Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Hvor var Kim Godsvig i valgkampen?

lørdag, 23 november 2013 11:09 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 48, 2013

Socialdemokraterne gik som det eneste parti til valg på, at genetablere specialklasserne i Billund Kommune. Det gjorde vi, fordi vi mener, at beslutningen om at nedlægge specialklasserne i 2010 var forkert. Vi har derfor lige siden kæmpet imod beslutningen. Sidst stillede vi i januar 2013 et forslag i byrådet om at genetablere specialklasserne. På daværende tidspunkt støttede C vores forslag – resten af byrådet stemte imod. Under valgkampen tilkendegav De Konservative imidlertid klart det modsatte, nemlig at de ikke kunne gå ind for en tilbagerulning af beslutningen om at nedlægge specialklasserne.

Valget viste os desværre med al tydelighed, at vælgerne ikke var enige med S om at genetablere specialklasserne. 76,3% stemte således på partier, der ikke mente, specialklasserne skal genetableres. Vælgernes holdning hertil må vi tage til efterretning. Vi har således besluttet, at se fremad og fokusere på, hvordan vi kan få inklusionsindsatsen til at lykkes. Der blev afsat i alt 4,8 mio. kr. i budget 2014 til et kompetenceløft af lærere og pædagoger i folkeskolen. Som en del af konstitueringsaftalen med V og DF er vi yderlige blevet enige om, at tage stilling til eventuelle korrektioner i inklusionsprocessen på baggrund af den planlagte evaluering. Det er af allerstørste betydning for os, at alle kræfter sættes ind på at få løst inklusionsopgaven, og det vil vi arbejde ihærdigt for – også fremadrettet. Men vi må erkende, at vi ikke har flertallet til at genetablere specialklasserne. Hvis Kim Gosvig mener, det nu er vigtigt – hvor var han så i valgkampen?

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Enighed om budget

fredag, 13 september 2013 11:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

Torsdag den 12. september blev der indgået budgetforlig for Billund kommune. Det er glædeligt, at valgkampen ikke fik lov til at stå i vejen for et fælles resultat, som alle partier kunne stå bag. Ligesom det for os er glædeligt, at der er rigtig mange socialdemokratiske fingreaftryk.  

Inklusionsopgaven fylder rigtig meget i skolerne, og området har haft vores bevågenhed, siden et flertal i byrådet besluttede, at nedlægge specialklasserne. For os er det derfor en grundsten i budgettet, at der afsat et betydeligt beløb til fagligt, at klæde skolernes lærere og pædagoger bedre på, til at løfte inklusionsopgaven. Konkret er der afsat 1,2 mio. kr. om året i 4 år. Herudover er flere af direktionens besparelsesforslag blevet trukket ud af budgettet igen. Områder, som vi allerede til 1. behandling af budgettet fremførte, vi ikke kunne acceptere, er således udtaget. De helt små børn skal ikke tidligere i børnehave, der kommer ikke turbo på de ældres toiletbesøg, besparelsen ved at hjemtage borgere er fjernet og Ungdomsskolen bevares som selvstændig institution.

Også flere nye tiltag, har fundet vej til budgettet. Bl.a. et forslag fra S om en bosætningskoordinator. Herudover bliver det iværksætterhus, S gik til valg på for 4 år siden, nu en realitet. Der afsættes en pulje på fritidsområdet til bl.a. leder- og træneruddannelse, der afsættes 1 mio. kr. om året til at forbedre den kollektive transport til ungdomsuddannelserne og der afsættes det hidtil største beløb i kommunens historie til udbygning af cykelstier. Alt i alt et godt resultat, som grundlag for kommunens arbejde de kommende år.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Elastik i metermål

søndag, 1 september 2013 11:05 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 35/36 2013

Når Klara Noer i sit læserbrev skriver, at der ikke er klasser på 31 elever på Søndre Skole vil mit svar være, at det er, som man betragter det. Spørgsmålet er således, om det tætte samarbejde, der er lagt op til mellem almen- og specialklasser, reelt kan betegnes som en sammenlægning – eller om det ikke kan. At sammenlæsningen i de forskellige timer skal finde sted, hvor det ”giver mening”, bliver således elastik i metermål. Det kan være alt fra nogle få timer til næsten alle timer. Det er derfor, jeg kalder det en sammenlægning. Antallet af elever der på den måde skal samarbejde, er ganske stort på enkelte årgange. På en årgang er det således 31 elever, hvor den ”samarbejdende klasse” består af hhv. 5 specialelever og 26 almenelever. Det er en stor klasse – selvom der foregår holddannelse afhængig af emne og fag.

Intentionen med byrådsbeslutningen om, at nedlægge specialklasserne på Søndre Skole var, at de nuværende specialklasseelever skulle fortsætte i deres klasser skolegangen ud. Når udviklingen nu er blevet en anden, håber jeg på trods af min bekymring, at resultatet bliver godt og at alle får noget ud af samarbejdet. Både specialbørnene og de andre børn i klasserne.      

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kan børnene magte det?

tirsdag, 20 august 2013 10:58 by Gitte
Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 34/35 2013

I 2010 besluttede et flertal i byrådet at nedlægge specialklasserne på Søndre Skole. En beslutning den socialdemokratiske gruppe aldrig har lagt skjul på, at vi var imod. Vores udgangspunkt var dengang som nu, at inklusionen er gået for vidt. Nedlæggelsen af specialklasserne skal således sættes i relation til Folketingets mål om, at der i 2020 kun skal være 3%, der går i specialklasser. Set i det perspektiv er vi nemlig gået meget vidt i Billund kommune, idet målet allerede var nået dengang i 2010, hvor beslutningen blev taget, da kun 2,6% her i kommunen gik i specialklasse.

Da beslutningen blev taget, var der også enighed om, at de børn, der på daværende tidspunkt gik i specialklasse på Søndre Skole kunne fortsætte her resten af deres skolegang. Det kan derfor undre mig, at de specialklasser børnene har gået i, her ved starten af dette skoleår er blevet sammenlagt med andre ikke-specialklasser. I en enkelt klasse går der således 31 børn i klassen. Hvilket må siges at være en meget stor klasse og ikke mindst for børn, der kan have vanskeligt ved at klare samværet med mange mennesker på en gang.

Jeg kan ikke vide, på hvilket grundlag beslutningen om sammenlægning af klasser er taget. Jeg kan heller ikke vide, om det er en beslutning, børnene og forældrene har bakket op om og er glade for. Derfor har jeg også de bedste ønsker om, at det bliver en succes. Men jeg bliver nødt til at udtrykke min bekymring for, om børnene nu kan magte det? Og om de børn, der ikke kommer fra de tidligere specialklasser, fremover får de udfordringer, der skal til? Det har i hvert fald aldrig været intentionen, at specialklassebørnene skulle rives ud af deres vante rammer og sammenlægges med andre klasser.  

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Det går ud over børnene

fredag, 1 februar 2013 11:12 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 6, 2013

Det er en rigtig tanke, at alle børn skal være en del af et fællesskab. Men for nogle børn vil en almindelig folkeskolekasse ikke være det optimale fællesskab.  Derfor stemte den socialdemokratiske gruppe på byrådsmødet tirsdag imod politikken for inkluderende fællesskaber. I inklusionens navn er vi i Billund Kommune simpelthen gået for vidt til, at politikken giver mening.

Vores pointe er, at når en kommune som vores ikke længere har specialklasser, ja så vil der være børn i vores skoler, som er i så store vanskeligheder, at de på trods af gode intentioner og gode lærerkræfter – desværre - ikke kan blive en del af fællesskabet. Og de børn risikere, at blive ekskluderet frem for inkluderet.

Både de børn der udfordrer på forskellig vis og alle de andre børn i klassen kan komme til at lide under det. Fordi vi i Billund kommune er gået for langt. Allerede i dag hører vi om børn, der græder, er ulykkelige og angste.

Som forældre vil vi gerne have, at vores børn lærer noget, at de bliver dygtige. Og som politikere vil vi gerne have landets bedste folkeskole. Men det er altså en ret kompliceret opgave for en lærer at varetage, samtidig med, at de samme børn skal trøstes, opdrages og inkluderes.

Det var forkert dengang i 2010 at nedlægge specialklasserne. Derfor stemte den socialdemokratiske gruppe imod. På byrådsmødet tirsdag aften stillede vi et forslag om at tilbagerulle beslutningen fra 2010. Desværre kunne der ikke opnås flertal for det.   

Regeringen mål er, at der kun skal være 3% der går i specialklasser i 2020. I Billund kommune var målet allerede nået dengang i 2010, hvor beslutningen blev taget, idet kun 2,6% gik i specialklasse. Og om få år har vi som sagt ingen specialklasser. Det har aldrig været Regeringens hensigt. Hverken den nuværende eller den tidligere.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Inklusion
Menu:   E-mail | Permalink

Oprør over inklusion

lørdag, 15 december 2012 11:05 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 50, 2012

På baggrund af de sidste ugers indlæg fra lærere og forældre, der er oprørte over kommunens inklusionsmålsætning kunne jeg have valgt at sige: ”Hvad sagde jeg!”. For i S stemte vi nemlig imod nedlæggelse af specialundervisningen på Søndre Skole. Ikke fordi vi ikke ønsker, at så mange børn som muligt, skal være en del af fællesskabet. Men fordi vi mener, det er vigtigt, at være opmærksom på, hvor grænsen går og hvad der er til børnenes bedste – både de børn, der har specielle behov og dem, der befinder sig indenfor normalområdet. Dengang vi i S råbte ”vagt i gevær”, var der imidlertid kun få skoler, der i deres høringssvar støttede os. Flere ønskede specialundervisningsbørnene, og de midler der fulgte med, decentraliseret til distriktsskolerne.  Bl.a. derfor blev beslutningen, som den blev.

Når jeg alligevel ikke vælger at tordne frem med en ”hvad-sagde-jeg”-holdning, så er det fordi jeg hellere vil se fremad og fokusere på løsningerne. Det er nemlig et faktum, at der kommer flere og flere ressourcekrævende børn i folkeskolen. Og at et flertal i Byrådet har besluttet, at specialklasseeleverne skal rummes i de almindelige folkeskoleklasser, er langt fra hele forklaringen her på.  Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor det er sådan. Jeg vil alene konstatere, at der en opgave, der skal løses. Og som jeg ser opgaven, kan den vanskeligt løses med mere af det samme. Jeg tror, vi er nødt til at tænke ud af busken, at gå nye veje. Jeg ved heldigvis, der er megen iderigdom på skolerne. At lærerne brænder for at iværksætte forsøg og at sætte deres kompetencer i spil. Jeg ønsker dog at præcisere, at vi har et fælles ansvar for at komme i mål – politikere, skoler og forældre. Forældrene vil således være en helt afgørende medspiller, hvis skolerne skal kunne lykkes med at etablere inkluderende fællesskaber. Som politikere kommer vi længst af dialogens vej og jeg forventer, at de drøftelser vi skal have i Børne- og kulturudvalget vil blive baseret herpå.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Inklusion
Menu:   E-mail | Permalink

Venstre fordrejer sandheden

tirsdag, 7 december 2010 08:27 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 49

Den 14. Oktober 2010 blev budgettet vedtaget for 2011. Det budget står S – såvel som SF, R og V bag. Borgmesteren og Preben Jensen har i medierne fremført,  at det vedtagne budget indeholder et forlig på specialundervisningsområdet. Det er imidlertid ikke korrekt. Det vedtagne budget indeholder heller ikke en tekst om, at der skal  ”ske en decentralisering af specialklasserne til distriktsskolerne, idet specialklasserne på Søndre Skole nedlægges 31. Juli 2011”.  Fakta er nemlig, at den nævnte tekst slet ikke er politisk behandlet. Teksten er udformet af borgmesteren og hans embedsmænd – efter budgettets vedtagelse. Derfor kan hverken jeg eller for den sag skyld resten af byrådet stå til ansvar herfor. Det handler således ikke om, at S løber fra en aftale, men om, at borgmesteren henviser til en aftale, der aldrig er indgået. Det er at fordreje sandheden og det er ikke rent trav.  Når jeg på det foreliggende grundlag ikke ønsker, at flytte specialklasserne tilbage til de enkelte skoler er det fordi, jeg frygter, at børnene bliver ”tabt”. Det er sårbare børn med forskellige former for indlæringsvanskeligheder og det er vigtigt, at det er deres behov der bliver tilgodeset og ikke skolens økonomi. Høringssvarene udtrykker stor bekymring for, at nedlæggelse af specialklasserne på Søndre Skole kan få vidtrækkende konsekvenser for børnenes udvikling. Det er den bekymring, jeg har lyttet til. Jeg er samtidig dybt forundret over, at V på forhånd kan beslutte, at høringssvar ikke er noget, man vil forholde sig til. Er det ikke netop meningen med at sende noget i høring?

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5