Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Et helt fantastisk budget

lørdag, 12 september 2015 06:36 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38 2015

Fra Socialdemokraternes side er vi rigtig glade og stolte af det budgetforlig, vi netop har indgået med V og DF i Billund Kommune. Det er et godt budget, fordi det giver mere service til borgerne. Primært indenfor børne-, skole- og ældreområdet. Det er også et modigt budget, fordi vi som forligsparter viser, at vi tør efterleve vores visioner. Det er derfor ganske betydelige beløb, der afsættes til både dagtilbud og skole. Vi har fra S’side ofte sagt, at visionen om at være Børnenes Hovedstad forpligtiger. At afsætte flere midler til børn og skole har været en kamp, vi altid har kæmpet. Med de midler dagtilbudsområdet tilføres er det nu muligt, at forbedre normeringen i børnehaver og vuggestuer. Ligesom det er muligt, at sikre virkardækningen i folkeskolerne, når personalet er på kursus. Hvis det er det, personalet ønsker. For det helt afgørende er, at personalet får indflydelse på, hvad pengene konkret skal bruges til. Vi er glade for, at der fortsat ydes Cafe Jydepotten et betydeligt kommunalt tilskud. Det er en stor opgave, der løftes til gavn for nogle af vores aller svageste borgere. Og hvor er det godt, at det kan fortsætte. Når der forhandles budget drejer det sig altid om at give og tage. Der kan være ting, der ikke blev plads til og andet, man ikke kom igennem med. Det er betingelserne for alle parter. Et valg imellem serviceudvidelse og skattelettelse vil for S altid falde på serviceudvidelse. I dette års budget har vi imidlertid været i den heldige situation, at der var plads til begge dele. Derfor griber vi muligheden for indflydelse – det skylder vi borgerne.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Hvem vil betale?

tirsdag, 21 oktober 2014 05:42 by Gitte

Når en oprensning af Engsøen interesserer borgerne - og medierne – så er det forståeligt. De rekreative muligheder er indlysende – for tænk, hvis vi kunne bade i søen og spise fiskene. Og tænkt, hvis vi kunne blive bekymringerne for kviksølvsforureningen kvit. Derfor er tanken også nærliggende: Er der overhovedet mulighed for at rense den sø?

Før vi har fundet nogen, der er villig til at betale for en oprensning, tror jeg imidlertid, man skal være varsom med at bruge penge på endnu en undersøgelse, som foreslået af Borgerlisten og DF. Hvis det var så let at sige, hvad en oprensning koster, så kunne man jo have gjort det for mange år siden, på baggrund af de mange undersøgelser, der allerede er lavet.  

 

En pris for oprensningen løser stadig ikke spørgsmålet om, hvem der skal betale. Vil staten? Vil regionen? Vil vi selv bidrage? Og hvordan vil vi stille os kommunalt, hvis valget kommer til at stå mellem lukning af et plejehjem – eller en skole – og så at oprense Engsøen? Det er altid en prioritering, hvordan vi bruger pengene. Der er således mange overvejelser og drøftelser, der bør foretages, inden vi kaster penge efter sådan en undersøgelse.

 

På trods af, at Grindstedværket hældte sit forurenede spildevand ud med statens godkendelse, så har staten endnu ikke vedkendt sig det økonomiske ansvar. Selvom det er samme fabrik, samme tilladelser og samme giftstoffer, som ved giftdepotet i Kærgaard Plantage. Det rigtige er derfor at få undersøgt, om nogen vil betale for en oprensning, inden der gøres andet.

 

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bedre livskvalitet for senhjerneskadede

fredag, 29 august 2014 05:25 by Gitte

Læserbrev skrevet sammen med Ruth Lauridsen den 29/8-2014

I en artikel i Jydske Vestkysten søndag den 24. august fortæller avisen om et nyt og forbedret tilbud til senhjerneskadede som er en del af budgetforslaget.

Vi er rigtig glade for forslaget, der fremadrettet vil give en mere sammenhængende, koordineret og forbedret indsats for de senhjerneskadede i Billund Kommune.

I artiklen i JV kommer det desværre til at fremstå, som om det nye tilbud også indeholder et nyt botilbud til de borgere, der i dag bor på Sydtoftens Plejecenter eller i eksterne tilbud, men det er ikke oplægget.

Det nye tilbud handler om en ny, forbedret og tidlig indsats for de senhjerneskadede i Billund Kommune, og der vil fortsat være brug for eksterne genoptræningstilbud til borgere, som er moderat til svært hjerneskadede.       

Forskellen på det nye tilbud og det tilbud kommunen har i dag, vil primært bestå i, at medarbejderne opkvalificeres, således at vi i Billund Kommune kan udvikle et tilbud med kompetencer, som matcher de senhjerneskadedes behov.

Vi tror og håber på, at det nye tilbud fremadrettet kan sikre et kvalitativt og effektivt tilbud som kan være med til at løfte den enkelte borgers udvikling, og dermed sikre bedre livskvalitet for borgere og pårørende.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune | De ældre
Menu:   E-mail | Permalink

Bevar kvalitet på plejecentrene

lørdag, 7 april 2012 05:14 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 15

Den 2. april udløb høringsfristen for Bolighandlingsplanen. Planen har været genstand for en del debat – ikke mindst fordi den lægger op til lukning af plejecentre. På trods heraf er det begrænset, hvad der er indkommet af høringssvar. Årsagen er måske, at Venstre har været ude med et oplæg om, at bevare alle plejecentre?

Fra den socialdemokratiske gruppe frygter vi de serviceforringelser, der vil blive resultatet, hvis vi ingen strukturomlægninger foretager. Der skal findes besparelser på 5 mio. kr. om året. Venstre lægger op til, at fjerne nattevagten i Hejnsvig og Stenderup/Kroager. Det er en kvalitetsforringelse, der kun henter en meget begrænset del af den nødvendige besparelse, og som vi tager afstand fra. Der er begrænsede muligheder for at installere overvågningssystemer på ældre plejecentre. Der er således intet, der tyder på, at moderne teknologi vil kunne give samme tryghed og sikkerhed som en nattevagt.

Kvalitet i ældreplejen med fokus på livskvaliteten er for os helt centralt. Det betyder også, at vi med interesse har lyttet til den borgergruppe, der peger på en midtby placering af et fremtidigt ældrecenter i Grindsted. Et værested der kan indeholde plejeboliger, ældreboliger, møde- & undervisningslokaler, værksteder, fitness, cafeteria, liberale erhverv mv.  Når Venstre mener, Mødestedet skal fastholdes, som det er i dag, så er det noget ganske andet, end det borgergruppen peger på. Der er ingen fremtid, ingen vision i at bevare Mødestedet, som i dag, og udbygningsmulighederne er begrænsede. Men der vil være en vision i at etablere et ældrecenter i Grindsted midtby. Kvicklygrunden har været nævnt som en mulighed – der kunne også være andre. Vi vil meget gerne være med til at se på en central placering, og gerne i samarbejde med en privat investor.

Har i øjeblikket 3.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 3,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ældremad

mandag, 28 februar 2011 13:44 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 8/9 2011

Siden 2007 har en af de varme kartofler i kommunen været maden til de ældre – herunder hvor den skal produceres og hvordan. En konsulentrapport beskriver nu en række valgmuligheder.

I den Socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker vi at yde den bedst mulige service til vores ældre medborgere – både dem, der bor på plejecentrene og de hjemmeboende. Billund Kommune har i dag seks produktionskøkkener, nemlig på plejecentrene i Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Sdr. Omme, Billund og på Fynsgade og Sydtoften i Grindsted. Hvis det står til os, så skal der produceres mad til egne beboere i disse køkkener, så længe de enkelte plejecentre eksisterer og køkkenerne er funktionsdygtige. Vi vil ikke være med til at lukke disse plejehjemskøkkener. Plejecentrene skal også kunne fortsætte med cafe-drift, såfremt det er økonomisk rentabelt.

Når vi taler om mad til hjemmeboende ældre, er vi pålagt at skulle harmonisere produktionen. Der skal være ens tilbud til alle i kommunen. Her prioriterer vi valgmuligheder og fleksibilitet højt. Dette vil kunne opnås ved en køle-vakuum-produktion. Der er i den forbindelse to valgmuligheder, enten en udvidelse af storkøkkenet ved Sydtoften eller en placering udenfor kommunen – svarende til, at Billund kommune indtræder i et kommunalt samarbejde og betaler for at blive medejer af et storkøkken i en anden kommune. Som udgangspunkt ser vi helst produktionen bevaret i kommunen. Vores endelige stillingtagen vil imidlertid afhænge af mulighederne for fleksibilitet og økonomi. Disse aspekter vil derfor indgå i vores drøftelser med resten af byrådet. I disse drøftelser vil vi også lægge vægt på, at den fremtidige madproduktion ses i sammenhæng med bolighandlingsplanen. Det er vigtigt, at vi vælger en model, der er fremtidssikret.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5