Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Konservativ pointe

lørdag, 25 april 2009 05:17 by Gitte

 Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 16

Fra socialdemokratisk side har vi længe påpeget, at sagsbehandlingstiderne i forbindelse med f.eks. byggesager er for lange. 5-6 ugers ventetid ved privat boligbyggeri og 12-20 uger ved erhvervsbyggeri. Det simpelthen ikke godt nok. Det må vi kunne gøre bedre.

 

De sidste tal for befolkningsudviklingen viser, at indbyggerantallet i Billund Kommune ikke helt vokser med den hast, som vi kunne ønske os. Lange ventetider i forbindelse med byggesager fremmer desværre ikke udviklingen. Det opfattes af mange – både borgere og virksomheder - som en stopklods.

 

Vi hilser derfor Hans Tüchsens indspark i debatten velkommen. Nytænkning og rationalisering i hele byggesagsbehandlingen skal der til, skriver Tüchsen i et læserbrev. Det er en indfaldsvinkel vi gerne vil støtte, for det er jo tydeligt for alle, at et eller andet skal der ske.

 

Det er imidlertid uforståeligt for mig, at Hans Tüchsen fra Konservativ helt friholder borgmesteren i sit læserbrev. Det er dog trods alt borgmesteren, der har såvel det politiske som det administrative ansvar i kommunen. Det er derfor også ham, der har mulighed for at kunne prioritere dette område, ændre på arbejdsgange og lignende – hvilket jo som bekendt er en ledelsesopgave.

 

Derfor kære borgmester: få sagsbehandlingstiderne nedbragt – ansvaret er dit..

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 7 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune
Menu:   E-mail | Permalink

Sandheden er, at det stadig ikke er godt nok!

torsdag, 26 februar 2009 05:18 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 9

Når det på byrådsmødt i januar blev drøftet, om Billund Kommune skal udmelde sagsbehandlingstider til borgere og virksomheder, så var det ikke efter en pludselig indskydelse fra Socialdemokraterne og slet ikke under en helt tilfældig sag, som borgmesteren påstår i sit læserbrev. Anledningen var kommunens udviklingsplan og i relation hertil det høringssvar, vi fra den socialdemokratiske gruppe havde lavet. I vores høringssvar foreslog vi, at der i udviklingsplanen kom til at stå, at der vil blive udmeldt sagsbehandlingstider for særlige borger- og erhvervsrelaterede opgaver. Og da udviklingsplanen og høringssvarene var sat på dagsorden, blev  det en naturlig del af debatten.

 

Borgmesteren giver mig i samme læserbrev ret i, at det antal miljøgodkendelser, der er behandlet i Billund Kommune ikke er godt nok, men påpeger, at antallet ved udgangen af 2008 ikke var 1 sag, men 4 sager. Og det er korrekt, at en opdateret liste på Miljøstyrelsens hjemmeside offentliggjort den 10. februar viser, at det endelige antal er 4 sager. Opdateringen viser imidlertid også, at antallet af ansøgninger har været større end det oprindelig anførte. Faktum er derfor, at Billund Kommune fortsat har den 12. dårligste gennemførselsprocent ud af i alt 72 kommuner. Sandheden er således, at billedet ikke har ændret sig, selvom listen er blevet opdateret.  

 

Borgmesteren forventer, at sagerne kan blive behandlet hurtigere i fremtiden. Det vil også være fornuftigt at forvente set i lyset af den aftale, der den 9. februar er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Borgmesterens egen partifælle miljøminister Troels Lund Poulsen har været meget utilfreds med nogle kommuners langsommelighed. Han har således foranlediget nye initiativer og kapacitetsudviddelser i kommunerne for at få sagsbehandlingstiderne i forbindelse med miljøgodkendelser nedbragt. Som en del af aftalen, vil der kunne udbetales midler til kommuner, der i 2009/2010 præsterer et højere antal sagsafgørelser end i 2008. Mon ikke det kan få borgmesteren til at opprioritere området? Ellers rejser jeg det gerne som et punkt på et byrådsmøde, hvis det er det, der skal til!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 6 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune
Menu:   E-mail | Permalink

Sagsbehandlingstider bør meldes klart ud

onsdag, 18 februar 2009 16:42 by Gitte

Inlæg i Jyske Vestkysten og Vejle Amtsfolkeblad uge 8 2009 

At få en byggetilladelse til en ny carport bør ikke være noget, man skal vente på i flere måneder. Tilsvarende bør en miljøgodkendelse heller ikke være noget, en landmand skal vente på i flere år.

På Miljøstyrelsens liste over kommunernes miljøgodkendelsesansøgninger og afgørelser står Billund Kommune desværre helt i bunden af listen. Med kun 1 sag afgjort ved udgangen af 2008 og med en gennemførelsesprocent på 2,8 – kun overhalet nedenom af ganske få kommuner.

 

I øjeblikket kradser krisen og der er stilstand i byggeriet – også i Billund Kommune. Det er derfor ærgerligt, når en prop i sagsbehandlingen holder mange og store byggeprojekter tilbage. Byggeprojekter, der lokalt kunne skabe aktivitet og beskæftigelse.

 

En lang række kommuner er åbenbart mere effektive end Billund, når det drejer sig om miljøgodkendelser. Og en lang række kommuner melder klart og kontant sagsbehandlingstider ud vedr. miljøgodkendelser, byggetilladelser og lign. Så ved borgere og virksomheder, hvad de har at rette sig efter.

 Fastsatte sagsbehandlingstider vil selvfølgelig være generelle. Og der kan være særlige situationer, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes. Hvis dette sker, bør det være sådan, at borgeren bliver oplyst om grunden til, at fristen ikke kan overholdes og om, hvornår sagen forventes færdigbehandlet. 

Socialdemokraterne har talt for, at der også i Billund Kommune udarbejdes sagsbehandlingstider for særlig borger- og erhvervsrelaterede opgaver – herunder byggetilladelser og miljøgodkendelser. Sidst vi havde det oppe, var på byrådsmødet i januar måned. Overraskende blev vi nedstemt, da hele Venstre gruppen (excl. Jørgen Clement) ikke ønskede at tilgodese hverken borgere eller virksomheder med sådanne klare udmeldinger. Venstre markerer sig både landspolitisk og lokalt som et erhvervsvenligt parti. Det er imidlertid svært at se det erhvervsvenlige heri.

 Fra socialdemokratisk side så vi gerne, at der blev strammet op på de sagsbehandlingstider vi byder borgere og virksomheder. Det vigtigste er imidlertid, at sagsbehandlingstiderne bliver meldt ud, så ingen er i tvivl om, hvad de kan forvente af kommunen

Har i øjeblikket 4.9 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,857143/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune
Menu:   E-mail | Permalink