Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Et helt fantastisk budget

lørdag, 12 september 2015 06:36 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38 2015

Fra Socialdemokraternes side er vi rigtig glade og stolte af det budgetforlig, vi netop har indgået med V og DF i Billund Kommune. Det er et godt budget, fordi det giver mere service til borgerne. Primært indenfor børne-, skole- og ældreområdet. Det er også et modigt budget, fordi vi som forligsparter viser, at vi tør efterleve vores visioner. Det er derfor ganske betydelige beløb, der afsættes til både dagtilbud og skole. Vi har fra S’side ofte sagt, at visionen om at være Børnenes Hovedstad forpligtiger. At afsætte flere midler til børn og skole har været en kamp, vi altid har kæmpet. Med de midler dagtilbudsområdet tilføres er det nu muligt, at forbedre normeringen i børnehaver og vuggestuer. Ligesom det er muligt, at sikre virkardækningen i folkeskolerne, når personalet er på kursus. Hvis det er det, personalet ønsker. For det helt afgørende er, at personalet får indflydelse på, hvad pengene konkret skal bruges til. Vi er glade for, at der fortsat ydes Cafe Jydepotten et betydeligt kommunalt tilskud. Det er en stor opgave, der løftes til gavn for nogle af vores aller svageste borgere. Og hvor er det godt, at det kan fortsætte. Når der forhandles budget drejer det sig altid om at give og tage. Der kan være ting, der ikke blev plads til og andet, man ikke kom igennem med. Det er betingelserne for alle parter. Et valg imellem serviceudvidelse og skattelettelse vil for S altid falde på serviceudvidelse. I dette års budget har vi imidlertid været i den heldige situation, at der var plads til begge dele. Derfor griber vi muligheden for indflydelse – det skylder vi borgerne.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Finansministeren tog Ib's skattelettelser

onsdag, 4 september 2013 11:12 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

I november 2012 lovede borgmesteren skattelettelser, hvis Venstre vel at mærke valgte HAM som spidskandidat. Her – for ud for budgetforhandlingerne – meddeler borgmesteren så, at der alligevel ikke er råd til skattelettelser, fordi pengene allerede er taget af Bjarne Corydon i form af en nedsættelse af selskabsskatten. Når man nu tilhører et parti, der prioritere skattelettelser frem for velfærd, burde det jo være helt OK! Og når man nu ved, at indkomstskatterne dækker vores drift, mens selskabsskatterne primært går til anlæg, så bliver undskyldningen rigtig søgt.

I det fremlagte budgetforslag for 2014-17 er der indlagt besparelser, fordi kommunen er begrænset af den serviceramme, kommuneaftalen pålægger os at overholde. Overskridelser vil medføre økonomiske sanktioner i form af mistet bloktilskud. Besparelser er altså nødvendige for at overholde servicerammen. Desværre er besparelser ofte at ligestille med serviceforringelser. I det konkret forslag skal børn f.eks. tidligere i børnehave og toiletbesøg skal overstås hurtigere af de ældre. Besparelser, vi fra den socialdemokratiske gruppe klart er imod.

Billund Kommunes indtægtsgrundlag i form af indkomstskatter er lavt i forhold til landets øvrige kommuner. Årsagen er, at vi ikke har så høje indkomster. Var borgmesteren kommet igennem med sine skattelettelser kunne vi være kommet i den situation, at vi ikke havde haft indtægter nok til at dække den serviceramme vi er tildelt. Hvilket ville have betydet yderligere besparelser på driften. Så uanset hvem, der har taget pengene fra borgmesteren, så kan vi i hvert fald være glade for, at skattelettelserne ikke bliver en realitet, selvom det var borgmesterens valgløfte.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fortsat ingen penge til nedrivningspuljen

lørdag, 19 november 2011 05:07 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 47 

Anni Mathiasen beklager sig over, at der ikke er afsat penge til nedrivningspuljen i finansloven. Nu er det jo sådan, at hovedparten af finanslovforslaget er overtaget fra den tidligere regering. Og Venstre, som sad på regeringsmagten og finansministerposten, havde altså ikke afsat disse penge, så det er Anni’s eget parti som har nedprioriteret landdistrikterne. Naturligvis havde jeg som byrådsmedlem gerne set, at den nye regering ville rette op på dette. Vi har i Billund Kommune haft rigtig meget glæde af nedrivningspuljen. Men det er vist de fleste bekendt, at Venstre regeringen efterlod et kæmpe hul i statskassen. Og det endda få år efter, at Venstre både gav skattelettelser og mente, vi snart kunne købe hele verden.  Den nye regering står over for en kæmpe genopretningsopgave. Og vi kommer denne gang alle til at bidrage.Jeg er helt klar over, at Anni Mathiasen er nyvalgt MF’er, og at finanslovsstof er indviklet. Så måske vidste hun ikke, at det var hendes eget parti som havde fjernet disse midler. Et stykke af vejen er jeg jo enig i Anni’s indlæg. Hun skyder bare på de forkerte…

Har i øjeblikket 3.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 3,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune
Menu:   E-mail | Permalink

Stem Troels Ravn i Folketinget

lørdag, 10 september 2011 14:42 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 37 

Den 15. september er der valg til Folketinget. Kapløbet mellem Rød og Blå blok er tæt. Det kan blive marginaler, der kommer til at afgøre valget – derfor er din stemme afgørende.Som socialdemokratisk gruppeformand peger jeg selvfølgelig på Socialdemokraterne. Du skal sætte dit kryds der, hvis du ønsker forandring. Ønsker, at der skabes vækst og nye job i Danmark og at skattelettelser til de rigeste ikke længere skal finansieres af de svageste. Hvis du ønsker en ny Regering.Socialdemokraternes lokale kandidat er Troels Ravn. Min anbefaling vil være, at du sætter dit kryds ved Troels. Herved kan vi få en repræsentant i folketinget, der har forståelse for de lokale problematikker og som kan rejse de lokale spørgsmål i folketingssalen. Et lokalt medlem, der bor og lever i vores del af landet - og kender de muligheder og udfordringer, netop Billund Kommune står overfor. 

Har i øjeblikket 3.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 3,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Folketingsvalg
Menu:   E-mail | Permalink

Vuggestuetakster

lørdag, 3 oktober 2009 12:01 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 39

 

I løbet af 2009 traf byrådet to beslutninger, der får indvirkning på den takst, som forældrene kommer til at betale i kommunens vuggestuer. En af beslutningerne var, at forbedre normeringen på vuggestueområdet – altså at øge kvaliteten af pasningstilbuddet ved at reducere det antal børn, den enkelte voksne skal passe. Den anden beslutning blev taget på baggrund af et regeringspåbud om, at børn i daginstitutioner skal tilbydes et måltid mad hver dag mod, at kommunen kan hæve den andel, forældrene skal betale for en vuggestueplads fra i dag 25% til 30%. I Billund Kommune besluttede – et enigt byråd - at indføre madordningen fra 1. januar 2010 samt at hæve den andel, som forældrene skal betale til 28%.

 

I 2009 betaler forældrene 2.590 kr. om måneden for en vuggestueplads. Denne pris er anslået at  stige til 3.615 kr. i 2010. Det er mange penge – også når vi sammenligner med vores nabokommuner. Det er imidlertid et faktum, at taksterne i Billund Kommune længe har haltet bagefter taksterne i de fleste af de omkringliggende kommuner. I 2010 kommer taksterne - alene ved almindelig prisfremskrivning - således i Vejle Kommune til at ligge på 4.100 kr., i Ringkøbing-Skjern 3.507 kr., i Varde 3.265 kr.,  i Fredericia 3.223 kr., i Kolding 2.882 kr., i Herning 2.706 kr., i Esbjerg 2.701 kr. og i Vejen Kommune 2.034 kr. for et pasningstilbud på ca. 52 timer om ugen. Og disse takster er vel at mærke inden, der er indført madordning og forældrenes andel hævet fra de tidligere lovbestemte 25%.

 

Så det er ikke kun i Billund Kommune børnefamiliernes økonomi er belastet. Jeg må derfor konkludere, at flere år med skattestop har konsekvenser. Det koster på velfærden. Og kommunerne må betale sin del af prisen. Når regeringen forlods trækker kommunerne i bloktilskud, fordi der forudsættes effektivitetsgevinster pga. kommunesammenlægningen og når der overføres opgaver til kommunerne uden af pengene følger med, så er der alt andet lige færre penge, at drive velfærd for. Det havde været ønskværdigt, om det sidste års skattelettelser f.eks. kunne være brugt til at drive daginstitutioner for - frem for at blive lagt i lommen på de borgere, der i forvejen tjener mest og ikke nødvendigvis har børn, der skal i vuggestue.

 

Socialdemokraterne har – ligesom de Konservative - også ønsket at drøfte vuggestuetaksterne, da vi bestemt heller ikke er stolte af den takststigning, som der er lagt op til. Men vi fører ikke budgetforhandlinger i pressen. Vi ser imidlertid frem til den genåbning af forhandlingerne, der nu er lagt op til.     

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Er der fortsat brug for et Socialdemokrati?

fredag, 16 maj 2008 08:29 by Gitte

Dette uudtalte spørgsmål blev der klart og præcist svaret ”Ja” på. Og svaret kom fra Socialdemokraternes partiformand Helle Thorning Schmidt på et møde i Billund i går hos 3F.

Helle holdt et levende indlæg, hvor det stod lysende klart for alle tilhørere, at Socialdemokraterne fortsat har en rolle at spille og endda en meget vigtig rolle. Der er nemlig rigtig mange udfordringer i disse år, hvor uligheden øges – både økonomisk, uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt.  

Vi har i dag et samfund, der understøtter den enkelte, når han eller hun rammes af ledighed, sygdom eller andre sociale begivenheder. Et samfund, hvor der er skolegang til alle og hvor der tages hånd om de ældre og de svage. Et samfund, der betegnes som et velfærdssamfund. Det er imidlertid uomtvisteligt, at forskellen mellem rig og fattig er vokset i Fogh’s regeringstid. Magten og velstanden i Danmark anno 2008 er uretfærdig og ulige fordelt.  

Fattigdomsproblemet har således været stigende siden 2001, hvor VK kom til magten. I Danmark er der pt. 196.000 fattige og heraf er den andel, der er fattige i mere end 3 år, steget fra 28.000 personer i 1997 til 46.000 i 2007. 

Samtidig lever flere børn i dag under fattigdomsgrænsen. I alt 60.000 børn lever i dag i fattigdom, hvor der var ca. 48.000 i 2001. De lever i familier, der ikke har råd til f.eks. sund mad og deltagelse i fritidsaktiviteter, ligesom deres kammerater.Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt! 

Tager vi flygtninge på starthjælp, så lider de og deres børn sociale og materielle afsavn, i en sådan grad, at det skader deres integration markant. Deres behov for tilstrækkelig og sund mad kan slet ikke kan blive opfyldt. Dårlig integration på arbejdsmarkedet og asociale tiltag som starthjælpen har betydet, at vi har fået en ny underklasse i Danmark - defineret alene ved sin etniske baggrund.  

Er det den vej vi vil? Og er det noget vi kan være stolte af? Nej vel! Derfor var jeg også glad for, at få slået fast af vores egen partiformand på mødet i dag, at Socialdemokraterne vil arbejde på at løfte disse udfordringer. Så et par gode timer sammen med Helle, der også gav grobund for vores daglige politiske arbejde i byrådet.

Har i øjeblikket 4.6 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,571429/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Valgflæsk

torsdag, 8 maj 2008 08:17 by Gitte

Indlæg i Vejle Amts Folkeblad den 30. april 2008

Den 23. april bragte VAF et læserbrev fra Jens Vilbjerg, Give, MF for Venstre under overskriften ”Socialdemokraterne vasker hænder”.  Læserbrevet var en reaktion på de kommentarer, der var kommet fra den Socialdemokratiske gruppe, i forbindelse med byrådet udsættelse af anlægsinvesteringer fra 2008 til 2009.

 

Havde du nærlæst artiklen Jens Vilbjerg, havde du imidlertid kunnet se, at Socialdemokraterne stemte for udsættelsen. Det gjorde vi, fordi vi er et ansvarligt parti, som bestemt ønsker at overholde de budgetter, vi har været med til at lave og fordi vi ikke ønsker at blive trukket i bloktilskud i 2009. Havde du ydermere forstået, hvad det drejer sig om, havde du også været klar over, at vi ikke lagde op til budgetoverskridelser, men alene påpegede det urimelige i, at de anlægsinvesteringer, vi ikke har nået at afholde i 2007 heller ikke bliver mulige for os at afholde i 2008. I hvert fald kun, hvis vi udskyder anlægsinvesteringer af samme størrelsesorden fra 2008 til 2009. Og årsagen er ene og alene, at regeringen kommer så sent med sit udspil om sanktioner, at budgettet for 2008 allerede er vedtaget – ellers havde vi jo bare lagt det ind i budgettet.

 

I samme artikel anklager du også Socialdemokraterne for at lægge op til ”Laissez faire politik og lade kommunerne bruge løs uden hensyntagen til såvel nationale, som globale økonomiske forhold”. Så vidt jeg husker, var det da regeringen, der besluttede at gennemføre skattelettelser. Eller tager jeg fejl? Og endda på et tidspunkt, hvor økonomien – såvel den nationale som den globale – var betydeligt mere ophedet end den er nu. Så hvor var ansvarligheden lige henne der?

 

Socialdemokraterne har tværtimod hele tiden påpeget, at man ikke både kan få skattelettelser og øget velfærd. Og det har vi et ganske udmærket eksempel på her. Når vi må udskyde anlægsinvesteringer er det jo også velfærden der sættes under pres – det er bl.a. for Billunds vedkommende madordning i daginstitutionerne, ombygning af plejehjem mv. det drejer sig om.

 

Venstre fremførte til gengæld under sidste folketingsvalg – for mindre end et ½ år siden – at man sagtens kunne få både skattelettelser og øget velfærd. Selvom Nationalbankdirektøren var inde og advare mod de inflationsstigninger det ville medføre, pres på arbejdsmarkedet mv., så holdt venstre fast. ”Venstre ved man jo hvor man har” – ikke? Venstre blev imidlertid klogere efter valget. Er der andet udtryk herfor end: ”Valgflæsk”??

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Så er der udskrevet valg!!!!!!!!!!

torsdag, 25 oktober 2007 04:45 by Gitte

Så er vi igang. Endelig bliver der et folketingsvalg.

Socialdemokraterne går til valg på fire overskrifter. Først og fremmest står valget mellem skattelettelser eller øget velfærd. Desuden mindre ulighed, bedre klima og miljø og så et politisk landskab, der er mindre præget af blokpolitik end i dag. Hvis vi vinder det kommende folketingsvalg vil vi aflyse regeringens netop vedtagne skattelettelser. De 10 milliarder kroner kan bruges bedre - de kan bruges på mere velfærd. Vi bliver nødt til at prioritere og vælge: det kan ikke både blive bedre og billigere, at være dansker.

Som opposition glæder vi os til valget og tre ugers valgkamp, der ser ud til at blive en dyst om velfærd, skat og udlændige.

Har i øjeblikket 4.7 point givet af 3 læsere

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Folketingsvalg
Menu:   E-mail | Permalink