Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

En cykelsti mellem Grindsted og Billund

søndag, 25 oktober 2009 16:49 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 44

Folketinget har afsat penge til cykelstier – bl.a. 6,8 mio. kr. til Esbjerg og 1,3 mio. kr. til Varde. Billund Kommune optræder ikke på listen. Efter forlydende er der slet ikke ansøgt. Det er dybt utilfredsstillende og udtryk for, at borgmesteren ikke følger nok med i det landspolitiske. Puljen til at fremme cykel-trafikken er en del af Transportaftalen. Og det er slet ikke godt nok, at cykelstier nedprioriteres således af vores borgmester. Der er ellers projekter nok at gå i gang med. Socialdemokraterne har i hele byrådsperioden arbejdet for anlæg af flere cykelstier. Kommunens byer bør bindes sammen af stier, så både børn og voksne kan komme sikkert frem. Vi vil bl.a. prioritere, at der anlægges en cykelsti mellem hovedbyerne Billund og Grindsted. Der er mange, der bor i den ene by og arbejder i den anden. De skal kunne komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde – også på cykel.

Har i øjeblikket 4.1 point givet af 7 læsere

 • Currently 4,142857/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Er Venstre selv et "skyggebyråd"?

søndag, 25 oktober 2009 16:46 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 44

Ivar Nørlund (V) stiller spørgsmål ved, om Socialdemokraterne i Billund Kommune er købt af fagbevægelsen. Spørgsmålet har baggrund i de aftaler, der er underskrevet i andre kommuner, som betingelse for støtte. Aftaler om jævnligt at mødes for at evaluere den førte politik. Det ligger fuldstændig fast, at sådan en aftale er der ikke indgået i Billund Kommune. Vi fører imidlertid gerne dialog såvel med fagbevægelsen, som med andre interesseorganisationer.

 

Problemet er ifølge Ivar, at man flytter den politiske indflydelse væk fra byrådssalen og ind i et ”skyggebyråd”. Det må siges at være nye toner fra Venstre, der de sidste 4 år gang på gang har flyttet den politiske indflydelse væk fra byrådet og ind til Venstres gruppemøder.  

 

Vi tror på, at det er det brede samarbejde, der skaber holdbare løsninger. Beslutninger skal ikke træffes hen over hovedet på hverken medarbejdere, borgere eller andre politiske partier. Dialogen skal være i højsæde.

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 5 læsere

 • Currently 4,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | Kommunalvalg 2009
Menu:   E-mail | Permalink

Kovending

onsdag, 21 oktober 2009 16:52 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 43

Pia Rose Birkegaard anklager Socialdemokraterne for at ændre standpunkt.

 

Hvis Pia tænker på madordningen i daginstitutionerne, stillede De Konservative ikke forslag, da de som en del af regeringen ikke kan stille selvstændige forslag. Regeringen stillede forslag og Socialdemokraterne stemte imod, da der ikke fulgte penge med til kommunerne. Så vores partiformand har ikke foretaget en ”kovending”.

 

Hvis Pia tænker på byrådet og der med ”partiformand” menes mig, så har De Konservative heller ikke her stillet forslag om en madordning. De Konservatives ændringsforslag til budget 2008 indeholdte ganske vist en delvis kommunal betalt madordning til folkeskoleeleverne. Ændringsforslaget kom til afstemning som en samlet pakke. Inklusiv besparelser på personale i administration og effektivitetsgevinst ved udlicitering af Park og Vej, hvilket vi stemte imod. Vores valgprogram indeholder ved dette som ved sidste valg en madordning i folkeskolen – dog ikke kommunalt betalt. Så heller ikke her er der foretaget en ”kovending”.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Kommunalvalg 2009
Menu:   E-mail | Permalink

Et sted, hvor de unge kan "hænge ud"

tirsdag, 20 oktober 2009 04:11 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 43

Det råstof, vi skal bygge fremtiden på, er børnene og de unge. Her kan jeg kun være enig med Kris Skriver. Bl.a. derfor skal kommunen have idræts- og kultur faciliteter, som de unge lægger vægt på. Og derfor skal IKC realiseres hurtigst muligt. Biblioteket skal med i 1. fase, da vi i tilknytning hertil har mulighed for, at skabe et miljø, der kan tale til de unge. En netcafe - et sted, de unge kan ”hænge ud”. Samtidig skal der være koncerter og arrangementer, der henvender sig til de unge. Byrådet involverede de unge i beslutningsfasen om IKC. Efter min mening skal de også inddrages i udførelsesfasen. Der er derfor brug for et organ, der kan tale de unges sag. Et udvalg eller et råd, der består af unge, som ønsker at have indflydelse på kommunen og dens fremtid. Forhåbentlig kan vi skabe flertal for, at et sådant organ kommer op at stå.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Skolemad

torsdag, 15 oktober 2009 11:01 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejleamts Folkeblad og ugeaviserne i uge 42

Skolebørn på alle vores folkeskoler skal kunne købe et sundt måltid mad hver dag. Det er en del af vores valgprogram og en sag, vi vil arbejde for. Flere læserbreve viser, at også andre partier har samme mål. Det synes jeg er glædeligt, for så er chancen for at få det gennemført langt større. Undersøgelser viser, at børns blodprocenter forbedres, at deres muskler bliver stærkere og at de får lettere ved at koncentrer sig, når de indtager et sundt måltid til frokost. Desværre vil der være forældre, der ikke har råd til at købe et måltid mad til deres børn. Det er et problem, der skal løses. Men skolemaden gør det ikke alene, hvis vi vil en sund livsstil for vores børn. Der skal også være tilbud om fysiske aktiviteter og den usunde frituremad bør fjernes fra vores idrætshaller og fritidscentre. 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Børn og unge | Kommunalvalg 2009
Menu:   E-mail | Permalink

Kommunal service

søndag, 11 oktober 2009 04:08 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 41

 

I et læserbrev skriver Leif Krarup (V), at den kommunale service ikke er blevet forringet, da der aldrig tidligere er brugt så mange penge. Leif Krarups egen regering er garant for, at serviceniveauet ikke kan stige, idet man har fastlåst servicerammen. Herudover er det, hvad vi for pengene, der er afgørende. Og det kan næppe bestrides, at der er sket forringelser. Regler, kontrol, registrering og dokumentation er en stor del af hverdagen i vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Tid anvendt herpå opleves ikke som service. Den nuværende regering har i otte år stablet regel ovenpå regel, selvom den flere gange har fremført, at den offentlige sektor skal afbureaukratiseres. Ved åbningsdebatten i Folketinget hørte vi det igen. ”Og nu mener vi det”, sagde Lars Løkke. Det vil da være glædeligt, om regeringen kunne lette kommunerne for regler, således tiden og pengene kunne frigives til de borgernære opgaver.

Har i øjeblikket 4.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Køkkenerne skal bevares på plejecentrene

lørdag, 3 oktober 2009 12:08 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 41

Omdrejningspunktet på flere af vores plejecentre er køkkenet. Måltidet er for mange det faste holdepunkt i tilværelsen. Fjernes duften af nybagt brød og daglig madlavning er det livskvaliteten, det går ud over for vores ældre medborgere – og måske forsvinder også livsgnisten. Der er indsendt en lang række høringssvar til kommunen, hvoraf det med al tydelighed fremgår, at den påtænkte udlicitering af madproduktionen vil medføre, at det sociale liv forringes væsentligt på centrene.

Et flertal i byrådet har besluttet, at udbyde madproduktionen, men undersøgelserne er ikke tilendebragt. Derfor er den sidste og endelige beslutning endnu ikke taget. Meget kan ske endnu. Såvel resultatet af undersøgelserne som høringssvarene og det kommende valg kan få indflydelse. Men husk til valget på, at det var Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der traf beslutningen om at sende madproduktionen i udbud. Socialdemokraterne var imod. Vi ønsker, at køkkenerne bevares på de plejecentre, der måtte ønske det og at kommunens egne storkøkkener fortsat skal stå for at lave maden til hjemmeboende ældre. Det vil vi også arbejde for efter valget - og hvis vælgerne giver os mandater nok til det, vil vi omgøre den trufne beslutning.   

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vuggestuetakster

lørdag, 3 oktober 2009 12:01 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 39

 

I løbet af 2009 traf byrådet to beslutninger, der får indvirkning på den takst, som forældrene kommer til at betale i kommunens vuggestuer. En af beslutningerne var, at forbedre normeringen på vuggestueområdet – altså at øge kvaliteten af pasningstilbuddet ved at reducere det antal børn, den enkelte voksne skal passe. Den anden beslutning blev taget på baggrund af et regeringspåbud om, at børn i daginstitutioner skal tilbydes et måltid mad hver dag mod, at kommunen kan hæve den andel, forældrene skal betale for en vuggestueplads fra i dag 25% til 30%. I Billund Kommune besluttede – et enigt byråd - at indføre madordningen fra 1. januar 2010 samt at hæve den andel, som forældrene skal betale til 28%.

 

I 2009 betaler forældrene 2.590 kr. om måneden for en vuggestueplads. Denne pris er anslået at  stige til 3.615 kr. i 2010. Det er mange penge – også når vi sammenligner med vores nabokommuner. Det er imidlertid et faktum, at taksterne i Billund Kommune længe har haltet bagefter taksterne i de fleste af de omkringliggende kommuner. I 2010 kommer taksterne - alene ved almindelig prisfremskrivning - således i Vejle Kommune til at ligge på 4.100 kr., i Ringkøbing-Skjern 3.507 kr., i Varde 3.265 kr.,  i Fredericia 3.223 kr., i Kolding 2.882 kr., i Herning 2.706 kr., i Esbjerg 2.701 kr. og i Vejen Kommune 2.034 kr. for et pasningstilbud på ca. 52 timer om ugen. Og disse takster er vel at mærke inden, der er indført madordning og forældrenes andel hævet fra de tidligere lovbestemte 25%.

 

Så det er ikke kun i Billund Kommune børnefamiliernes økonomi er belastet. Jeg må derfor konkludere, at flere år med skattestop har konsekvenser. Det koster på velfærden. Og kommunerne må betale sin del af prisen. Når regeringen forlods trækker kommunerne i bloktilskud, fordi der forudsættes effektivitetsgevinster pga. kommunesammenlægningen og når der overføres opgaver til kommunerne uden af pengene følger med, så er der alt andet lige færre penge, at drive velfærd for. Det havde været ønskværdigt, om det sidste års skattelettelser f.eks. kunne være brugt til at drive daginstitutioner for - frem for at blive lagt i lommen på de borgere, der i forvejen tjener mest og ikke nødvendigvis har børn, der skal i vuggestue.

 

Socialdemokraterne har – ligesom de Konservative - også ønsket at drøfte vuggestuetaksterne, da vi bestemt heller ikke er stolte af den takststigning, som der er lagt op til. Men vi fører ikke budgetforhandlinger i pressen. Vi ser imidlertid frem til den genåbning af forhandlingerne, der nu er lagt op til.     

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5