Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Svært at få øje på det unikke

mandag, 26 maj 2008 02:00 by Gitte
  

Ved byrådsmødet den 20. maj sad repræsentanter for ungdomsuddannelserne, i følge dagspressen, på tilhørerpladserne og bed sig i læben. Det gjorde de, fordi et byrådsflertal besluttede, at biblioteket ikke skal med i 1. etape af IKC, det nye Idræts- og kulturcenter. Et nyt bibliotek i IKC ville ellers understøtte planerne om campus som et fælles, spændende studiemiljø for de unge. Derfor ønskede skolelederne, at biblioteket skulle med. Og derfor stillede den socialdemokratiske gruppe på byrådsmødet et ændringsforslag om, at biblioteket kom med i 1. etape.

 

Der er i byggeprogrammet gjort meget ud af Campus-delen. IKC og uddannelsesinstitutionerne skal ”smelte sammen”, så de studerende får helt nye muligheder for at mødes og skabe fælles oplevelser. Det er imidlertid vores opfattelse, at der slet ikke bliver en ordentlig sammensmeltning mellem IKC og uddannelsesinstitutionerne uden et bibliotek. Vi vanskeliggør Campus-tankegangen. Og hvor bliver det unikke så af?

 

Samtidig er et bibliotek jo et kulturelt samlingspunkt for HELE familien. Og kultur bør være andet og mere end idræt. Et synspunkt, som sponsorerne også har fremført som et krav for at bidrage til IKC. Et IKC med et bibliotek vil klart trække flere til, end et IKC uden et bibliotek og dermed også skabe en bedre driftsøkonomi for centret.

 

Det kan således undre, at Venstre ikke havde den forbedrede driftsøkonomi for øje, når det ellers var økonomiske argumenter de brugte, til at skyde vores forslag i sænk. Spørgsmålet var nemlig, hvor vi ville finde pengene.

 

Da vi ikke har nogen vurdering af, hvad et bibliotek, som en del af IKC vil koste samt af, hvor meget, der vil være økonomisk råderum til, indenfor de afsatte 100 mio. kr. kunne vi heller ikke fremlægge en finansieringsplan for evt. meromkostninger. Men vi havde gerne overført meromkostningerne til fremtidige anlægsbudgetter – ligesom i øvrigt andre investeringer på samme byrådsmøde var blevet det, f.eks. ombygning af Myretuen.

 

Havde Venstre villet udvise blot en lille smule fleksibilitet, så havde de gået med til at ændre ordlyden i byggeprogrammet. Vi foreslog her fjernet afsnittet, hvor der direkte står, at biblioteket ”ikke forventes indarbejdet i etape 1”. Det virkede her som om, at borgmesteren var bange for at give selv små indrømmelser. Måske der kunne opstå problemer med at holde sammen på gruppen, hvis fligen blev løftet? Selv har han jo tidligere udtalt til dagspressen, at han gerne så biblioteket med i en 1. etape.

 

En realisering af campus vil efter al sandsynlighed betyde, at 10-klasse skolen skal flytte nærmere ungdomsuddannelserne. Det nuværende bibliotek har i den forbindelse en attraktiv placering. Vi kan derfor kun beklage, at den oplagte mulighed, der ville være i at flytte 10-klasse skolen hertil ikke længere eksisterer. Byrådet har med sin beslutning kuldsejlet sådanne planer.

 

Det er for os vigtigt, at vi får et Fritids- og kulturcenter, som lever op til de behov og forventninger, der er til sådan et center i en kommune i udvikling. En kommune, der har valgt at prioritere ungdomsuddannelserne og som gerne vil være en bosætningskommune. Vi havde en enestående chance for at skabe det unikke. En chance, som desværre ikke blev grebet.

 

Har i øjeblikket 4.7 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Byrådsmødet den 26. februar

torsdag, 28 februar 2008 01:08 by Gitte

På byrådsmødet i tirsdags skulle investeringsoversigten for 2008 behandles. I det vedtagne budget  fra oktober 2007 indgår der nemlig alene en anlægramme for 2008  – og det var den anlægsramme, der skulle behandles på mødet. 

Venstre havde lavet et forslag, som fremgik af dagsordenspunktet. Og hertil havde den den socialdemokratiske gruppe nogle ændringsforslag, som vi fremkom med på mødet.  

For det første ønskede vi at etablere en madordning i skolerne. Vi tænkte her på forbedring af køkkenfaciliteterne. Vi mener nemlig, at det er på tide, at skolebørn i Billund kommune får mulighed for et sundt og ernæringsrigtigt måltid mad midt på dagen. Kroppen har brug for energi og andre næringsstoffer, så den kan fungere godt. 

For det andet ønskede vi at iværksætte et offentligt transport forsøg internt i Billund kommune. Konkret tænkte vi her på en forsøgsordning med en telebus – fra omegnsbyerne og ind til Billund og Grindsted. Vi forestillede os også, at forsøgsordningen kan give skoleklasser mulighed for at komme på naturskolen Søballegård og på Karensminde. 

Pengene hertil ville vi bl.a. finde ved at undlade at foretage en undersøgelse af, om der skal foretages renovering på Sdr. Omme skole – eller der skal bygges en ny skole. Gruppen har været ude og se på Sdr. Omme skole og skolen er altså ikke tjent til fortsat at blive renoveret på. Vi mente derfor, at det vil være spild af gode penge at lave undersøgelsen og det vil være endnu et udtryk for venstres syltekrukke-mentalitet. I øvrigt har venstre allerede afsat de mange mio. en ny skole koster i selve udviklingsplanen – så hvad skal vi med undersøgelsen? 

Herudover ville vi finde pengene ved at neddrosle kommunens andel af anlægudgiften til en springgrav i Billund idrætscenter til 30%. Venstre har lagt op til, at kommunen skal dække godt 60% af de faktiske udgifter til centrets springgrav. Og det er altså ikke den model vi har set anvendt andre steder i kommunen. Så oplægget fra os var altså de 30%. Det sidste sted vi ville overfører penge fra til vores projekter er fra en foreslået ombygning af plejecentret Engbo. Der forventes et påbud fra arbejdstilsynet, men vi finder det naturligt, at afvente påbudet, hvilket altså ville frigive beløbet i 2008.

Desværre faldt vores forslag - efter en meget heftig debat - til jorden, da Venstre stemt deres eget forslag igennem. Og endnu engang måtte vi sande, at det er meget, meget svært, at få noget igennem i denne byrådsperiode.

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 5 læsere

 • Currently 4,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Et ubehageligt byrådsmøde

torsdag, 26 april 2007 16:03 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 25. april 2007
Jyske Vestkysten den 26. april 2007
  

For mig var vores byrådsmøde tirsdag aften en meget ubehagelig affære, hvor jeg adskillige gange måtte knibe mig selv i armen for at konstatere, om jeg nu var vågen eller blot i gang med en ond drøm. Men det var ikke en drøm. Jeg var vågen og måtte i den tilstand – især til dagsordens første punkt - overhøre en lang række irettesættelser og personangreb. Der var mange bolde i luften, men for mig virkede det alligevel som om, at det ikke var boldene, man gik efter, men ”manden” – eller rettede mændene m/k.  

På tilhørsrækken sad der en lang række gæster, som ikke kunne have fået bedre underholdning, om de så var taget til en af de større byer. Nej der var drama for alle pengene denne tirsdag aften i byrådssalen. Drama får vi også for alle pengene, når vi slår op i aviserne og kan se uddybende referater fra lukkede møder og personlige breve.  

Den måde vi debattere på som byråd – såvel i byrådssalen som i medierne nærmer sig efterhånden en ”soap opera” i bedste amerikanske stil, hvor man bestandigt må krumme tæer, for nu kan der da vist ikke ske mere. Men jo, det kan der. For der er altid en ny sag eller nye oplysninger eller vinkler der dukker op og som kan kaste lidt kommentarer af sig. Det er ikke så mærkeligt, at borgerne og medarbejderne i kommunen er intense avislæsere i denne tid.

 Når byrådet er sammensat af 25 personer med forskellig politisk overbevisning – nogle mere forskellige end andre - er det naturligt, at vi kan være uenige. Det skal vi også helst være, hvis vi skal retfærdiggøre vores plads i byrådet. Det er sundt og givtigt, at have debat om de sager, vi arbejder med i kommunen. Men vi bør som voksne mennesker behandle hinanden ordentligt og ligeværdigt. Vores nuværende kommunikationsform er efter min mening undergravende for vores arbejde. Jeg håber og tror imidlertid på, at vi kan genfinde ”kammertonen”, så det politiske arbejde igen bliver konstruktivt og fremadrettet. Der er jo nok at tage fat på og vi har jo selv formuleret de mange gode visioner for vores kommune, så lad os bruge kræfterne herpå. 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune
Menu:   E-mail | Permalink