Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Beslutningstagerne skal påvirkes

tirsdag, 12 november 2013 03:22 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 45 

Hvis vi vil med toget, så er det nu, vi skal springe på vognen. Som refereret i JV fra mødet med Henrik Dam Kristensen, så forhandles der i øjeblikket om Togfonden. Og muligheden for en letbane mellem Billund og Vejle kan indgå i forhandlingerne, hvis vi arbejder for det.

Togfonden finansieres af en ekstra beskatning af selskaber, der udvinder gas og olie i Nordsøen. Den blev etableret på baggrund af en aftale mellem regeringen, DF og Ø. Venstre var imod og er det stadig. På trods heraf er pengene her. Og hvorfor skal vi så have en letbane til Billund? Det skal vi, fordi vi har Danmarks 2. største lufthavn, er et af Nordeuropas største ressortområder for familieturisme og har flere store virksomheder beliggende i kommunen.  

En borgmester har altid et ansvar for at påvirke beslutningstagerne. Sådan er det også i denne sag. Jeg vil kæmpe for en letbane, hvis jeg sidder i stolen 1. januar. Jeg har gode kontakter i regering og folketing. Jeg tror, jeg kan gøre det bedre!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Enighed om budget

fredag, 13 september 2013 11:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

Torsdag den 12. september blev der indgået budgetforlig for Billund kommune. Det er glædeligt, at valgkampen ikke fik lov til at stå i vejen for et fælles resultat, som alle partier kunne stå bag. Ligesom det for os er glædeligt, at der er rigtig mange socialdemokratiske fingreaftryk.  

Inklusionsopgaven fylder rigtig meget i skolerne, og området har haft vores bevågenhed, siden et flertal i byrådet besluttede, at nedlægge specialklasserne. For os er det derfor en grundsten i budgettet, at der afsat et betydeligt beløb til fagligt, at klæde skolernes lærere og pædagoger bedre på, til at løfte inklusionsopgaven. Konkret er der afsat 1,2 mio. kr. om året i 4 år. Herudover er flere af direktionens besparelsesforslag blevet trukket ud af budgettet igen. Områder, som vi allerede til 1. behandling af budgettet fremførte, vi ikke kunne acceptere, er således udtaget. De helt små børn skal ikke tidligere i børnehave, der kommer ikke turbo på de ældres toiletbesøg, besparelsen ved at hjemtage borgere er fjernet og Ungdomsskolen bevares som selvstændig institution.

Også flere nye tiltag, har fundet vej til budgettet. Bl.a. et forslag fra S om en bosætningskoordinator. Herudover bliver det iværksætterhus, S gik til valg på for 4 år siden, nu en realitet. Der afsættes en pulje på fritidsområdet til bl.a. leder- og træneruddannelse, der afsættes 1 mio. kr. om året til at forbedre den kollektive transport til ungdomsuddannelserne og der afsættes det hidtil største beløb i kommunens historie til udbygning af cykelstier. Alt i alt et godt resultat, som grundlag for kommunens arbejde de kommende år.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Syv millioner kroner til ekstra busser

onsdag, 7 august 2013 10:53 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 33 2013

I Region Syddanmark har vi to trafikselskaber – nemlig Sydtrafik og Fynbus. Her 8 år efter kommunalreformen og etableringen af Region Syddanmark har man stadig ikke kunnet finde ud af, at sammenlægge disse til et fælles selskab. Alene ved at sammenlægge de administrative funktioner vil selskaberne kunne spare 7 mio. kr. Dette fremgår af en rapport, Region Syddanmark har fået udarbejdet. Tænk hvad pengene i stedet kunne blive brugt til. Nemlig flere busser og flere afgange bl.a. i vores lokalområder.

Den kollektive trafik i Billund Kommune er ikke noget at råbe hurra for. Bor man i f.eks. Sdr. Omme, Hejnsvig eller Vorbasse, så kører den sidste bus til Grindsted sidst på eftermiddagen. Og det er endda kun på skoledage. Fremkommeligheden er svær. Ældre, der ikke selv har bil har svært ved at komme nogle steder. Og de unge kan kun deltage i fritidsaktiviteter og socialt samvær uden for deres nærområde i det omfang, far eller mor kan køre. Vi er mange ”landforældre”, der kan skrive under på, at har man børn, så er man også privatpraktiserende taxachauffør.

Jeg er helt sikker på, at de 7 millioner kunne gøre mere gavn for borgerne ved at blive brugt på nye ruter og afgange frem for på administration.

Sydtrafik siger ja til en sammenlægning, Fynbus siger nej. Nu er det heldigvis ikke trafikselskaberne, der selv skal afgøre det. Ejerne, som er regionen og kommunerne, kan nemlig forlange, af deres repræsentantskabsmedlemmer, at de skal gå ind for en sammenlægning. Derfor må byrådene og ikke mindst borgmestrene træde i karakter. Jeg håber og tror, at de jyske byråd kan bakke op omkring Sydtrafiks indstilling. Her ud over mener jeg, at de sydjyske borgmestre i Sydtrafiks område har en stor og væsentlig opgave i at forsøge at påvirke de fynske borgmestre til at være positive overfor en sammenlægning. Hvis ikke vores egen borgmester allerede har taget sagen op i Kommunekontaktrådet, vil jeg derfor opfordre ham kraftigt til at gøre det. I regionens kommunekontaktråd mødes borgmestrene netop for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Så det ville være oplagt at drøfte en sammenlægning af trafikselskabernes administration her.      

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Byrådsmødet den 26. februar

torsdag, 28 februar 2008 01:08 by Gitte

På byrådsmødet i tirsdags skulle investeringsoversigten for 2008 behandles. I det vedtagne budget  fra oktober 2007 indgår der nemlig alene en anlægramme for 2008  – og det var den anlægsramme, der skulle behandles på mødet. 

Venstre havde lavet et forslag, som fremgik af dagsordenspunktet. Og hertil havde den den socialdemokratiske gruppe nogle ændringsforslag, som vi fremkom med på mødet.  

For det første ønskede vi at etablere en madordning i skolerne. Vi tænkte her på forbedring af køkkenfaciliteterne. Vi mener nemlig, at det er på tide, at skolebørn i Billund kommune får mulighed for et sundt og ernæringsrigtigt måltid mad midt på dagen. Kroppen har brug for energi og andre næringsstoffer, så den kan fungere godt. 

For det andet ønskede vi at iværksætte et offentligt transport forsøg internt i Billund kommune. Konkret tænkte vi her på en forsøgsordning med en telebus – fra omegnsbyerne og ind til Billund og Grindsted. Vi forestillede os også, at forsøgsordningen kan give skoleklasser mulighed for at komme på naturskolen Søballegård og på Karensminde. 

Pengene hertil ville vi bl.a. finde ved at undlade at foretage en undersøgelse af, om der skal foretages renovering på Sdr. Omme skole – eller der skal bygges en ny skole. Gruppen har været ude og se på Sdr. Omme skole og skolen er altså ikke tjent til fortsat at blive renoveret på. Vi mente derfor, at det vil være spild af gode penge at lave undersøgelsen og det vil være endnu et udtryk for venstres syltekrukke-mentalitet. I øvrigt har venstre allerede afsat de mange mio. en ny skole koster i selve udviklingsplanen – så hvad skal vi med undersøgelsen? 

Herudover ville vi finde pengene ved at neddrosle kommunens andel af anlægudgiften til en springgrav i Billund idrætscenter til 30%. Venstre har lagt op til, at kommunen skal dække godt 60% af de faktiske udgifter til centrets springgrav. Og det er altså ikke den model vi har set anvendt andre steder i kommunen. Så oplægget fra os var altså de 30%. Det sidste sted vi ville overfører penge fra til vores projekter er fra en foreslået ombygning af plejecentret Engbo. Der forventes et påbud fra arbejdstilsynet, men vi finder det naturligt, at afvente påbudet, hvilket altså ville frigive beløbet i 2008.

Desværre faldt vores forslag - efter en meget heftig debat - til jorden, da Venstre stemt deres eget forslag igennem. Og endnu engang måtte vi sande, at det er meget, meget svært, at få noget igennem i denne byrådsperiode.

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 5 læsere

 • Currently 4,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5