Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Reformer fremfor nedskæringer

torsdag, 21 oktober 2010 03:19 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 43.

Forandringer laver man ofte, når man bliver presset til det. Selvom forandringer selvfølgelig også kan være forårsaget af, at man ønske at gøre tingene på en ny og bedre måde. De reformer, der er indeholdt i Budget 2011, er primært foranlediget af Regeringens krav om 0–vækst. Et krav, der med al tydelighed har medført reelle besparelser rundt om i landets kommuner.

I Billund Kommune har vi valgt, at lave så meget strukturomlægning som muligt og så lidt direkte nedskæringer. Det har betydet, at reformer indenfor skole, dagpasning og ældreområdet går i retningen af større enheder.  Stort er ikke nødvendigvis godt. Ligesom småt i øvrigt heller ikke er det. Men større enheder giver både et økonomisk rationale og større fleksibilitet og har for den socialdemokratiske gruppe været at foretrække frem for nedskæringer. Det er et valg, vi har truffet, hvor man i mange andre kommuner har prioriteret nedskæringsvejen. Inden for dagpasningsområdet er der således kommuner, der har skåret i normeringen eller åbningstiden, har indført flere lukkedage eller hævet forældrebetalingen. Tilsvarende indenfor ældreområdet, hvor vi har set, at dagcentre lukkes, nattevagter nedlægges på små plejecentre og rengøring skæres ned til kun 12 gange om året.   

I Billund sammenlægges Søndermarksskolen og Enggårdsskolen til en ny skole. Altså en ny større skole, men ikke væsentlig større end Søndermarksskolen oprindeligt er bygget til og blot på størrelse med Vestre skole i Grindsted. Praktisk, kulturelt og ledelsesmæssigt er der imidlertid store udfordringer ved en skolesammenlægning. Da begge skoler er kendt for deres udviklingsorientering samt høje faglige standard ser vi på trods af udfordringerne en stor fremtid for den nye skole.

Indenfor daginstitutionsområdet bliver der i Billund en og i Grindsted to institutioner. I Billund med ca. 210 børn og i Grindsted hver med ca. 150 børn. Der er tale om væsentlig større institutioner, end vi har i dag, hvor den største ligger i Sdr. Omme og har plads til 100 børn. Vi ved, at større institutioner kan opfattes som uoverskuelige. Derfor er det vigtigt, at vi også bygningsmæssigt sikrer, hverdagen fortsat opfattes som tryg og overskuelig for det enkelte barn.  I Billund vil institutionen være opdelt på 3 bygninger på hver sin adresse. I Grindsted forestiller jeg tilsvarende, at institutionerne bygningsmæssigt kan deles op i selvstændige afdelinger. Indtil videre vil de to institutioner i Grindsted under alle omstændigheder hver være opdelt på to forskellige adresser. Institutionssammenlægninger rummer ikke færre udfordringer end en skolesammenlægning. Men der er også muligheder. Ved at tilknytte specialistviden til de nye institutioner – sundhedspleje, familierådgivning mv. - åbnes der f.eks. op for øget fokus på det enkelte barns behov.

På ældreområdet skal der bygges større plejecentre og små plejecentre skal lukke. Selvom det ikke i sig selv er udtryk for dårligere service, er der også her mange udfordringer, der skal håndteres, for at det ikke ender med at blive opfattet sådan. Der drejer sig bl.a. om, at der skal være ældreboliger i omegnsbyerne, lokaler til aktiviteter og transportmulighed til Billund og Grindsted.

Selvom udgangspunktet for reformerne har været en presset økonomi, er det vigtigt for Billund Kommune, at resultatet ender med at blive godt. Det afhænger bl.a. af de rammer vi får etableret og den medinddragelse og medindflydelse vi kan få skabt undervejs. Forældre, børn, ældre og personale skal alle være en del af de nye strukturer og jeg håber, at vi ender op med sammen, at kunne gøre tingene på en ny og bedre måde. Under alle omstændigheder havde alternativet til de besluttede reformer været store nedskæringer. Derfor har Socialdemokraterne - sammen med næsten hele byrådet – valgt reformvejen.   

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5