Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Skindemokrati

søndag, 21 september 2008 10:53 by Gitte

I mange kommuner er der først indgået budgetforlig i midten af september, bl.a. Odense, Næstved, Gladsaxe, Århus og Morsø. I Billund Kommune blev der indgået forlig allerede den 20. august. I princippet har de enkelte byråd helt frem til oktober inden budgettet skal vedtages. I Billund Kommune valgte man ikke at bruge tiden frem til oktober. I Billund Kommune var der slet ikke plads til Socialdemokraterne, Radikale og SF ved forhandlingsbordet.

 

Det havde ellers været ønskeligt, at man også i vores kommune havde brugt tiden frem til 2. behandlingen på at foretage både nye undersøgelser og undersøge de elementer, der indgår i budgetforslaget til bunds. Havde man det, kunne flere problemer have været undgået. Så kunne man f.eks. have undgået, at der i budgetforslaget indgik en besparelse i forbindelse med flytning af 10. klasse til Teknisk Skole, hvor der var lagt op til, at de unge ikke længere ville kunne afslutte med de statskontrollerede afgangsprøver. Heldigvis er der nu efter et pres fra bl.a. Grindsted Gymnasium og Socialdemokraternes side lavet en aftale om, at man sammen vil sikre ovenstående. Men man kunne have undgået problemerne og man kunne have undgået, at det nu er op til forvaltningen at finde besparelsen i 2009.

 

Det fremstår også som skindemokrati, at man indgår forlig den 20. august velvidende, at høringssvarene først er inde den 12.september. Også høringssvarene påpeger nemlig mange ting, der mangler at blive undersøgt. F.eks. forsalget om start i SFO allerede i april måned, det år, hvor børnene skal starte i 0. klasse. Der udtrykkes fra børnehaver, SFO’er og forældrebestyrelser bl.a. usikkerhed omkring, hvem der skal passe børnene – SFO-personalet eller personalet fra børnehaven? Og hvilken indflydelse dette får på normeringen i børnehaverne. Men måske vil det også på dette område ende med, at blive forvaltningen, der kreativt skal finde besparelsen fordi det slet ikke er fysisk muligt.

 

Set i lyset af, at vi sidste år lovede borgere, MED-udvalg, forældrebestyrelser mv. større åbenhed og mere indflydelse i forbindelse med budgetproceduren ville det have klædt Billund byråd at have brugt tiden lidt bedre – inden man indgik forlig. I mange situationer er hurtighed en dyd, men det kan bestemt ikke siges her.

Har i øjeblikket 4.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge
Menu:   E-mail | Permalink

Venstre ved man, hvor man har

søndag, 14 september 2008 02:03 by Gitte

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Venstre lokalt er lige nøjagtig der, hvor Venstre er landspolitisk. Den nye stil er nu, at man glad og gerne giver med den ene hånd, hvorefter man uden at kny, tager med den anden hånd.

 

Landspolitisk ser vi det ved, at regeringens uansvarlige skattelettelser - som vi jo alle ved, gavner de økonomisk bedst stillede – nu i finanslovudspillet følges op af en tvungen pensionsopsparing. Vi skal fremover være tvunget til at spare en procent op af vores løn. Det såkaldte SP-bidrag. En sådan skjult skat rammer skævt og vil især belaste de socialt og økonomisk svageste.

 

Argumenterne er, at det er nødvendigt, for at bremse privatforbruget. Et privatforbrug, der for rigtig mange i forvejen bremses helt tilstrækkeligt, af de stigende priser på brød, mælk og andre fornødenheder. Det er i øvrigt mindst et år for sent, at ville bremse privatforbruget. Den økonomiske vækst ER gået i stå.

 

Lokalt ser vi samme uansvarlige politik komme til udtryk i budgetforliget. Og det resulterer jo så desværre i ”kommunal discount”, som Ruth Lauridtsen fra Venstre betegner det. Til social- og sundhedsområdet gives der med den ene hånd, idet området tilføres 16 mio. kr. Penge, området i øvrigt slet ikke mærker, at de får, da det alene drejer sig om, at tilrette budgettet til det faktiske forbrug. Det kan man da kalde, at få ”tilført midler”.  Med den anden hånd pålægges området så at finde besparelser på 5 mio. kr. og en døgnportion mad til de ældre lægges skal stige med 10 kr. En omvendt Robin Hood kunne man fristes til at kalde forligspartierne. Og helt i denne – falske – Robin Hoods fodspor tages der lidt fra børnene og de unge også. SFO-taksten forhøjes således med 200 kr.  og det vil ikke længere være muligt, at tage en 10. klasse i kommunen med afgangsprøve.

 

Det er meget muligt, at man som ”byrådspolitiker ikke formår at sætte sig ind i, hvad budgetforliget egentlig indeholder”, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at budgetforligets indhold kan forstås på flere måder..

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Økonomi | Budget
Menu:   E-mail | Permalink

Bevar 10. klasse i kommunen

mandag, 1 september 2008 15:56 by Gitte

10. klasse er et ekstra skoleår, som de unge tager, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer, eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse de vil begynde på. Når Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti nu ønsker at ”sælge” 10. klasse til Tekniske Skole øver de derfor vold mod det, der er intentionen med 10. klasse. Et 10. klasse forløb på Tekniske Skole kan nemlig ikke afsluttes med statskontrollerede prøver.  Da det er lovgivningsmæssigt bestemt, at en kommune skal tilbyde en 10. klasse med afgangsprøver, vil de unge, der ønsker at afslutte med prøve, derfor fremover blive sendt til andre kommuner.

 

Jeg er alvorligt bange for, at mange af de unge, ikke vender tilbage for at tage deres uddannelse i Grindsted. Og hvorfor skulle de også det efter at have oplevet det spændende miljø, som f.eks.Vejle kan tilbyde? Hvad er der lige, der kan trække dem hjem igen?

Hermed fjernes en væsentlig del af kundeunderlaget for de i forvejen hårdt trængte ungdomsuddannelser. Spørgsmålet er, hvor længe vi så kan fastholde uddannelserne i Grindzted. Det stemmer ikke overens med byrådets visioner om at skabe et godt ungdomsmiljø med campus. Det stemmer heller ikke overens med byrådets vision om 30,000 indbyggere. Kommunen vil slet ikke være attraktiv nok til at trække så mange nye borgere hertil, hvis vi ikke længere har gymnasiet, erhvervsskolen og en teknisk skole.

 

Det er heller ikke godt for de unge. De har brug for den chance, en 10. klasse, der afsluttes med prøve giver. Et år, der udelukkende er afklaring og hvor der ikke er et eksamensmål er ikke godt nok. Det må vi ikke acceptere.

 

Vi bør sikre vores 10. klasse med de muligheder og rettigheder, der er i dag.. Måske kan gymnasiet eller erhvervsskolen stille lokaler til rådighed og der kan indgås et samarbejde – det er en mulighed, jeg vil foreslå, at man undersøger.

 Så kære forligspartier. Kom nu til fornuft. Det handler om Grindsted som uddannelsesby. Det handler om vores børns fremtid.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5