Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Vi skal sætte overliggeren højt

tirsdag, 9 juni 2009 06:35 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 23

Forleden læste jeg, at borgmesteren stiller forslag om, at Billund Kommune skal være en klimakommune. Beslutningen om, at forvaltningen skal undersøge mulighederne herfor, blev truffet på et Økonomiudvalgsmøde og beslutningen er bestemt et skridt i den rigtige retning. Et skridt i retningen af, at nedbringe og omlægge energiforbruget så vi lokalt også kan bidrage til at få reduceret de menneskeskabte klimaforandringer.

 

Fra socialdemokratisk side har vi i hele byrådsperioden arbejdet for at nedbringe energiforbruget. Vi har bl.a. presset på, for at få energimærkningen af de kommunale bygninger gennemført samt at afsætte beløb til energieffektiviseringer, cykelstier og kollektiv trafik i budgettet. Interessen for at nedsætte energiforbruget har desværre ikke været særlig stor i byrådet. Det er derfor glædeligt, at borgmesteren nu ønsker, vi skal være en klimakommune.

 

Stor var min forundring imidlertid, da jeg læste, at borgmesteren mener, vi allerede er kommet langt. Vi er kommet langt, fordi vi sortere affald og omdanner køkkenaffaldet til energi på et biogasanlæg, siger borgmesteren. Nu er det imidlertid sådan, at for at blive klimakommune, så skal man forpligtige sig til at reducere CO2-udslippet med min. 2% om året frem mod 2025 – det er altså nye tiltag, det drejer sig om og ikke, hvad man har gjort. Måden vi kan gøre det på, er bl.a. ved at bygge og renovere bygninger energirigtigt, ved at fremme cykling og offentlig transport, ved at anvende elbiler i ældreplejen og ved at satse på grøn energi i form af f.eks. biogas og vindkraft.

 

Jeg synes, det er svært at argumentere for, at vi ”allerede er kommet langt”, når energimærkningen f.eks. først forventes tilendebragt ved årsskiftet, selvom vi har pligt til at være færdig den 1. juli.

 

At blive klimakommune stiller krav om, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan, hvilket vil være et rigtig godt redskab til at nedbringe og omlægge energiforbruget. Men faktisk er det ikke særlig ambitiøst – blot - at sætte mål om at reducere det årlige CO2-udslip med 2% frem til 2025. Således er pt. 32 kommuner – altså knap en tredjedel - allerede nu klimakommuner. Enkelte kommuner har imidlertid sat overliggeren højt. Således vil Århus være CO2-neutral i 2030, Kolding vil nedsætte CO2-udslippet med 75% inden 2015 og Thisted forsynes allerede i dag med 70% grøn energi. Med politisk vilje, kunne vi også i Billund Kommune nå høje og ambitiøse mål. Det vil vi fra socialdemokratisk side arbejde på.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | Energi
Menu:   E-mail | Permalink

Venstre bryder igen loven

tirsdag, 2 juni 2009 06:30 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 22

Da Venstre og Dansk Folkeparti på sidste byrådsmøde stemte en omorganisering af ældreplejen igennem, overtrådte de groft MED-aftalen. Aftalen siger nemlig, at såfremt der lægges op til en større omstilling inden for kommunen, der vil berøre mange medarbejdere, så skal MED-hovedudvalget drøfte den konkrete proces, forinden forslaget endeligt vedtages. Dette havde ikke fundet sted, da forslaget blev vedtaget af byrådet. Høringsfristen havde været kort og høringssvarene var blevet forfattet under stærkt tidspres. Man kan således fristes til at sige: ”Billund kommune har gjort det igen”. Har gjort det utilgivelige at underkende den aftale, de selv har indgået med medarbejderne. Dette er på mange måder, Park og Vej om igen.

Medarbejdernes rettigheder er klart blevet tilsidesatte. Der er ellers god mening i medindflydelse og medbestemmelse, da trivsel, engagement og effektivitet bedst opnås ved, at medarbejderne deltager i beslutningerne.

Det fremstår som om, processen skal hastes igennem. Det er ikke respekt for medarbejderne og det er bestemt ikke fremmende for hverken samarbejde eller arbejdsmiljø.Fra den socialdemokratiske gruppe stemte vi derfor imod forslaget. Ikke fordi, vi ikke tror, at der kan optimeres og forandres inden for ældreplejen. Men fordi vi ønsker respekt for medarbejderne. En så omfattende omorganisering skal udformes i samarbejde med medarbejderne. Vi må tage personalet alvorligt på plejecentrene og vi må respektere de høringssvar de har afgivet – og det gør vi ikke, ved at træffe beslutning om omorganisering hen over hovedet på dem.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | De ældre
Menu:   E-mail | Permalink