Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Kan børnene magte det?

tirsdag, 20 august 2013 10:58 by Gitte
Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 34/35 2013

I 2010 besluttede et flertal i byrådet at nedlægge specialklasserne på Søndre Skole. En beslutning den socialdemokratiske gruppe aldrig har lagt skjul på, at vi var imod. Vores udgangspunkt var dengang som nu, at inklusionen er gået for vidt. Nedlæggelsen af specialklasserne skal således sættes i relation til Folketingets mål om, at der i 2020 kun skal være 3%, der går i specialklasser. Set i det perspektiv er vi nemlig gået meget vidt i Billund kommune, idet målet allerede var nået dengang i 2010, hvor beslutningen blev taget, da kun 2,6% her i kommunen gik i specialklasse.

Da beslutningen blev taget, var der også enighed om, at de børn, der på daværende tidspunkt gik i specialklasse på Søndre Skole kunne fortsætte her resten af deres skolegang. Det kan derfor undre mig, at de specialklasser børnene har gået i, her ved starten af dette skoleår er blevet sammenlagt med andre ikke-specialklasser. I en enkelt klasse går der således 31 børn i klassen. Hvilket må siges at være en meget stor klasse og ikke mindst for børn, der kan have vanskeligt ved at klare samværet med mange mennesker på en gang.

Jeg kan ikke vide, på hvilket grundlag beslutningen om sammenlægning af klasser er taget. Jeg kan heller ikke vide, om det er en beslutning, børnene og forældrene har bakket op om og er glade for. Derfor har jeg også de bedste ønsker om, at det bliver en succes. Men jeg bliver nødt til at udtrykke min bekymring for, om børnene nu kan magte det? Og om de børn, der ikke kommer fra de tidligere specialklasser, fremover får de udfordringer, der skal til? Det har i hvert fald aldrig været intentionen, at specialklassebørnene skulle rives ud af deres vante rammer og sammenlægges med andre klasser.  

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Syv millioner kroner til ekstra busser

onsdag, 7 august 2013 10:53 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 33 2013

I Region Syddanmark har vi to trafikselskaber – nemlig Sydtrafik og Fynbus. Her 8 år efter kommunalreformen og etableringen af Region Syddanmark har man stadig ikke kunnet finde ud af, at sammenlægge disse til et fælles selskab. Alene ved at sammenlægge de administrative funktioner vil selskaberne kunne spare 7 mio. kr. Dette fremgår af en rapport, Region Syddanmark har fået udarbejdet. Tænk hvad pengene i stedet kunne blive brugt til. Nemlig flere busser og flere afgange bl.a. i vores lokalområder.

Den kollektive trafik i Billund Kommune er ikke noget at råbe hurra for. Bor man i f.eks. Sdr. Omme, Hejnsvig eller Vorbasse, så kører den sidste bus til Grindsted sidst på eftermiddagen. Og det er endda kun på skoledage. Fremkommeligheden er svær. Ældre, der ikke selv har bil har svært ved at komme nogle steder. Og de unge kan kun deltage i fritidsaktiviteter og socialt samvær uden for deres nærområde i det omfang, far eller mor kan køre. Vi er mange ”landforældre”, der kan skrive under på, at har man børn, så er man også privatpraktiserende taxachauffør.

Jeg er helt sikker på, at de 7 millioner kunne gøre mere gavn for borgerne ved at blive brugt på nye ruter og afgange frem for på administration.

Sydtrafik siger ja til en sammenlægning, Fynbus siger nej. Nu er det heldigvis ikke trafikselskaberne, der selv skal afgøre det. Ejerne, som er regionen og kommunerne, kan nemlig forlange, af deres repræsentantskabsmedlemmer, at de skal gå ind for en sammenlægning. Derfor må byrådene og ikke mindst borgmestrene træde i karakter. Jeg håber og tror, at de jyske byråd kan bakke op omkring Sydtrafiks indstilling. Her ud over mener jeg, at de sydjyske borgmestre i Sydtrafiks område har en stor og væsentlig opgave i at forsøge at påvirke de fynske borgmestre til at være positive overfor en sammenlægning. Hvis ikke vores egen borgmester allerede har taget sagen op i Kommunekontaktrådet, vil jeg derfor opfordre ham kraftigt til at gøre det. I regionens kommunekontaktråd mødes borgmestrene netop for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Så det ville være oplagt at drøfte en sammenlægning af trafikselskabernes administration her.      

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5