Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Enighed om budget

fredag, 13 september 2013 11:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

Torsdag den 12. september blev der indgået budgetforlig for Billund kommune. Det er glædeligt, at valgkampen ikke fik lov til at stå i vejen for et fælles resultat, som alle partier kunne stå bag. Ligesom det for os er glædeligt, at der er rigtig mange socialdemokratiske fingreaftryk.  

Inklusionsopgaven fylder rigtig meget i skolerne, og området har haft vores bevågenhed, siden et flertal i byrådet besluttede, at nedlægge specialklasserne. For os er det derfor en grundsten i budgettet, at der afsat et betydeligt beløb til fagligt, at klæde skolernes lærere og pædagoger bedre på, til at løfte inklusionsopgaven. Konkret er der afsat 1,2 mio. kr. om året i 4 år. Herudover er flere af direktionens besparelsesforslag blevet trukket ud af budgettet igen. Områder, som vi allerede til 1. behandling af budgettet fremførte, vi ikke kunne acceptere, er således udtaget. De helt små børn skal ikke tidligere i børnehave, der kommer ikke turbo på de ældres toiletbesøg, besparelsen ved at hjemtage borgere er fjernet og Ungdomsskolen bevares som selvstændig institution.

Også flere nye tiltag, har fundet vej til budgettet. Bl.a. et forslag fra S om en bosætningskoordinator. Herudover bliver det iværksætterhus, S gik til valg på for 4 år siden, nu en realitet. Der afsættes en pulje på fritidsområdet til bl.a. leder- og træneruddannelse, der afsættes 1 mio. kr. om året til at forbedre den kollektive transport til ungdomsuddannelserne og der afsættes det hidtil største beløb i kommunens historie til udbygning af cykelstier. Alt i alt et godt resultat, som grundlag for kommunens arbejde de kommende år.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Svigt ikke vores børn og unge

onsdag, 12 oktober 2005 18:10 by Gitte
Vejle Amts Folkeblad mandag den 3. oktober 2005
Jyske Vestkysten mandag den 10. oktober 2005
Midtjysk Ugeblad onsdag den 12. oktober 2005


Et budget er altid udtryk for en prioritering. Sådan er det også med Grindsted Kommunes budget for 2006. Desværre er det sådan, at foreningslivet nedprioriteres i dette budget. Og det endda på trods af, at et af byrådets overordnede og generelle mål for kommunen er ”en bred vifte af fritids- og kulturtilbud”.

Et sådant mål kræver en langt højere grad af ”rundhåndethed” overfor kommunens foreninger, end budgettet er udtryk for. Det er derfor også godt, at Socialdemokraterne har stillet et ændringsforslag til budgettet, som bl.a. tilgodeser Grindsted Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Omme Idrætscenter og Grindsted Rideklub.

Foreningerne bidrager til at give børn og unge sunde interesser, viser dem værdien af sammenhold og engagement – og ikke mindst holder dem væk fra gaden. En forening som Grindsted Rideklub engagerer typisk de unge alle ugens dage og fritimer – selvom der måske kun modtages undervisning en enkelt time. En frugtbar løsning for fremtiden vil derfor være, at satse mere på vores børn og unge. Det vil jeg, hvis jeg bliver valgt.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Børn og unge
Menu:   E-mail | Permalink