Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Beslutningstagerne skal påvirkes

tirsdag, 12 november 2013 03:22 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 45 

Hvis vi vil med toget, så er det nu, vi skal springe på vognen. Som refereret i JV fra mødet med Henrik Dam Kristensen, så forhandles der i øjeblikket om Togfonden. Og muligheden for en letbane mellem Billund og Vejle kan indgå i forhandlingerne, hvis vi arbejder for det.

Togfonden finansieres af en ekstra beskatning af selskaber, der udvinder gas og olie i Nordsøen. Den blev etableret på baggrund af en aftale mellem regeringen, DF og Ø. Venstre var imod og er det stadig. På trods heraf er pengene her. Og hvorfor skal vi så have en letbane til Billund? Det skal vi, fordi vi har Danmarks 2. største lufthavn, er et af Nordeuropas største ressortområder for familieturisme og har flere store virksomheder beliggende i kommunen.  

En borgmester har altid et ansvar for at påvirke beslutningstagerne. Sådan er det også i denne sag. Jeg vil kæmpe for en letbane, hvis jeg sidder i stolen 1. januar. Jeg har gode kontakter i regering og folketing. Jeg tror, jeg kan gøre det bedre!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

En cykelsti mellem Grindsted og Billund

søndag, 25 oktober 2009 16:49 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 44

Folketinget har afsat penge til cykelstier – bl.a. 6,8 mio. kr. til Esbjerg og 1,3 mio. kr. til Varde. Billund Kommune optræder ikke på listen. Efter forlydende er der slet ikke ansøgt. Det er dybt utilfredsstillende og udtryk for, at borgmesteren ikke følger nok med i det landspolitiske. Puljen til at fremme cykel-trafikken er en del af Transportaftalen. Og det er slet ikke godt nok, at cykelstier nedprioriteres således af vores borgmester. Der er ellers projekter nok at gå i gang med. Socialdemokraterne har i hele byrådsperioden arbejdet for anlæg af flere cykelstier. Kommunens byer bør bindes sammen af stier, så både børn og voksne kan komme sikkert frem. Vi vil bl.a. prioritere, at der anlægges en cykelsti mellem hovedbyerne Billund og Grindsted. Der er mange, der bor i den ene by og arbejder i den anden. De skal kunne komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde – også på cykel.

Har i øjeblikket 4.1 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,142857/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tag til København Ib

onsdag, 16 april 2008 03:37 by Gitte

 Indeholdt i finansloven for 2008 er der en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, kommunerne under et overskrider de budgetterede drifts- og anlægsudgifter. Finansloven blev først vedtaget flere måneder inde i budgetåret, nemlig i april måned 2008. Da Billund Kommune ved årsskiftet overførte anlæg fra 2007 til 2008 er kommunen derfor nødt til udskyde anlægsinvesteringer fra 2008 til 2009 svarende til et beløb af ca. samme størrelsesorden. 

Selvom vi har mange og voldsomme investeringer liggende foran os er vi altså tvunget til at udskyde anlæg fordi vi har en regering, der ikke vil acceptere det kommunale selvstyre og som pålægger kommunerne helt urimelige sanktioner, hvis de ikke kan få de begrænsede midler de får stillet til rådighed til at slå til. Og det gør de efter parolen: hvis I har svært ved at få det til at løbe rundt med det vi stiller til rådighed – ja så giver vi jer bare endnu mindre næste år. Så kan I ”lære det - kan I”!  

Det er mere end beklageligt, at vi må udsætte vigtige investeringer. Regeringen har ikke set, hvor stærkt det går med opbygningen af Lalandia i Billund. Men det går stærkt og det er på høje tid, at vi får infrastrukturen omkring Billund projekteret og tilrettelagt.  At infrastrukturen omkring Billund fungere har ikke kun betydning for Billund Kommune. Vi – og regeringen - er nødt til at se det i et større perspektiv. Vores egen andedam må ikke begrænse vores udsyn og må ikke begrænse vores initiativer. Landets næststørste lufthavn ligger faktisk i vores kommune og folk skal kunne komme til og fra lufthavnen – det er Trekantsområdet afhængig af – det er hele den sydjyske region afhæng af.  

Økonomisk er infrastrukturen omkring Billund en stor mundfuld, der vil belaste kommunens budget i mange år frem. Og måske er det for stor en mundfuld for en kommune af Billunds størrelse, at løfte alene.  Det er i hvert fald et spørgsmål, man med rette kan rejse, når de betingelser regeringen stiller op er så begrænsende for os. Får vi ikke snart et regeringsskifte – ja så kan vi vel se frem til, indkørslerne til Lalandia er etableret i 2012 og at krydset Nordmarksvej/Åstvej  er færdigt i år 2018 – i hvert fald hvis der også de følgende år, kun  vil være råd til investeringer af samme størrelsesorden som i år.  

Det er også derfor, vi fra den Socialdemokratiske gruppe i byrådet har foreslået, at borgmesteren sætter sig ind i sin bil og kører en tur til København for at drøfte sagen med sine partikollegaer på Christiansborg. Billund Kommunes situation ER speciel. Både kommunens og investeringernes størrelse taget i betragtning og så det faktum, at vores udvikling, vores vejnet har afgørende regional betydning. Derfor siger den Socialdemokratiske gruppe: ”Ib, tag til København. Få lavet en særaftale, en dispensation, en aftale om medfinansiering – eller andet. Det eneste der er helt sikkert er, at bliver du herhjemme – så sker der i hvert fald ingenting”.

 

  

Har i øjeblikket 4.6 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,571429/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5