Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Finansministeren tog Ib's skattelettelser

onsdag, 4 september 2013 11:12 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

I november 2012 lovede borgmesteren skattelettelser, hvis Venstre vel at mærke valgte HAM som spidskandidat. Her – for ud for budgetforhandlingerne – meddeler borgmesteren så, at der alligevel ikke er råd til skattelettelser, fordi pengene allerede er taget af Bjarne Corydon i form af en nedsættelse af selskabsskatten. Når man nu tilhører et parti, der prioritere skattelettelser frem for velfærd, burde det jo være helt OK! Og når man nu ved, at indkomstskatterne dækker vores drift, mens selskabsskatterne primært går til anlæg, så bliver undskyldningen rigtig søgt.

I det fremlagte budgetforslag for 2014-17 er der indlagt besparelser, fordi kommunen er begrænset af den serviceramme, kommuneaftalen pålægger os at overholde. Overskridelser vil medføre økonomiske sanktioner i form af mistet bloktilskud. Besparelser er altså nødvendige for at overholde servicerammen. Desværre er besparelser ofte at ligestille med serviceforringelser. I det konkret forslag skal børn f.eks. tidligere i børnehave og toiletbesøg skal overstås hurtigere af de ældre. Besparelser, vi fra den socialdemokratiske gruppe klart er imod.

Billund Kommunes indtægtsgrundlag i form af indkomstskatter er lavt i forhold til landets øvrige kommuner. Årsagen er, at vi ikke har så høje indkomster. Var borgmesteren kommet igennem med sine skattelettelser kunne vi være kommet i den situation, at vi ikke havde haft indtægter nok til at dække den serviceramme vi er tildelt. Hvilket ville have betydet yderligere besparelser på driften. Så uanset hvem, der har taget pengene fra borgmesteren, så kan vi i hvert fald være glade for, at skattelettelserne ikke bliver en realitet, selvom det var borgmesterens valgløfte.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Skattestigning - intet problem!

mandag, 6 februar 2006 04:38 by Gitte

 Jyske Vestkysten den 6. februar 2006

Det var lige før ovenstående var konklusionen i Jyske Vestkystens artikel om udligningsreformen i torsdagsavisen. Konsekvensen af en skatte stigning er til at overse, stod der. Nu er det ikke helt så enkelt.  For det første kan alene 80 % af ”de tabte penge” udskrives i ekstra skat. Så under alle omstændigheder skal der også findes besparelser.
Men her i Ny Billund kommune er situationen speciel.  Hvis sammenlægningsudvalget besluttede at hæve skatten med de maximale 0,79 %, så bliver det ikke en udgift på 764 kr. som JV skriver.  Der må være sket en fejl. I JV’s eksempel, med en husstands skattepligtig indkomst på 550.000 kr. er beløbet  godt 4.000 kr. ekstra. Men værre er, at kun 1/3 del af kommunens borgere, kommer til at betale næsten det hele. Nemlig de borgere som nu bor i Billund kommune. De samme borgere som i forvejen får deres skatteprocent forhøjet ved ægteskabet med Grindsted.  Skattestigningen ville så blive ca. 1,5 % for Billund og 0,4 % for Grindsted. Samlet ville vi få en kommuneskat på ca. 21.1 %. Den enkelte familie kan jo så selv regne ud hvad det betyder for dem.
Det er en voldsom stigning.  Og i øvrigt er en kommuneskat på over 21, ikke ligefrem noget som trækker nye virksomheder og borgere til kommunen.
Jeg mener det er helt urimelige betingelser, den borgerlige regering sammen med de Radikale har besluttet for Ny Billund kommune.  Men det er vist tydeligt for enhver politisk iagttager, at hele aftalen er et skrøbeligt korthus. Derfor er der nok ikke mange chancer for at få noget ændret. Sammenlægningsudvalget står derfor over for en ubehagelig, men nødvendig udfordring.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Kommunesammenlægning | Økonomi
Menu:   E-mail | Permalink