Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Et sted, hvor de unge kan "hænge ud"

tirsdag, 20 oktober 2009 04:11 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 43

Det råstof, vi skal bygge fremtiden på, er børnene og de unge. Her kan jeg kun være enig med Kris Skriver. Bl.a. derfor skal kommunen have idræts- og kultur faciliteter, som de unge lægger vægt på. Og derfor skal IKC realiseres hurtigst muligt. Biblioteket skal med i 1. fase, da vi i tilknytning hertil har mulighed for, at skabe et miljø, der kan tale til de unge. En netcafe - et sted, de unge kan ”hænge ud”. Samtidig skal der være koncerter og arrangementer, der henvender sig til de unge. Byrådet involverede de unge i beslutningsfasen om IKC. Efter min mening skal de også inddrages i udførelsesfasen. Der er derfor brug for et organ, der kan tale de unges sag. Et udvalg eller et råd, der består af unge, som ønsker at have indflydelse på kommunen og dens fremtid. Forhåbentlig kan vi skabe flertal for, at et sådant organ kommer op at stå.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Grindsted mangler ikke kun halplads!

tirsdag, 28 juli 2009 15:45 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 29

Netop hjemvendt fra ferie læser jeg i avisen, at licitationen af IKC skal gå om, da licitationsmaterialet er underkendt af klagenævnet. Det er brandærgeligt fordi ikke bare Grindsted, men hele kommunen har brug for et idræts- og kulturcenter. Og fordi vi nu skal starte forfra. Det er derfor forståeligt, at foreningerne er desperate. Men snakken om en hal to ved Lynghallen bør stoppe. En sådan løsning vil sætte vores by helt i stå. Grindsted mangler nemlig ikke kun halplads. Grindsted mangler et visionært center med plads til, at hele familien kan udfolde sig – idrætsmæssigt og kulturelt.

 Hvis vi vil have flere til at bosætte sig i vores kommune og holde på de unge, så er vi nødt til at have noget at tilbyde. Og billige byggegrunde er ikke nok. Familier prioriterer deres fritid i dag. Kommunen skal derfor skabe rammen om familiens samvær, oplevelse og udfoldelse. Familier prioriterer også uddannelsesmuligheder til deres børn. Og vores ungdomsuddannelser presses både fra vest og øst. De unge viftes om næsen med spændende ungdomsmiljøer, som vi i øjeblikket slet ikke kan leve op til i Grindsted by. Det er ved at være på høje tid, vi får bygget det center. 

Et idræts- og kulturcenter har både betydning for bosætning og livskvalitet. Grindsted er kommunens største by og det er her, vores ungdomsuddannelser er. Er kommunens største by ikke attraktiv og kan vi ikke fastholde vores ungdomsuddannelser, så får vi vanskeligt ved at få flere til at flytte til kommunen. Hvad skal vi så med udviklingsplaner? Ordet udvikling vil helt miste sin betydning og vi vil kunne se en fremtid i møde, der indebærer afvikling. Afvikling for hele kommunen.

 

Vi må derfor ikke give køb på et idræts- og kulturcenter i Grindsted. Drømmen lever fortsat, den mangler bare at blive virkeliggjort. Lad os i stedet gribe muligheden, som klagenævnets underkendelse trods alt giver til at omdefinere projektet, således vi kan få biblioteket med i den første fase. Hvis vi fra dag et vil have hele familien til at komme og leve i vores nye center, skal vi have biblioteket med fra starten – et bibliotek, som kan være et kulturelt samlingspunkt.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 7 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Holdning til Globen

tirsdag, 21 august 2007 16:17 by Gitte

Den 20. august modtog jeg en mail fra Jyske Vestkysten med følgende ordlyd:

Kære byrødder

På JydskeVestkysten er vi ved at lave en større artikel omkring Globen og i den forbindelse vil vi gerne vide lidt om jeres holdning til Globen.

Vi vil bede jer om hver især at svare kort på følgende spørsgmål: Hvad er din holdning til Globen lige nu? Og hvorfor?

Vi vil meget gerne have svaret på mail senest onsdag aften, så vi torsdag morgen kan gå i gang med at bearbejde svarene.

Og her er svaret jeg skrev:
Min holdning overfor Globen er fortsat positiv. Jeg mener, at der skal sættes ind for at gøre Billund kommune så attrativ, at rigtig mange udefra ønsker at bosætte sig i netop vores kommune de næste år. Her kunne Globen være et bud, da netop Globen ville kunne skabe rammen for at hele familien samlet eller hver for sig kan dyrke mange forskellige former for idrætsaktiviteter. Herudover er jeg overbevidst om, at skal Grindsted bevares som en uddannelesby med Gymnasium og Erhvervsskole, så bliver vi også nødt til at have attraktive fritidstilbud til de unge mennesker, ellers vælger de at gå i skole i en anden by. Også her kunne Globen være et bud. MEN jeg mener, at projektet er "vokset" og jeg er usikker på drifts- og finansieringsmuligheder og konsekvenser - derfor er jeg indtil et sådant grundlag bliver præsenteret på "stand by".

Har i øjeblikket 4.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Økonomi | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Kulturhus eller Globe?

tirsdag, 16 maj 2006 13:47 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 16. maj 2006
Jyske Vestkysten den 16. maj 2006

Der er vist ikke mange, der kan være uenig i, at Kulturhuset er en perle i Grindsted midtby. En perle, der primært er tilvejebragt på grund af det store engagement fra de mange frivillige og husets dygtige formand Bodil Køppen. Med et sådant engagement, kan det derfor heller ikke undre, at Kulturhusets fremtid i øjeblikket drøftes med mange og voldsomme følelser iblandet. Men jeg syntes, at det er brand ærgerligt, at debatten bevæger sig derhen, at enten er man for Globen – eller også er man for Kulturhuset – hvis man da overhovedet har taget stilling. Det ene behøver jo ikke nødvendigvis at udelukke det andet. Såvel Kulturhuset – som Globen er jo begge kulturelle attraktioner for Grindsted og hele kommunen. Og Grindsted trænger i den grad til et kulturelt løft – se bare, hvordan kulturen har været opprioriteret i vores naboby Billund.  

Ønsker vi, at den nye Billund kommune skal have en fremtid – også når vi betragter det hele på lidt længere sigt. Ja så må Grindsted og Billund, som de store ”trækplastre” gøres så attraktive, at folk får lyst til at flytte til kommunen for at bosætte sig og drive virksomhed. Så er vi nødt til at ”tænke stort”. Det drejer sig om at blive markeret på danmarkskortet og kunne tilbyde nye borgere noget af alt det, der betyder noget i hverdagen. Ud over gode børnepasningsmuligheder og gode skoletilbud drejer det sig også om gode fritidstilbud. Sport, musik, kunst, teater og ikke mindst socialt samvær. Samtidig skal vi som uddannelsesby også være meget opmærksomme på de unge og de behov de har – ellers mister vi dem til omegnskommunerne.  

Hvorvidt der skal være en biograf i Globen, må jo bero på en nærmere analyse. Personligt tror jeg, at det vil være vanskeligt, at få økonomi i en sådan biograf. Men lad os få det undersøgt og lad os ikke afvise Globen fordi vi ikke vil have en biograf heri.  

Jeg er for Globen fordi jeg mener, at vi skal skabe gode fritidstilbud og gode oplevelser til de unge og alle vi andre. Men jeg er selvfølgelig ikke imod Kulturhuset, som også bidrager med gode oplevelser.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink