Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Beslutningstagerne skal påvirkes

tirsdag, 12 november 2013 03:22 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 45 

Hvis vi vil med toget, så er det nu, vi skal springe på vognen. Som refereret i JV fra mødet med Henrik Dam Kristensen, så forhandles der i øjeblikket om Togfonden. Og muligheden for en letbane mellem Billund og Vejle kan indgå i forhandlingerne, hvis vi arbejder for det.

Togfonden finansieres af en ekstra beskatning af selskaber, der udvinder gas og olie i Nordsøen. Den blev etableret på baggrund af en aftale mellem regeringen, DF og Ø. Venstre var imod og er det stadig. På trods heraf er pengene her. Og hvorfor skal vi så have en letbane til Billund? Det skal vi, fordi vi har Danmarks 2. største lufthavn, er et af Nordeuropas største ressortområder for familieturisme og har flere store virksomheder beliggende i kommunen.  

En borgmester har altid et ansvar for at påvirke beslutningstagerne. Sådan er det også i denne sag. Jeg vil kæmpe for en letbane, hvis jeg sidder i stolen 1. januar. Jeg har gode kontakter i regering og folketing. Jeg tror, jeg kan gøre det bedre!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nulvækst vil forringe velfærden - også i Billund kommune

fredag, 12 juli 2013 04:20 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 29, 2013

I den seneste tid er Venstres forslag om nulvækst fra 2014-2020 blevet debatteret heftigt i medierne. Venstre mener ikke, det vil kunne mærkes. Venstre mener blot, vi skal effektivisere i kommunerne.  Nu viser en undersøgelse fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråd imidlertid, at alene i Billund Kommune vil vi skulle spare 46 mio. kr. og fyre 70 medarbejdere.

Efter at have siddet i byrådet i snart 8 år, været med til 7 budgetforhandlinger og talt med rigtig mange forældre, ældre, pårørende, medarbejdere, foreningsbestyrelser, frivillige, virksomheder og mange andre, ja så ved jeg, at en besparelse på 46 mio. kr. vil kunne mærkes. Nulvækst vil betyde, at vi bliver nødt til, at skære i vores kernevelfærd. At folkeskolen og ældreplejen – endnu engang – må stå for skud. Derfor tager jeg skarpt afstand fra Venstres forslag. Og jeg kan slet ikke forstå, at man ikke kan tænke større tanker efter at tilbragt over et år i en hængekøje.

Det er aldrig nemt, at effektivisere i den offentlige sektor. Det viser de seneste års smalhals. Og det kan sjældent gøres på en måde, som ikke for nogle vil opleves, som en forringelse af velfærden. Vi skal selvfølgelig fortsat blive bedre til at gøre tingene anderledes. Tænke nyt og spare, hvor vi kan. Det nødvendiggør den demografiske udfordring vi står over for. Men tingene skal siges som de er – også af Venstre. Og vil man have nulvækst – ikke bare i et, men i syv år – ja, så skal der altså andre og endnu voldsommere nedskæringer til, end dem vi hidtil har set. 

Venstres udgangspunkt er, at den offentlige sektor er en bremse for privat vækst. Jeg mener, det er en fejlslutning, at se sådan på det. Den offentlige og den private sektor er en forudsætning for hinanden. Lokalt er bosætningen - og dermed arbejdskraft til virksomhederne - afhængig af, at vi har gode børnehaver, gode skoler, gode fritidsfaciliteter mv.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Grindsted mangler ikke kun halplads!

tirsdag, 28 juli 2009 15:45 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 29

Netop hjemvendt fra ferie læser jeg i avisen, at licitationen af IKC skal gå om, da licitationsmaterialet er underkendt af klagenævnet. Det er brandærgeligt fordi ikke bare Grindsted, men hele kommunen har brug for et idræts- og kulturcenter. Og fordi vi nu skal starte forfra. Det er derfor forståeligt, at foreningerne er desperate. Men snakken om en hal to ved Lynghallen bør stoppe. En sådan løsning vil sætte vores by helt i stå. Grindsted mangler nemlig ikke kun halplads. Grindsted mangler et visionært center med plads til, at hele familien kan udfolde sig – idrætsmæssigt og kulturelt.

 Hvis vi vil have flere til at bosætte sig i vores kommune og holde på de unge, så er vi nødt til at have noget at tilbyde. Og billige byggegrunde er ikke nok. Familier prioriterer deres fritid i dag. Kommunen skal derfor skabe rammen om familiens samvær, oplevelse og udfoldelse. Familier prioriterer også uddannelsesmuligheder til deres børn. Og vores ungdomsuddannelser presses både fra vest og øst. De unge viftes om næsen med spændende ungdomsmiljøer, som vi i øjeblikket slet ikke kan leve op til i Grindsted by. Det er ved at være på høje tid, vi får bygget det center. 

Et idræts- og kulturcenter har både betydning for bosætning og livskvalitet. Grindsted er kommunens største by og det er her, vores ungdomsuddannelser er. Er kommunens største by ikke attraktiv og kan vi ikke fastholde vores ungdomsuddannelser, så får vi vanskeligt ved at få flere til at flytte til kommunen. Hvad skal vi så med udviklingsplaner? Ordet udvikling vil helt miste sin betydning og vi vil kunne se en fremtid i møde, der indebærer afvikling. Afvikling for hele kommunen.

 

Vi må derfor ikke give køb på et idræts- og kulturcenter i Grindsted. Drømmen lever fortsat, den mangler bare at blive virkeliggjort. Lad os i stedet gribe muligheden, som klagenævnets underkendelse trods alt giver til at omdefinere projektet, således vi kan få biblioteket med i den første fase. Hvis vi fra dag et vil have hele familien til at komme og leve i vores nye center, skal vi have biblioteket med fra starten – et bibliotek, som kan være et kulturelt samlingspunkt.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 7 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bevar 10. klasse i kommunen

mandag, 1 september 2008 15:56 by Gitte

10. klasse er et ekstra skoleår, som de unge tager, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer, eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse de vil begynde på. Når Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti nu ønsker at ”sælge” 10. klasse til Tekniske Skole øver de derfor vold mod det, der er intentionen med 10. klasse. Et 10. klasse forløb på Tekniske Skole kan nemlig ikke afsluttes med statskontrollerede prøver.  Da det er lovgivningsmæssigt bestemt, at en kommune skal tilbyde en 10. klasse med afgangsprøver, vil de unge, der ønsker at afslutte med prøve, derfor fremover blive sendt til andre kommuner.

 

Jeg er alvorligt bange for, at mange af de unge, ikke vender tilbage for at tage deres uddannelse i Grindsted. Og hvorfor skulle de også det efter at have oplevet det spændende miljø, som f.eks.Vejle kan tilbyde? Hvad er der lige, der kan trække dem hjem igen?

Hermed fjernes en væsentlig del af kundeunderlaget for de i forvejen hårdt trængte ungdomsuddannelser. Spørgsmålet er, hvor længe vi så kan fastholde uddannelserne i Grindzted. Det stemmer ikke overens med byrådets visioner om at skabe et godt ungdomsmiljø med campus. Det stemmer heller ikke overens med byrådets vision om 30,000 indbyggere. Kommunen vil slet ikke være attraktiv nok til at trække så mange nye borgere hertil, hvis vi ikke længere har gymnasiet, erhvervsskolen og en teknisk skole.

 

Det er heller ikke godt for de unge. De har brug for den chance, en 10. klasse, der afsluttes med prøve giver. Et år, der udelukkende er afklaring og hvor der ikke er et eksamensmål er ikke godt nok. Det må vi ikke acceptere.

 

Vi bør sikre vores 10. klasse med de muligheder og rettigheder, der er i dag.. Måske kan gymnasiet eller erhvervsskolen stille lokaler til rådighed og der kan indgås et samarbejde – det er en mulighed, jeg vil foreslå, at man undersøger.

 Så kære forligspartier. Kom nu til fornuft. Det handler om Grindsted som uddannelsesby. Det handler om vores børns fremtid.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vi kan alle gøre en forskel

mandag, 23 juni 2008 16:55 by Gitte

Båltale Sct. Hans aften 2008 

Tak for indbydelsen til at holde båltalen Sct. Hans aften her i Østbyen det har jeg glædet mig meget til. 

Sct. Hans er den tid, hvor alting synes skønnest. Hvor alt er grønt og sprængfyldt af liv. Alt er i færd med at vokse og udvikle sig.

Samtidig er Sct. Hans indbegrebet af sommer og den tid på året, vi drømmer os hen til. I sommeren ligger nemlig mulighederne. Ferien ligger – for de fleste – for døren og endelig har vi tid til at slappe af og hygge os med børnene, familien og vennerne. Vi drømmer om, at nå alt det, vi ikke når til dagligt. At få indhentet alt det liv, vi har forsømt i løbet af året. 

Og sådan er det vel for de fleste af os, at sommeren er den tid, vi holder allermest af. 

Sct. Hans aften har fra gammel tid været en festdag. At tænde bål, har været en anledning til at mødes og hygge sig. At have noget, at være sammen med andre om. Sådan en traditionsrig aften opstår der et fællesskab. Og fællesskab har altid været med til at skabe tryghed og glæde. At være en del af et fællesskab giver en god fornemmelse. Får os til at føle os godt tilpas.  Fællesskaber skal vi sætte pris på. Tage vare om. For vi har, i vores fortravlede verden, ikke så mange af dem, som man havde tidligere. 

Og måske er det sådan en aften, hvor håbet og lyset mødes, at vi skal tænke over, hvordan vi kan genfinde fællesskabets varme. Som et af verdens rigeste samfund skal vi også kunne tage vare på hinanden. Hjælper dem, der har det svært og afse tid til at pleje de nære bånd. Og når vi nu lever i et af verdens rigeste samfund, så skal vi også kunne give hvert enkelt menneske, de bedste livsbetingelser.  Det lille barn skal have den bedste start på livet. Og når et menneske efter mange år, er blevet træt af livet skal respekt og værdighed også være de værdier, vi følger dette menneske ud af den sidste dør med. 

Igen kommer jeg tilbage til fællesskabet og vores travle hverdag. For vi kan alle gøre en forskel ved i vores nærmiljø at danne trygge, opbyggende fællesskaber.

 Men desværre ser vi ofte, at enhver er sig selv nok. Vi ser det fra foreningslivet, hvor det er svært at skaffe frivillige til alt det arbejde, der skal gøres. Børn bliver afleveret og afhentet, men man er sjældent en del af den fritidsinteresse, som børnene dyrker. For far og mor har travlt – travlt med at tjene penge, så der kan blive råd til en ny bil, et nyt køkken eller en udlandsrejse. 

Hvorfor er det i grunden sådan, at jo rigere vores samfund bliver – jo mindre tid bruger vi på vores børn? Inderst inde vil vi jo gerne tjene penge, for at kunne give dem så god en tilværelse som muligt. Og mange af os får også mulighed for, at købe i de rigtige tøjmærker. Råd til at de kan dyrke deres fritidsinteresser 3-5 dage om ugen. Men hvor bliver tiden af? Den tid vi skulle bruge til at lære dem de gode værdier om, hvad der er rigtigt og forkert så de siden hen kan klare sig i samfundet – et samfund der langt hen af vejen bliver dårligere til at tage sig af de svageste. 

Værdierne lader vi børnehaven, skolen og idrætslederne om at formidle til vores børn. Heldigvis er mange af dem rigtig dygtige og kompetente, men vi kan ikke forvente, at de skal overtage forældrerollen. Det er og bliver vores ansvar. 

Danmark er også et af verdens mest trygge samfund. Alligevel føler mange sig utrygge. Utrygge for fremtiden, utrygge i dagligdagen. En meningsmåling foretaget af Cepera viser, at hver anden dansker er blevet mere bange for at færdes udenfor om aftenen, selvom statistikkerne viser, at volden ikke er steget.  Faktisk viser undersøgelser, at den mest utrygge dansker er en 57-årig kvinde fra Ringkøbing. Og det er egentlig meget sigende. For hvor stor en risiko tror I, at hun er udsat for? Sikkert ikke ret stor.  

Der er nok ingen tvivl om, at medierne har en stor rolle at spille her. Vores virkelighed bliver jo formidlet gennem historier om knivoverfald med drabelige billeder og blodige overskrifter. Det føles meget tæt på vores egen lille hverdag og denne utryghed påvirker også vores børn. Erik Sigsgård har i sin bog: "Det åbne og det lukkede", spurgt nogle børn om, hvad tryghed er. Og nogle af svarene var:
 
.   Tryghed er, at de voksne og mine forældre snakker godt sammen.
.   Tryghed er, at jeg føler mig holdt af og hørt på - også når jeg er dum.
  .Tryghed er, at få knus og få kæl, fordi jeg er mig.
.  Tryghed er, at jeg føler, der er brug for mig.
   Tryghed er, at vide, hvad der skal ske.


Jeg ved godt, at det er barske ord en Sct. Hans aften. Men det er en del af vores virkelighed. Og vi skal kunne passe på hinanden. Store som små. Unge som gamle.  

Sct. Hans er symbolsk brugt til at slippe af med noget af det, man ikke var tryg ved, eller det man var bange for. Vi forsøger således med vores symbolske afbrænding af heksen, at sende det onde væk. Måske helt til Bloksbjerg.

Så lad os gøre det – også i aften. Lad os bruge ilden til at afværge det onde med. Lad os bruge de hedenske hekseprocesser til at rense sjælen, til at skubbe utrygheden lidt på afstand.  

Engang brændte vi de mennesker vi ikke kunne lide. I dag samles vi om det samme bål. Men denne gang for at fejre den lyse tid og midsommerens komme. Snart skal bålet tændes. Lad dette bål i aften være med til at give lidt eftertanke – og få os hver især til at tænke over, hvad det egentlig er, der er vigtigt i tilværelsen og samtidig tænke over, om der var et eller andet, vi selv kunne være med til at gøre lidt bedre. 

Fortsat god aften og ha’ en rigtig god sommer. 

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Børn og unge | Taler
Menu:   E-mail | Permalink

Svært at få øje på det unikke

mandag, 26 maj 2008 02:00 by Gitte
  

Ved byrådsmødet den 20. maj sad repræsentanter for ungdomsuddannelserne, i følge dagspressen, på tilhørerpladserne og bed sig i læben. Det gjorde de, fordi et byrådsflertal besluttede, at biblioteket ikke skal med i 1. etape af IKC, det nye Idræts- og kulturcenter. Et nyt bibliotek i IKC ville ellers understøtte planerne om campus som et fælles, spændende studiemiljø for de unge. Derfor ønskede skolelederne, at biblioteket skulle med. Og derfor stillede den socialdemokratiske gruppe på byrådsmødet et ændringsforslag om, at biblioteket kom med i 1. etape.

 

Der er i byggeprogrammet gjort meget ud af Campus-delen. IKC og uddannelsesinstitutionerne skal ”smelte sammen”, så de studerende får helt nye muligheder for at mødes og skabe fælles oplevelser. Det er imidlertid vores opfattelse, at der slet ikke bliver en ordentlig sammensmeltning mellem IKC og uddannelsesinstitutionerne uden et bibliotek. Vi vanskeliggør Campus-tankegangen. Og hvor bliver det unikke så af?

 

Samtidig er et bibliotek jo et kulturelt samlingspunkt for HELE familien. Og kultur bør være andet og mere end idræt. Et synspunkt, som sponsorerne også har fremført som et krav for at bidrage til IKC. Et IKC med et bibliotek vil klart trække flere til, end et IKC uden et bibliotek og dermed også skabe en bedre driftsøkonomi for centret.

 

Det kan således undre, at Venstre ikke havde den forbedrede driftsøkonomi for øje, når det ellers var økonomiske argumenter de brugte, til at skyde vores forslag i sænk. Spørgsmålet var nemlig, hvor vi ville finde pengene.

 

Da vi ikke har nogen vurdering af, hvad et bibliotek, som en del af IKC vil koste samt af, hvor meget, der vil være økonomisk råderum til, indenfor de afsatte 100 mio. kr. kunne vi heller ikke fremlægge en finansieringsplan for evt. meromkostninger. Men vi havde gerne overført meromkostningerne til fremtidige anlægsbudgetter – ligesom i øvrigt andre investeringer på samme byrådsmøde var blevet det, f.eks. ombygning af Myretuen.

 

Havde Venstre villet udvise blot en lille smule fleksibilitet, så havde de gået med til at ændre ordlyden i byggeprogrammet. Vi foreslog her fjernet afsnittet, hvor der direkte står, at biblioteket ”ikke forventes indarbejdet i etape 1”. Det virkede her som om, at borgmesteren var bange for at give selv små indrømmelser. Måske der kunne opstå problemer med at holde sammen på gruppen, hvis fligen blev løftet? Selv har han jo tidligere udtalt til dagspressen, at han gerne så biblioteket med i en 1. etape.

 

En realisering af campus vil efter al sandsynlighed betyde, at 10-klasse skolen skal flytte nærmere ungdomsuddannelserne. Det nuværende bibliotek har i den forbindelse en attraktiv placering. Vi kan derfor kun beklage, at den oplagte mulighed, der ville være i at flytte 10-klasse skolen hertil ikke længere eksisterer. Byrådet har med sin beslutning kuldsejlet sådanne planer.

 

Det er for os vigtigt, at vi får et Fritids- og kulturcenter, som lever op til de behov og forventninger, der er til sådan et center i en kommune i udvikling. En kommune, der har valgt at prioritere ungdomsuddannelserne og som gerne vil være en bosætningskommune. Vi havde en enestående chance for at skabe det unikke. En chance, som desværre ikke blev grebet.

 

Har i øjeblikket 4.7 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Holdning til Globen

tirsdag, 21 august 2007 16:17 by Gitte

Den 20. august modtog jeg en mail fra Jyske Vestkysten med følgende ordlyd:

Kære byrødder

På JydskeVestkysten er vi ved at lave en større artikel omkring Globen og i den forbindelse vil vi gerne vide lidt om jeres holdning til Globen.

Vi vil bede jer om hver især at svare kort på følgende spørsgmål: Hvad er din holdning til Globen lige nu? Og hvorfor?

Vi vil meget gerne have svaret på mail senest onsdag aften, så vi torsdag morgen kan gå i gang med at bearbejde svarene.

Og her er svaret jeg skrev:
Min holdning overfor Globen er fortsat positiv. Jeg mener, at der skal sættes ind for at gøre Billund kommune så attrativ, at rigtig mange udefra ønsker at bosætte sig i netop vores kommune de næste år. Her kunne Globen være et bud, da netop Globen ville kunne skabe rammen for at hele familien samlet eller hver for sig kan dyrke mange forskellige former for idrætsaktiviteter. Herudover er jeg overbevidst om, at skal Grindsted bevares som en uddannelesby med Gymnasium og Erhvervsskole, så bliver vi også nødt til at have attraktive fritidstilbud til de unge mennesker, ellers vælger de at gå i skole i en anden by. Også her kunne Globen være et bud. MEN jeg mener, at projektet er "vokset" og jeg er usikker på drifts- og finansieringsmuligheder og konsekvenser - derfor er jeg indtil et sådant grundlag bliver præsenteret på "stand by".

Har i øjeblikket 4.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Økonomi | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Det er hele kommunens fremtid det gælder

fredag, 30 marts 2007 15:32 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 30. marts 2007
Jyske Vestkysten den 30. marts 2007
  

Det er nu blevet klart for mig, at Globen for Søren Vigsø direkte er et skræmmebillede og ikke bare en dårlig ide. Således kunne man forleden læse i Vejle Amts folkeblad, at Søren Vigsø frygter, at Globen vil affolke Billund kommune. En sådan udtalelse kan ikke andet end undrer, når nu udgangspunktet faktisk er det modsatte. Globen er jo tænkt som en vækst-generator, hvor det drejer sig om, at få Billund kommune gjort så attraktiv, at vi, der bor her, ønsker at blive boende og at andre vil flytte hertil. Meget tyder på, at forældre først og fremmest bosætter sig der, hvor der er gode pasnings- og skolemuligheder for deres mindre børn, ungdomsuddannelser til deres større børn samt spændende fritidstilbud til hele familien. Og her har Globen, som det er lagt op til, virkelig noget at byde på med tilbud indenfor både idræt, fritid og kultur. Det er samtidig helt afgørende for ungdomsuddannelserne i Grindsted, at der fortsat er unge mennesker nok, der vælger at tage en uddannelse her og ikke i en af de større byer, som lokker med  bl.a. spændende studiemiljø og kulturelle tilbud.  

Hvorvidt vi kan skabe vækst og hvorvidt ungdomsuddannelserne på sigt overlever eller ej har betydning for hele kommunen – ikke kun Grindsted by. Desværre ligger Billund Kommune ikke placeret i den bedste del af landet regioner, hvis vi skal se på vores fremtidsudsigter. Vi har en lav uddannelsesfrekvens og lav andel af folk med videregående uddannelser i forhold til resten af landet – både i regionen generelt og i Billund. Derfor må det være af største prioritet, at fokusere på vores uddannelsesinstitutioner og de unge udover øget bosætning i kommunen. Det fremgår derfor med al tydelighed, at vi står foran en lang række udfordringer. Udfordringer, som vi må og skal gribe, hvis vi vil sikre vores fremtid. Globen kan være et centralt led i en sådan udvikling, men det er vigtigt, at vi har målet og helheden for øje. Det er netop hele kommunens fremtid det gælder.

 Det er selvfølgelig et forståeligt synspunkt, når man sidder som formand for Billund idrætsforening, at arbejde for, at man også i fremtiden kan dyrke idræt i Billund by, men det er ikke forståeligt at fremme sine egne interesser på bekostning af helheden. Når Søren Vigsø frygter, at kommunekassen vil blive drænet kunne en meget større frygt derfor være, at der slet ikke vil komme penge nok ind i kommunekassen til at dække Billund idrætsforenings behov. Det ville derfor klæde Søren Vigsø, Henrik Mahler og Jan Anker at tage et par sko på i en lidt større størrelse så de både kan blive i stand til at se fremad og hæve sig lidt op over

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Kulturhus eller Globe?

tirsdag, 16 maj 2006 13:47 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 16. maj 2006
Jyske Vestkysten den 16. maj 2006

Der er vist ikke mange, der kan være uenig i, at Kulturhuset er en perle i Grindsted midtby. En perle, der primært er tilvejebragt på grund af det store engagement fra de mange frivillige og husets dygtige formand Bodil Køppen. Med et sådant engagement, kan det derfor heller ikke undre, at Kulturhusets fremtid i øjeblikket drøftes med mange og voldsomme følelser iblandet. Men jeg syntes, at det er brand ærgerligt, at debatten bevæger sig derhen, at enten er man for Globen – eller også er man for Kulturhuset – hvis man da overhovedet har taget stilling. Det ene behøver jo ikke nødvendigvis at udelukke det andet. Såvel Kulturhuset – som Globen er jo begge kulturelle attraktioner for Grindsted og hele kommunen. Og Grindsted trænger i den grad til et kulturelt løft – se bare, hvordan kulturen har været opprioriteret i vores naboby Billund.  

Ønsker vi, at den nye Billund kommune skal have en fremtid – også når vi betragter det hele på lidt længere sigt. Ja så må Grindsted og Billund, som de store ”trækplastre” gøres så attraktive, at folk får lyst til at flytte til kommunen for at bosætte sig og drive virksomhed. Så er vi nødt til at ”tænke stort”. Det drejer sig om at blive markeret på danmarkskortet og kunne tilbyde nye borgere noget af alt det, der betyder noget i hverdagen. Ud over gode børnepasningsmuligheder og gode skoletilbud drejer det sig også om gode fritidstilbud. Sport, musik, kunst, teater og ikke mindst socialt samvær. Samtidig skal vi som uddannelsesby også være meget opmærksomme på de unge og de behov de har – ellers mister vi dem til omegnskommunerne.  

Hvorvidt der skal være en biograf i Globen, må jo bero på en nærmere analyse. Personligt tror jeg, at det vil være vanskeligt, at få økonomi i en sådan biograf. Men lad os få det undersøgt og lad os ikke afvise Globen fordi vi ikke vil have en biograf heri.  

Jeg er for Globen fordi jeg mener, at vi skal skabe gode fritidstilbud og gode oplevelser til de unge og alle vi andre. Men jeg er selvfølgelig ikke imod Kulturhuset, som også bidrager med gode oplevelser.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink