskuddet til de øvrige kommuner. Så snoren, kommunerne kan sprælle i bliver kortere og kortere og det er hver gang velfærden, der sættes under pres.

Torsdag den 13. og fredag den 14. marts skal jeg til KL delegeret møde i Ålborg. Gad vide, hvad Lars Løkke her vil fortælle? Hvad vil ønsket om at styre og straffe kommunerne mon medføre af nye tiltag - og hvad skal vi ellers lægge øre til?? 

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Økonomi | Budget
Menu:   E-mail | Permalink