Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Hvad vil Socialdemokraterne?

onsdag, 16 oktober 2013 13:56 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 42 2013

Når Kai Bayer i et læserbrev spørger, om vi ved, hvad vi vil på ældreområdet, er svaret: ”Ja. Det ved vi godt.”  Vi vil først og fremmest give de ældre mere indflydelse på deres eget liv. Vi ønsker således et opgør med den kommunale styringsmodel og at minuttyranniet afskaffes. Der skal bruges mindre tid på dokumentation og dobbeltregistreringer. Ledere og medarbejdere skal have mere frihed. Og helt centralt skal medarbejdere og borgere i dagligdagen kunne aftale, hvad der er mest behov for. Det skal ikke længere være centralt udarbejdede planer og skemaer der fortæller, hvilken pleje og omsorg den ældre har krav på. Der skal lyttes til de ældres ønsker og behov, som helt naturligt kan skifte fra dag til dag.

Det er korrekt, at Socialdemokraterne ikke - som Kai Bayer - har insisteret på, at der skal bygges nye plejeboliger. Årsagen er den simple, at der ikke er behov for flere plejeboliger i Billund Kommune. Skal der bygges nye plejeboliger skal der derfor nedlægges andre, og det er ikke det, vi går til valg på. Derfor har vi ikke kæmpet for at afsætte midler til nybyggeri i budgettet.    

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bevar kvalitet på plejecentrene

lørdag, 7 april 2012 05:14 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 15

Den 2. april udløb høringsfristen for Bolighandlingsplanen. Planen har været genstand for en del debat – ikke mindst fordi den lægger op til lukning af plejecentre. På trods heraf er det begrænset, hvad der er indkommet af høringssvar. Årsagen er måske, at Venstre har været ude med et oplæg om, at bevare alle plejecentre?

Fra den socialdemokratiske gruppe frygter vi de serviceforringelser, der vil blive resultatet, hvis vi ingen strukturomlægninger foretager. Der skal findes besparelser på 5 mio. kr. om året. Venstre lægger op til, at fjerne nattevagten i Hejnsvig og Stenderup/Kroager. Det er en kvalitetsforringelse, der kun henter en meget begrænset del af den nødvendige besparelse, og som vi tager afstand fra. Der er begrænsede muligheder for at installere overvågningssystemer på ældre plejecentre. Der er således intet, der tyder på, at moderne teknologi vil kunne give samme tryghed og sikkerhed som en nattevagt.

Kvalitet i ældreplejen med fokus på livskvaliteten er for os helt centralt. Det betyder også, at vi med interesse har lyttet til den borgergruppe, der peger på en midtby placering af et fremtidigt ældrecenter i Grindsted. Et værested der kan indeholde plejeboliger, ældreboliger, møde- & undervisningslokaler, værksteder, fitness, cafeteria, liberale erhverv mv.  Når Venstre mener, Mødestedet skal fastholdes, som det er i dag, så er det noget ganske andet, end det borgergruppen peger på. Der er ingen fremtid, ingen vision i at bevare Mødestedet, som i dag, og udbygningsmulighederne er begrænsede. Men der vil være en vision i at etablere et ældrecenter i Grindsted midtby. Kvicklygrunden har været nævnt som en mulighed – der kunne også være andre. Vi vil meget gerne være med til at se på en central placering, og gerne i samarbejde med en privat investor.

Har i øjeblikket 3.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 3,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5