Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Enighed om budget

fredag, 13 september 2013 11:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

Torsdag den 12. september blev der indgået budgetforlig for Billund kommune. Det er glædeligt, at valgkampen ikke fik lov til at stå i vejen for et fælles resultat, som alle partier kunne stå bag. Ligesom det for os er glædeligt, at der er rigtig mange socialdemokratiske fingreaftryk.  

Inklusionsopgaven fylder rigtig meget i skolerne, og området har haft vores bevågenhed, siden et flertal i byrådet besluttede, at nedlægge specialklasserne. For os er det derfor en grundsten i budgettet, at der afsat et betydeligt beløb til fagligt, at klæde skolernes lærere og pædagoger bedre på, til at løfte inklusionsopgaven. Konkret er der afsat 1,2 mio. kr. om året i 4 år. Herudover er flere af direktionens besparelsesforslag blevet trukket ud af budgettet igen. Områder, som vi allerede til 1. behandling af budgettet fremførte, vi ikke kunne acceptere, er således udtaget. De helt små børn skal ikke tidligere i børnehave, der kommer ikke turbo på de ældres toiletbesøg, besparelsen ved at hjemtage borgere er fjernet og Ungdomsskolen bevares som selvstændig institution.

Også flere nye tiltag, har fundet vej til budgettet. Bl.a. et forslag fra S om en bosætningskoordinator. Herudover bliver det iværksætterhus, S gik til valg på for 4 år siden, nu en realitet. Der afsættes en pulje på fritidsområdet til bl.a. leder- og træneruddannelse, der afsættes 1 mio. kr. om året til at forbedre den kollektive transport til ungdomsuddannelserne og der afsættes det hidtil største beløb i kommunens historie til udbygning af cykelstier. Alt i alt et godt resultat, som grundlag for kommunens arbejde de kommende år.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

En cykelsti mellem Grindsted og Billund

søndag, 25 oktober 2009 16:49 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 44

Folketinget har afsat penge til cykelstier – bl.a. 6,8 mio. kr. til Esbjerg og 1,3 mio. kr. til Varde. Billund Kommune optræder ikke på listen. Efter forlydende er der slet ikke ansøgt. Det er dybt utilfredsstillende og udtryk for, at borgmesteren ikke følger nok med i det landspolitiske. Puljen til at fremme cykel-trafikken er en del af Transportaftalen. Og det er slet ikke godt nok, at cykelstier nedprioriteres således af vores borgmester. Der er ellers projekter nok at gå i gang med. Socialdemokraterne har i hele byrådsperioden arbejdet for anlæg af flere cykelstier. Kommunens byer bør bindes sammen af stier, så både børn og voksne kan komme sikkert frem. Vi vil bl.a. prioritere, at der anlægges en cykelsti mellem hovedbyerne Billund og Grindsted. Der er mange, der bor i den ene by og arbejder i den anden. De skal kunne komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde – også på cykel.

Har i øjeblikket 4.1 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,142857/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5