Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Børnene og de ældre skal betale

torsdag, 21 august 2008 17:20 by Gitte

Det bliver børnene og de ældre, der kommer til at betale for, at kommunens økonomi kan hænge sammen i 2009. Det vil vi ikke være med til og derfor står Socialdemokraterne udenfor forliget.

Hvis en SFO-plads stiger med 400 kr., som der var lagt op til i budgetforslaget, vil den komme til at koste 1750 kr. om måneden. Vi er overbeviste om, at det vil få en social slagside. En SFO-plads, der er et pasningstilbud nogle få timer om dagen, bliver dermed væsentligere dyrere end en heltids børnehaveplads, der koster 1490 kr. om måneden.  Mange forældre vil melde deres børn ud af SFO’en og børnene vil være henvist til at tilbringe eftermiddagstimerne foran fjernsynet eller på gaden. Det synes vi ikke er foreneligt med visionerne bag vores helhedsskole. Vi kan på SFO området maksimalt acceptere en prisstigning på 100kr., hvilket der ikke kunne opnås enighed om.

Vi finder det heller ikke rimeligt, at vores ældre både skal have reduceret service for i alt 5 mio kr. og samtidig betale 10 kr. mere for en døgnportion mad. Incl. almindelige prisstigning vil en døgnportion komme op på 108 kr – eller i alt 3240 kr. om måneden. Alle kan se, at der ud af folkepensionens grundbeløb på 5.096 kr. ikke vil være meget tilbage. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan være det bekendt over for de ældre. Det mener vi ikke og har derfor klart sagt fra. Også landspolitisk er der her en klar forskel til de borgerlige partier, idet Socialdemokraterne konkret foreslår et loft over madprisen til de ældre.

Vi synes samtidig, at det er problematisk, at Billund Kommune fremover vil sende 10.klasserne ud af kommunen. Man skal vist være lidt naiv, hvis man tror, at de unge efter at have prøvet det spændende miljø, f.eks. Vejle kan tilbyde, efterfølgende vil vende tilbage til Grindsted for at tage deres uddannelse. Og så trækker vi virkelig tæppet væk under vores ungdomsuddannelser. Det er i direkte modstrid med campus-tanken og intentionen om øget bosætning.

Socialdemokraterne har som sagt valgt at stå udenfor budgetforliget i år. Nogle vil måske beskylde os for at være uansvarlige. Vi må imidlertid erkende, at vi ikke kan være med til at bære besparelserne igennem. Havde det været os, der havde siddet på borgmesterposten, havde vi haft en helt anden indsigt og et meget bedre grundlag til at vurdere, hvordan ting i vores kommune kan gøres ikke bare billigere, men især anderledes. En anderledes tilgang vil være vores indfaldsvinkel, hvis flere ved næste valg sætter krydset ved liste A.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 6 læsere

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5