Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Fortidens syndere

torsdag, 4 august 2005 18:07 by Gitte

Fortidens syndere

Jyske Vestkysten torsdag den 4. august 2005

Giftige dampe, der trænger op i husene. Spor af forurening i grundvandet. En forurening, der breder sig under Grindsted by og er langt værre end oprindeligt antaget. Og en større udsivning af forurening til Grindsted Å end antaget. Det er alt sammen realiteter, der forståeligt nok kan gøre borgerne usikre og bestemt ikke øger Grindsteds image udadtil og mulighederne for at tiltrække nye virksomheder og borgere.

Forureningssagen kan betragtes som en af fortidens syndere. Ansvaret er ikke Grindstedværkets eller kommunens, da værket havde statens tilladelse til i perioden 1956-73 at dumpe det forurenede spildevand og kemikalieaffaldet. Men det er ikke rimeligt fra kommunalt hold bare at sidde med hænderne i skødet. Når vores borgmester i JyskeVestkysten den 2. august udtaler, at vi ikke kan gøre andet, end at ”sørge for, at amt og stat ikke glemmer sagen” ved at følge op med telefonopringninger og brevudveksling er jeg bestemt ikke enig. Ib Kristensen udtaler jo selv i samme artikel, at det ”bliver sundhedsfarligt på et tidspunkt”. Skal vi passivt vente på, at tidspunktet indtræffer? Borgernes velfærd trues på sigt. Og selvom ansvaret klart er statens og der ikke bør være tvivl om, hvor regningen ender, kan resultatet let blive, at borgerne kommer til at betale en uforholdsmæssig stor del af denne regning i form af reduceret velfærd. Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at en sådan regning sendes videre til vores børn – hvilket jo bliver tilfældet, hvis der ikke gribes ind. Vi må presse amtet. Og vi må gøre det nu. Jeg støtter Kai Byer i, at emnet skal rejses på et byrådsmøde med invitation af særlige gæster.

Det forlyder, at der endnu mangler en undersøgelse og en kortlægning af forureningen. Jammen så få da den undersøgelse og kortlægning lavet!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune
Menu:   E-mail | Permalink