Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Ikke bare ulovligt men dumt

torsdag, 20 november 2008 11:25 by Gitte

Første gang et flertal i byrådet traf beslutning om, at udbyde park og vej kunne man undskylde sig med uvidenhed. Uvidenhed om de bestemmelser, der fremgår af den samarbejdsaftale, der er indgået med medarbejderne. Man vidste derfor sandsynligvis ikke, at aftalen blev overtrådt. Og at årsagen til overtrædelsen var, at medarbejderne ikke var blevet informeret og deres synspunkter ikke indgik i beslutningsgrundlaget.

Anden gang et flertal i byrådet begik den samme fejl, kan uvidenheden ikke længere bruges som undskyldning.  Det kan derfor alene betegnes som dumt. Medarbejderne er fortsat ikke hørt og er ikke involveret. Der var altså stadig tale om en overtrædelse af samarbejdsaftalen, da byrådet tirsdag den 18. november – for anden gang – besluttede, at hele park og vej skal sendes i udbud.

Byrådets beslutning kan kun betegnes som et selvmål og kommunen vil nu – ifølge MED-udvalget og 3 F - blive indklaget til KL og KTO. Man skulle ellers mene, at Billund Kommune har klager nok liggende. Såfremt Venstre og Konservative af ideologiske årsager ønsker park og vej sendt i udbud, er det mindste man kan gøre da at overholde gældende regler og aftaler. Fodfejl af denne slags gavner hverken kommunen eller medarbejderne. Spørgsmålet er, om det gavner Venstre og Konservative?

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Behold park og vej i kommunalt regi

torsdag, 20 november 2008 11:24 by Gitte

Det ligger fast, at Byrådets beslutning om udbud af park og vej VAR en overtrædelse af samarbejdsaftalen. Medarbejdernes rettigheder er klart blevet tilsidesatte og sagen kommer nu til at gå om i byrådet.

Målene med samarbejdsaftalen er ellers, at fremme dialogen mellem medarbejdere og ledelse samt at øge den gensidige tillid. Begge dele skulle gerne være til gavn for både medarbejdere, kommune og borgere. Der er nemlig god mening i medindflydelse og medbestemmelse, da trivsel, engagement og effektivitet bedst opnås ved, at medarbejderne deltager i beslutningerne.

Der er derfor ikke tale om dobbeltmoral, når jeg påpeger medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse. Flemming Nissens mange år i politik – først som Fremskridtsmand, Liste J og nu Konservative – gør også, at han udmærket ved, orientering af MED-udvalg, høringsfrister mv. indgår på en helt anden måde i kommunens budgetlægning. Når budgetseminaret har fundet sted i august måned gennemføres høringsrunden – uanset om der er tale om lukning af plejehjem, børnehaver eller andre tiltag. Først hvorefter vedtages det endelige budget i oktober måned.

Jeg fremhæver retten til medindflydelse og medbestemmelse. Men jeg fremhæver i den konkrete sag endnu mere pligten til at respektere vores park og vej afdeling for det gode arbejde, som den udfører. Derfor bør vi fortsat beholde park og vej i kommunalt regi og ikke udlicitere arbejdet.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Borgmesteren kommer nok ikke i fængsel!

torsdag, 6 november 2008 14:49 by Gitte

Byrådets beslutning om udbud af park og vej bliver ikke lovlig af, at borgmesteren lover at sende beslutningen i høring. I det læserbrev, hvor borgmesteren fastholder beslutningens lovlighed, nævner han samtidig, at jeg skal sætte mig ind i reglerne, inden jeg fremkommer med så kraftige anklager. Hertil kan jeg svare, at jeg naturligvis har undersøgt reglerne. Jeg må derfor også fastholde, at beslutningen er ulovlig.

Beslutningen er bl.a. ulovlig, fordi den er i strid med EU-lovgivningen. Forpligtigelsen til at informerer medarbejderne på et tidligt tidspunkt samt til at lade deres synspunkter indgå i beslutningsgrundlaget fremgår således af et EU-direktiv (20002/14/EF). Forpligtigelsen vedrører alle beslutninger, der kan medfører betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesforhold, hvilket et udbud jo helt klart kan gøre.  

EU-direktivet om information og medindflydelse er indarbejdet i Rammeaftalen, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og De Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Denne aftale er derfor også overtrådt.

Jeg er fuldstændig enig med borgmesteren i, at det er hans opgave at sikre, at byrådets beslutninger er lovlige. Og den opgave, har han tydeligvis ikke varetaget i denne sag.

Borgmesteren kommer ikke i fængsel, selvom byrådet har truffet en ulovlig beslutning. Men der er ifølge Rammeaftalen en helt klar procedure for, hvorledes manglende overholdelse af bestemmelserne kan indklages for Samarbejdsnævnet og i givet fald medfører bod.

Overtrædelsen af Rammeaftalen viser desværre, at man har meget lidt respekt for de aftaler, der er indgået med medarbejderne. Og uanset om det er lovligt eller ej, kan man frygte, at samarbejdsklimaet vil lide stor skade. Det kan i værste fald blive svært, at genskabe tilliden til ledelsen/byrådet. Jeg vil derfor genfremsætte mit forslag om, at borgmesteren lader sagen gå om. 

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Udbud af park og vej er ulovlig

torsdag, 6 november 2008 14:47 by Gitte

Beslutningen på byrådsmødet tirsdag aften om udbud af hele Park og Vej er ulovlig. Beslutningen er nemlig – udover at være tåbelig – i direkte strid med ”Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse”.

 

Der var i indstillingen lagt op til, at markedsafprøve dele af Park og Vej. Efter en heftig debat blev der imidlertid stillet ændringsforslag om at sætte hele Park og Vej i udbud. Debatten tydeliggjorde, at såvel Venstre som Konservative alene ønsker et udbud af ideologiske årsager.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget. Imod stemte bl.a. Socialdemokraterne, men selv Venstrepolitikere fremhævede i debatten, at de ikke forventer, at opnå besparelser ved et udbud. Det blev således fremført, at Park og Vej drives utrolig effektivt og at man både håber og regner med, at Park og Vej selv vinder udbudsforretningen. Derfor kan man jo undre sig over, hvorfor borgerne skal betale den million kroner, som en sådan udbudsforretning koster. Er det rimeligt, at borgerne skal betale for, at Venstre og Konservative kan få gennemført deres udbudsideologi? Og skal borgerne betale med yderligere serviceforringelser på ældreområdet – eller hvor har man tænkt sig, at pengene skal komme fra?

 

Udover det uforståelige i, at man vil sætte en afdeling i udbud, som mange er enige om, ikke kan drives bedre, ja så er beslutningen som sagt også ulovlig.

 

I rammeaftalen står der bl.a. at information skal gives på så tidligt et tidspunkt, at medarbejdernes eller medarbejderrepræsentanternes synspunkter kan indgå i byrådets beslutninger. Dette var jo i hvert fald ikke tilfældet her, da forslaget om udbud af hele Park og Vej først kom frem på byrådsmødet.

 

Spørgsmålet om et udbud har endnu aldrig været drøftet i MED hovedudvalget og informationspligten er derfor ikke overholdt, hvilket yderligere præcisere, at byrådets beslutning er ulovlig.

 

Jeg har som byrådsmedlem svært ved at forstå, at man ikke har større respekt for aftaler indgået med kommunens eget personale. At man kaster personalet ud i usikkerhed samtidig med, at man overtræder reglerne for medindflydelse og medbestemmelse. Jeg vil derfor foreslå, at borgmesteren tager konsekvensen heraf og lader sagen gå om.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink