Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Hvor var Kim Godsvig i valgkampen?

lørdag, 23 november 2013 11:09 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 48, 2013

Socialdemokraterne gik som det eneste parti til valg på, at genetablere specialklasserne i Billund Kommune. Det gjorde vi, fordi vi mener, at beslutningen om at nedlægge specialklasserne i 2010 var forkert. Vi har derfor lige siden kæmpet imod beslutningen. Sidst stillede vi i januar 2013 et forslag i byrådet om at genetablere specialklasserne. På daværende tidspunkt støttede C vores forslag – resten af byrådet stemte imod. Under valgkampen tilkendegav De Konservative imidlertid klart det modsatte, nemlig at de ikke kunne gå ind for en tilbagerulning af beslutningen om at nedlægge specialklasserne.

Valget viste os desværre med al tydelighed, at vælgerne ikke var enige med S om at genetablere specialklasserne. 76,3% stemte således på partier, der ikke mente, specialklasserne skal genetableres. Vælgernes holdning hertil må vi tage til efterretning. Vi har således besluttet, at se fremad og fokusere på, hvordan vi kan få inklusionsindsatsen til at lykkes. Der blev afsat i alt 4,8 mio. kr. i budget 2014 til et kompetenceløft af lærere og pædagoger i folkeskolen. Som en del af konstitueringsaftalen med V og DF er vi yderlige blevet enige om, at tage stilling til eventuelle korrektioner i inklusionsprocessen på baggrund af den planlagte evaluering. Det er af allerstørste betydning for os, at alle kræfter sættes ind på at få løst inklusionsopgaven, og det vil vi arbejde ihærdigt for – også fremadrettet. Men vi må erkende, at vi ikke har flertallet til at genetablere specialklasserne. Hvis Kim Gosvig mener, det nu er vigtigt – hvor var han så i valgkampen?

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Har Penge følelser?

torsdag, 14 november 2013 11:00 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 47, 2013

”Pengene har det bedst i borgernes lomme” – sådan lyder det ofte fra borgerlige politikere. Sikke noget vrøvl – penge kan ikke have det godt – penge er en død ting uden følelser. Desuden er det jo ikke pengene, men netop borgerne der skal have det godt. Derfor går Socialdemokraterne i Billund Kommune ikke til valg på løfter om skattelettelser – vi siger nej til skattelettelser, men ja til kommunal velfærd.

Socialdemokraterne er garant for en fortsat udvikling med et menneskeligt ansigt. Vi vil have reel borgerindflydelse. I ældreplejen vil vi sikre indflydelse på eget liv. Og generelt vil vi indføre tilfredshedsundersøgelser på de kommunale serviceområder. Vi ønsker også indflydelse på eget arbejde. Derfor vil vi decentralisere beslutninger til de led, hvor arbejdet udføres. Endvidere vil vi genetablere specialklasserne og hæve personalenormeringen i daginstitutionerne. I Billund Kommune skal pengene ikke have det godt, det skal borgerne.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sociale Klausuler

onsdag, 13 november 2013 02:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 47, 2013 

Socialdemokraterne i Billund Kommune ønsker sociale klausuler. Derfor rejste vi sagen i byrådet allerede i foråret 2012. På trods af flere drøftelser i økonomiudvalget er der imidlertid endnu ikke sket noget konkret.

I løbet af de kommende fire år forventer Billund Kommune at bruge lige knapt 400 mio. kroner på nye anlægsprojekter.

Med så store investeringer har vi som kommune en forpligtigelse til at sikre, at både de danske arbejdere og de danske virksomheder beskyttes mod unfair konkurrence fra underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Derfor skal vi kræve, at kommunens leverandører tilbyder løn- og arbejdsvilkår, der som minimum lever op til overenskomsternes krav.

Endvidere skal kommunens udbud indeholde krav om sociale klausuler, der sikrer, at der oprettes praktik- og elevpladser, så vi også af denne vej kan sikre uddannelsen af den fremtidige arbejdsstyrke.

Socialdemokraterne siger nej til social dumping og ja til uddannelses- og praktikaftaler

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ældre hægtes af

tirsdag, 12 november 2013 03:27 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 46/47 2013

Mange ældre føler sig hægtet af, fordi de ikke kan bruge en computer – og det bliver kun værre. For ved udgangen af 2015 skal al kommunikation med det offentlige være digital. Den digitale verden skaber stor frustration og usikkerhed hos de ældre.  Men også andre risikere at blive hægtet af - f.eks. udviklingshæmmede, hjerneskadede, sindslidende og demente. Mange af disse kommer aldrig på nettet. 

Det er uetisk, at samfundet i fremskridtets navn ”hægter af”, når vi i stedet burde tage i hånden og hjælpe. Så hvordan får vi ældre og andre borgere uden it-kendskab på nettet? Og hvad vi gør for dem, der aldrig bliver i stand til det?

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der ydes hjælp og vejledning i biblioteksafdelinger og på aktivitetscentre. At der ansættes en it-support medarbejder, der online kan hjælpe ved behov. At der fortsat skal være papirløs og ansigt til ansigt hjælp i borgerservice. Og at det være muligt fortsat at kunne modtage ikke-digital post fra kommunen.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   De ældre | Kommunalvalg 2013
Menu:   E-mail | Permalink

Arbejdsforhold for plejefamilier

tirsdag, 12 november 2013 03:25 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 46 2013

Også i Billund Kommune har vi mange børn og unge anbragt i en plejefamilie. Ifølge den nye tilsynsreform, der træder i kraft den 1. januar 2014, skal alle plejefamilier igennem en ny godkendelse. Årsagen er, at man ønsker at højne kvaliteten i arbejdet med anbragte børn og unge. Fra socialdemokratisk side hilser vi selvfølgelig det udgangspunkt velkommen. Vi har som samfund et særligt ansvar, når vi anbringer uden for hjemmet. Lokalt ønsker Socialdemokraterne imidlertid også, at der kommer fokus på de arbejdsvilkår, kommunen tilbyder plejefamilierne. Korte opsigelsesvarsler, omvendt resultatløn og manglende aflastningstilbud er ikke fair forhold. Som plejefamilie bør man have en overenskomst eller en overenskomstlignende aftale. I dag har man alene en kontrakt om at udføre et stykke arbejde på samme måde, som en entreprenør eller en malermester. Jeg vil bede om, at få punktet sat på dagsorden i Børne- og kulturudvalget.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Kommunalvalg 2013
Menu:   E-mail | Permalink

Beslutningstagerne skal påvirkes

tirsdag, 12 november 2013 03:22 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 45 

Hvis vi vil med toget, så er det nu, vi skal springe på vognen. Som refereret i JV fra mødet med Henrik Dam Kristensen, så forhandles der i øjeblikket om Togfonden. Og muligheden for en letbane mellem Billund og Vejle kan indgå i forhandlingerne, hvis vi arbejder for det.

Togfonden finansieres af en ekstra beskatning af selskaber, der udvinder gas og olie i Nordsøen. Den blev etableret på baggrund af en aftale mellem regeringen, DF og Ø. Venstre var imod og er det stadig. På trods heraf er pengene her. Og hvorfor skal vi så have en letbane til Billund? Det skal vi, fordi vi har Danmarks 2. største lufthavn, er et af Nordeuropas største ressortområder for familieturisme og har flere store virksomheder beliggende i kommunen.  

En borgmester har altid et ansvar for at påvirke beslutningstagerne. Sådan er det også i denne sag. Jeg vil kæmpe for en letbane, hvis jeg sidder i stolen 1. januar. Jeg har gode kontakter i regering og folketing. Jeg tror, jeg kan gøre det bedre!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5