Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Partnerskabsaftalen gør det ikke alene

torsdag, 20 november 2014 05:47 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 48 2014

En partnerskabsaftale lægger op til dialog og samarbejde. Sådan er det også med den aftale, der er indgået mellem Billund Kommune, Dansk Byggeri og Syddansk Erhvervsskole. Den er således et godt grundlag, når vi i kommunen gerne vil sikre, at flere unge får en håndværksmæssig uddannelse og at flere unge kan få en praktikplads. Men partnerskabsaftalen gør det ikke alene.

Som udgangspunkt bliver vi alle nødt til at bakke op lokalt. Vi skal lokalt igangsætte aktiviteter, der skal få de unge til at interessere sig for håndværksfagene. Og vi skal have fat i både de enkelte virksomheder og flere erhvervsorganisationer end blot Dansk Byggeri. Herudover skal vi styrke vores lokale erhvervsskole (SDE), for skolen er grundstenen. Det er nemlig helt afgørende, at der lokalt fortsat kan tilbydes grundforløbet på en håndværksuddannelse. Et realistisk mål er endvidere at kunne tilbyde hele håndværksuddannelser i Grindsted -  f.eks. tømmer uddannelsen. Er der elever nok, kan der også oprettes hold. Det er derfor ærgerligt, at vi i Billund Kommune har så mange virksomheder, der sender deres lærlinge på en anden skole end SDE - pt. er der tale om 23 tømrerlærlinge. Flere af disse virksomheder er i øvrigt medlem af Dansk Byggeri. Jeg synes derfor, at Dansk Byggeri med partnerskabsaftalen i hånden skal besøge deres medlemsvirksomheder. Disse bør opfordres til at bakke op om vores lokale skole og den aftale, der er indgået.

Problemstillingen med flere praktikpladser til de unge er kompleks. Men den bør have højeste prioritet. Og vi løser den kun i fællesskab - virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune. Det er fint, at Billund Kommune er erhvervsvenlig, men vores erhvervsudvikling er afhængig af, at vi fortsat har håndværkere.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge
Menu:   E-mail | Permalink

Budget 2015 investerer i børnene

fredag, 10 oktober 2014 05:32 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 42 2014

Byrådet har netop godkendt budgettet for 2015. Det er et godt budget, hvor vi har valgt, at investere i børnene og Billund Kommunes fremtid. I mange kommuner, har økonomien været så presset, at sparekniven er blevet svunget over både folkeskole- og dagtilbudsområdet. I Billund Kommune har vi imidlertid holdt fanen højt og har tilført ikke færre, men flere penge. Der er afsat midler til at styrke normeringen i daginstitutionerne, der tilføres flere midler til folkeskolen og til et kvalitetsmæssigt løft af de pædagogiske miljøer i både folkeskole og dagtilbud. Herudover er der tilført midler til ungdomsuddannelsesvejledningen og til renovering af eksisterende bygninger. Samlet er området tilført tæt på 100 mio. kr. over de næste 4 år. Den Socialdemokratiske gruppes udgangspunkt for efterårets budgetforhandlinger var, at vi ønskede, at styrke vores folkeskoler og daginstitutioner. Sådan er det også gået, for det er jo ved forhandlingsbordet, man har indflydelse. Jeg er helt klar over, at man i det daglige arbejde med børnene kunne ønske sig endnu mere. Men der er blevet taget et ganske stort skridt i næste års budget, og så må vi med udgangspunkt heri se på muligheder og udfordringer.        

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Økonomi | Budget
Menu:   E-mail | Permalink

Partnerskab

fredag, 30 maj 2014 05:20 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 23 2014

Billund Kommune har netop underskrevet en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og Syddansk Erhvervsskole. Formålet med aftalen er at sikre, at flere unge får en praktikplads indenfor bygge- og anlæg.  Det er en god aftale – både for de unge og for vores lokale erhvervsliv. For vi skal have flere unge til at tage en håndværksuddannelse. Det kan der ikke herske tvivl om, og det er en af fremtidens helt store udfordringer. Aftalen er samtidig et udtryk for, at dialogens vej prioriteres. Dette er også Beskæftigelsesudvalgets udgangspunkt. Vi ønsker at samarbejde med vores virksomheder og uddannelsesinstitutioner - både når det gælder praktikpladser og uddannelse/omskoling af ledige til fremtidens behov. Vi har her en fælles opgave, og den kan kun løses, hvis vi løfter i flok – og det kan vi som bekendt netop, hvis vi er mange nok. Opgaven med at gøre vores arbejdsmarked endnu mere rummeligeligt er også en central opgave for Billund Kommune og ligger i naturlig forlængelse af det nyetablerede kompetencecenter. Flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter vil allerede efter sommerferien foregå i kompetencecentrets regi. Jeg håber, at arbejdet med at hjælpe de svageste af vores borgere i gang på arbejdsmarkedet kan følges op af bilaterale aftaler med de enkelte virksomheder. Som Beskæftigelsesudvalg går vi gerne forrest.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

I fremtiden vil der mangle håndværkere

mandag, 18 februar 2013 11:16 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 8, 2013

Region Syddanmark har netop offentliggjort en rapport om tiltag og effekter på uddannelsesområdet i 2012. Det fremgår bl.a. af rapporten, hvor mange elever, der havde tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, da de forlod folkeskolen. Her kommer Billund Kommune ind på en klar første plads med hele 95,9%. Det er alt sammen rigtig godt og tegner – isoleret set – godt for fremtiden. Det er imidlertid tankevækkende, at hele 75,8% vælger en gymnasial uddannelse mens kun 20,1% vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det er samme tendens vi ser i hele regionen – ja i hele landet. Det bliver det dog ikke bedre af. I vores kommune gør det sig samtidig gældende, at der i forhold til regionen er forholdsvis flere, der vælger en gymnasial uddannelse og forholdsvis færre, der vælger en erhvervsfaglig. Det er skævt. Rigtig skævt. Vi kommer således til at mangle håndværkere i årene frem over. Det er et meget stort problem i et område som vores, der udover LEGO og DuPont, især er præget af mindre virksomheder. Virksomheder, der netop har brug for smede, elektrikere, tømrer, mekanikere mv.

Jeg tror på, at et stærkt Campus Grindsted er helt afgørende for kommunens udvikling. De ufaglærte jobs bliver der færre af, og vi skal ruste de unge til fremtiden via uddannelse. Jeg er også sikker på, at det bl.a. er Campus Grindsteds fortjeneste, at så mange unge vælger at tage en ungdomsuddannelse. Uddannelsesinstitutionerne og kommunen skal imidlertid fortsætte med at styrke Campus området. Jeg tror, det bliver en ”never ending story”. Og en af udfordringerne lige nu består i at sikre mangfoldigheden af ungdomsuddannelser netop på Tinghusgade. Kun herved kan vi sørge for, at der både bliver rigtig mange unge der vælge en gymnasial uddannelse og rigtig mange, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Ved Syddansk Erhvervsskoles overtagelse af 10. klasse bliver de nu en synlig part på Tinghusgade sammen med Grindsted Gymnasium og Erhvervsgymnasiet. Samtidig har vi sikret og fastholdt de erhvervsfaglige uddannelsesmuligheder i kommunen. Det tror og håber jeg, giver endnu bedre udviklingsmuligheder for de unge og kommunen. Og det var helt afgørende for, at jeg valgte at støtte aftalen med Syddansk erhvervsskole.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge
Menu:   E-mail | Permalink

Grindsted mangler ikke kun halplads!

tirsdag, 28 juli 2009 15:45 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 29

Netop hjemvendt fra ferie læser jeg i avisen, at licitationen af IKC skal gå om, da licitationsmaterialet er underkendt af klagenævnet. Det er brandærgeligt fordi ikke bare Grindsted, men hele kommunen har brug for et idræts- og kulturcenter. Og fordi vi nu skal starte forfra. Det er derfor forståeligt, at foreningerne er desperate. Men snakken om en hal to ved Lynghallen bør stoppe. En sådan løsning vil sætte vores by helt i stå. Grindsted mangler nemlig ikke kun halplads. Grindsted mangler et visionært center med plads til, at hele familien kan udfolde sig – idrætsmæssigt og kulturelt.

 Hvis vi vil have flere til at bosætte sig i vores kommune og holde på de unge, så er vi nødt til at have noget at tilbyde. Og billige byggegrunde er ikke nok. Familier prioriterer deres fritid i dag. Kommunen skal derfor skabe rammen om familiens samvær, oplevelse og udfoldelse. Familier prioriterer også uddannelsesmuligheder til deres børn. Og vores ungdomsuddannelser presses både fra vest og øst. De unge viftes om næsen med spændende ungdomsmiljøer, som vi i øjeblikket slet ikke kan leve op til i Grindsted by. Det er ved at være på høje tid, vi får bygget det center. 

Et idræts- og kulturcenter har både betydning for bosætning og livskvalitet. Grindsted er kommunens største by og det er her, vores ungdomsuddannelser er. Er kommunens største by ikke attraktiv og kan vi ikke fastholde vores ungdomsuddannelser, så får vi vanskeligt ved at få flere til at flytte til kommunen. Hvad skal vi så med udviklingsplaner? Ordet udvikling vil helt miste sin betydning og vi vil kunne se en fremtid i møde, der indebærer afvikling. Afvikling for hele kommunen.

 

Vi må derfor ikke give køb på et idræts- og kulturcenter i Grindsted. Drømmen lever fortsat, den mangler bare at blive virkeliggjort. Lad os i stedet gribe muligheden, som klagenævnets underkendelse trods alt giver til at omdefinere projektet, således vi kan få biblioteket med i den første fase. Hvis vi fra dag et vil have hele familien til at komme og leve i vores nye center, skal vi have biblioteket med fra starten – et bibliotek, som kan være et kulturelt samlingspunkt.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 7 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bevar 10. klasse i kommunen

mandag, 1 september 2008 15:56 by Gitte

10. klasse er et ekstra skoleår, som de unge tager, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer, eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse de vil begynde på. Når Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti nu ønsker at ”sælge” 10. klasse til Tekniske Skole øver de derfor vold mod det, der er intentionen med 10. klasse. Et 10. klasse forløb på Tekniske Skole kan nemlig ikke afsluttes med statskontrollerede prøver.  Da det er lovgivningsmæssigt bestemt, at en kommune skal tilbyde en 10. klasse med afgangsprøver, vil de unge, der ønsker at afslutte med prøve, derfor fremover blive sendt til andre kommuner.

 

Jeg er alvorligt bange for, at mange af de unge, ikke vender tilbage for at tage deres uddannelse i Grindsted. Og hvorfor skulle de også det efter at have oplevet det spændende miljø, som f.eks.Vejle kan tilbyde? Hvad er der lige, der kan trække dem hjem igen?

Hermed fjernes en væsentlig del af kundeunderlaget for de i forvejen hårdt trængte ungdomsuddannelser. Spørgsmålet er, hvor længe vi så kan fastholde uddannelserne i Grindzted. Det stemmer ikke overens med byrådets visioner om at skabe et godt ungdomsmiljø med campus. Det stemmer heller ikke overens med byrådets vision om 30,000 indbyggere. Kommunen vil slet ikke være attraktiv nok til at trække så mange nye borgere hertil, hvis vi ikke længere har gymnasiet, erhvervsskolen og en teknisk skole.

 

Det er heller ikke godt for de unge. De har brug for den chance, en 10. klasse, der afsluttes med prøve giver. Et år, der udelukkende er afklaring og hvor der ikke er et eksamensmål er ikke godt nok. Det må vi ikke acceptere.

 

Vi bør sikre vores 10. klasse med de muligheder og rettigheder, der er i dag.. Måske kan gymnasiet eller erhvervsskolen stille lokaler til rådighed og der kan indgås et samarbejde – det er en mulighed, jeg vil foreslå, at man undersøger.

 Så kære forligspartier. Kom nu til fornuft. Det handler om Grindsted som uddannelsesby. Det handler om vores børns fremtid.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Børnene og de ældre skal betale

torsdag, 21 august 2008 17:20 by Gitte

Det bliver børnene og de ældre, der kommer til at betale for, at kommunens økonomi kan hænge sammen i 2009. Det vil vi ikke være med til og derfor står Socialdemokraterne udenfor forliget.

Hvis en SFO-plads stiger med 400 kr., som der var lagt op til i budgetforslaget, vil den komme til at koste 1750 kr. om måneden. Vi er overbeviste om, at det vil få en social slagside. En SFO-plads, der er et pasningstilbud nogle få timer om dagen, bliver dermed væsentligere dyrere end en heltids børnehaveplads, der koster 1490 kr. om måneden.  Mange forældre vil melde deres børn ud af SFO’en og børnene vil være henvist til at tilbringe eftermiddagstimerne foran fjernsynet eller på gaden. Det synes vi ikke er foreneligt med visionerne bag vores helhedsskole. Vi kan på SFO området maksimalt acceptere en prisstigning på 100kr., hvilket der ikke kunne opnås enighed om.

Vi finder det heller ikke rimeligt, at vores ældre både skal have reduceret service for i alt 5 mio kr. og samtidig betale 10 kr. mere for en døgnportion mad. Incl. almindelige prisstigning vil en døgnportion komme op på 108 kr – eller i alt 3240 kr. om måneden. Alle kan se, at der ud af folkepensionens grundbeløb på 5.096 kr. ikke vil være meget tilbage. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan være det bekendt over for de ældre. Det mener vi ikke og har derfor klart sagt fra. Også landspolitisk er der her en klar forskel til de borgerlige partier, idet Socialdemokraterne konkret foreslår et loft over madprisen til de ældre.

Vi synes samtidig, at det er problematisk, at Billund Kommune fremover vil sende 10.klasserne ud af kommunen. Man skal vist være lidt naiv, hvis man tror, at de unge efter at have prøvet det spændende miljø, f.eks. Vejle kan tilbyde, efterfølgende vil vende tilbage til Grindsted for at tage deres uddannelse. Og så trækker vi virkelig tæppet væk under vores ungdomsuddannelser. Det er i direkte modstrid med campus-tanken og intentionen om øget bosætning.

Socialdemokraterne har som sagt valgt at stå udenfor budgetforliget i år. Nogle vil måske beskylde os for at være uansvarlige. Vi må imidlertid erkende, at vi ikke kan være med til at bære besparelserne igennem. Havde det været os, der havde siddet på borgmesterposten, havde vi haft en helt anden indsigt og et meget bedre grundlag til at vurdere, hvordan ting i vores kommune kan gøres ikke bare billigere, men især anderledes. En anderledes tilgang vil være vores indfaldsvinkel, hvis flere ved næste valg sætter krydset ved liste A.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 6 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Svært at få øje på det unikke

mandag, 26 maj 2008 02:00 by Gitte
  

Ved byrådsmødet den 20. maj sad repræsentanter for ungdomsuddannelserne, i følge dagspressen, på tilhørerpladserne og bed sig i læben. Det gjorde de, fordi et byrådsflertal besluttede, at biblioteket ikke skal med i 1. etape af IKC, det nye Idræts- og kulturcenter. Et nyt bibliotek i IKC ville ellers understøtte planerne om campus som et fælles, spændende studiemiljø for de unge. Derfor ønskede skolelederne, at biblioteket skulle med. Og derfor stillede den socialdemokratiske gruppe på byrådsmødet et ændringsforslag om, at biblioteket kom med i 1. etape.

 

Der er i byggeprogrammet gjort meget ud af Campus-delen. IKC og uddannelsesinstitutionerne skal ”smelte sammen”, så de studerende får helt nye muligheder for at mødes og skabe fælles oplevelser. Det er imidlertid vores opfattelse, at der slet ikke bliver en ordentlig sammensmeltning mellem IKC og uddannelsesinstitutionerne uden et bibliotek. Vi vanskeliggør Campus-tankegangen. Og hvor bliver det unikke så af?

 

Samtidig er et bibliotek jo et kulturelt samlingspunkt for HELE familien. Og kultur bør være andet og mere end idræt. Et synspunkt, som sponsorerne også har fremført som et krav for at bidrage til IKC. Et IKC med et bibliotek vil klart trække flere til, end et IKC uden et bibliotek og dermed også skabe en bedre driftsøkonomi for centret.

 

Det kan således undre, at Venstre ikke havde den forbedrede driftsøkonomi for øje, når det ellers var økonomiske argumenter de brugte, til at skyde vores forslag i sænk. Spørgsmålet var nemlig, hvor vi ville finde pengene.

 

Da vi ikke har nogen vurdering af, hvad et bibliotek, som en del af IKC vil koste samt af, hvor meget, der vil være økonomisk råderum til, indenfor de afsatte 100 mio. kr. kunne vi heller ikke fremlægge en finansieringsplan for evt. meromkostninger. Men vi havde gerne overført meromkostningerne til fremtidige anlægsbudgetter – ligesom i øvrigt andre investeringer på samme byrådsmøde var blevet det, f.eks. ombygning af Myretuen.

 

Havde Venstre villet udvise blot en lille smule fleksibilitet, så havde de gået med til at ændre ordlyden i byggeprogrammet. Vi foreslog her fjernet afsnittet, hvor der direkte står, at biblioteket ”ikke forventes indarbejdet i etape 1”. Det virkede her som om, at borgmesteren var bange for at give selv små indrømmelser. Måske der kunne opstå problemer med at holde sammen på gruppen, hvis fligen blev løftet? Selv har han jo tidligere udtalt til dagspressen, at han gerne så biblioteket med i en 1. etape.

 

En realisering af campus vil efter al sandsynlighed betyde, at 10-klasse skolen skal flytte nærmere ungdomsuddannelserne. Det nuværende bibliotek har i den forbindelse en attraktiv placering. Vi kan derfor kun beklage, at den oplagte mulighed, der ville være i at flytte 10-klasse skolen hertil ikke længere eksisterer. Byrådet har med sin beslutning kuldsejlet sådanne planer.

 

Det er for os vigtigt, at vi får et Fritids- og kulturcenter, som lever op til de behov og forventninger, der er til sådan et center i en kommune i udvikling. En kommune, der har valgt at prioritere ungdomsuddannelserne og som gerne vil være en bosætningskommune. Vi havde en enestående chance for at skabe det unikke. En chance, som desværre ikke blev grebet.

 

Har i øjeblikket 4.7 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Det er hele kommunens fremtid det gælder

fredag, 30 marts 2007 15:32 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 30. marts 2007
Jyske Vestkysten den 30. marts 2007
  

Det er nu blevet klart for mig, at Globen for Søren Vigsø direkte er et skræmmebillede og ikke bare en dårlig ide. Således kunne man forleden læse i Vejle Amts folkeblad, at Søren Vigsø frygter, at Globen vil affolke Billund kommune. En sådan udtalelse kan ikke andet end undrer, når nu udgangspunktet faktisk er det modsatte. Globen er jo tænkt som en vækst-generator, hvor det drejer sig om, at få Billund kommune gjort så attraktiv, at vi, der bor her, ønsker at blive boende og at andre vil flytte hertil. Meget tyder på, at forældre først og fremmest bosætter sig der, hvor der er gode pasnings- og skolemuligheder for deres mindre børn, ungdomsuddannelser til deres større børn samt spændende fritidstilbud til hele familien. Og her har Globen, som det er lagt op til, virkelig noget at byde på med tilbud indenfor både idræt, fritid og kultur. Det er samtidig helt afgørende for ungdomsuddannelserne i Grindsted, at der fortsat er unge mennesker nok, der vælger at tage en uddannelse her og ikke i en af de større byer, som lokker med  bl.a. spændende studiemiljø og kulturelle tilbud.  

Hvorvidt vi kan skabe vækst og hvorvidt ungdomsuddannelserne på sigt overlever eller ej har betydning for hele kommunen – ikke kun Grindsted by. Desværre ligger Billund Kommune ikke placeret i den bedste del af landet regioner, hvis vi skal se på vores fremtidsudsigter. Vi har en lav uddannelsesfrekvens og lav andel af folk med videregående uddannelser i forhold til resten af landet – både i regionen generelt og i Billund. Derfor må det være af største prioritet, at fokusere på vores uddannelsesinstitutioner og de unge udover øget bosætning i kommunen. Det fremgår derfor med al tydelighed, at vi står foran en lang række udfordringer. Udfordringer, som vi må og skal gribe, hvis vi vil sikre vores fremtid. Globen kan være et centralt led i en sådan udvikling, men det er vigtigt, at vi har målet og helheden for øje. Det er netop hele kommunens fremtid det gælder.

 Det er selvfølgelig et forståeligt synspunkt, når man sidder som formand for Billund idrætsforening, at arbejde for, at man også i fremtiden kan dyrke idræt i Billund by, men det er ikke forståeligt at fremme sine egne interesser på bekostning af helheden. Når Søren Vigsø frygter, at kommunekassen vil blive drænet kunne en meget større frygt derfor være, at der slet ikke vil komme penge nok ind i kommunekassen til at dække Billund idrætsforenings behov. Det ville derfor klæde Søren Vigsø, Henrik Mahler og Jan Anker at tage et par sko på i en lidt større størrelse så de både kan blive i stand til at se fremad og hæve sig lidt op over

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink