Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Bevar kvalitet på plejecentrene

lørdag, 7 april 2012 05:14 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 15

Den 2. april udløb høringsfristen for Bolighandlingsplanen. Planen har været genstand for en del debat – ikke mindst fordi den lægger op til lukning af plejecentre. På trods heraf er det begrænset, hvad der er indkommet af høringssvar. Årsagen er måske, at Venstre har været ude med et oplæg om, at bevare alle plejecentre?

Fra den socialdemokratiske gruppe frygter vi de serviceforringelser, der vil blive resultatet, hvis vi ingen strukturomlægninger foretager. Der skal findes besparelser på 5 mio. kr. om året. Venstre lægger op til, at fjerne nattevagten i Hejnsvig og Stenderup/Kroager. Det er en kvalitetsforringelse, der kun henter en meget begrænset del af den nødvendige besparelse, og som vi tager afstand fra. Der er begrænsede muligheder for at installere overvågningssystemer på ældre plejecentre. Der er således intet, der tyder på, at moderne teknologi vil kunne give samme tryghed og sikkerhed som en nattevagt.

Kvalitet i ældreplejen med fokus på livskvaliteten er for os helt centralt. Det betyder også, at vi med interesse har lyttet til den borgergruppe, der peger på en midtby placering af et fremtidigt ældrecenter i Grindsted. Et værested der kan indeholde plejeboliger, ældreboliger, møde- & undervisningslokaler, værksteder, fitness, cafeteria, liberale erhverv mv.  Når Venstre mener, Mødestedet skal fastholdes, som det er i dag, så er det noget ganske andet, end det borgergruppen peger på. Der er ingen fremtid, ingen vision i at bevare Mødestedet, som i dag, og udbygningsmulighederne er begrænsede. Men der vil være en vision i at etablere et ældrecenter i Grindsted midtby. Kvicklygrunden har været nævnt som en mulighed – der kunne også være andre. Vi vil meget gerne være med til at se på en central placering, og gerne i samarbejde med en privat investor.

Har i øjeblikket 3.3 point givet af 6 læsere

  • Currently 3,333333/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5