Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Vi skal sætte overliggeren højt

tirsdag, 9 juni 2009 06:35 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad og ugeaviserne i uge 23

Forleden læste jeg, at borgmesteren stiller forslag om, at Billund Kommune skal være en klimakommune. Beslutningen om, at forvaltningen skal undersøge mulighederne herfor, blev truffet på et Økonomiudvalgsmøde og beslutningen er bestemt et skridt i den rigtige retning. Et skridt i retningen af, at nedbringe og omlægge energiforbruget så vi lokalt også kan bidrage til at få reduceret de menneskeskabte klimaforandringer.

 

Fra socialdemokratisk side har vi i hele byrådsperioden arbejdet for at nedbringe energiforbruget. Vi har bl.a. presset på, for at få energimærkningen af de kommunale bygninger gennemført samt at afsætte beløb til energieffektiviseringer, cykelstier og kollektiv trafik i budgettet. Interessen for at nedsætte energiforbruget har desværre ikke været særlig stor i byrådet. Det er derfor glædeligt, at borgmesteren nu ønsker, vi skal være en klimakommune.

 

Stor var min forundring imidlertid, da jeg læste, at borgmesteren mener, vi allerede er kommet langt. Vi er kommet langt, fordi vi sortere affald og omdanner køkkenaffaldet til energi på et biogasanlæg, siger borgmesteren. Nu er det imidlertid sådan, at for at blive klimakommune, så skal man forpligtige sig til at reducere CO2-udslippet med min. 2% om året frem mod 2025 – det er altså nye tiltag, det drejer sig om og ikke, hvad man har gjort. Måden vi kan gøre det på, er bl.a. ved at bygge og renovere bygninger energirigtigt, ved at fremme cykling og offentlig transport, ved at anvende elbiler i ældreplejen og ved at satse på grøn energi i form af f.eks. biogas og vindkraft.

 

Jeg synes, det er svært at argumentere for, at vi ”allerede er kommet langt”, når energimærkningen f.eks. først forventes tilendebragt ved årsskiftet, selvom vi har pligt til at være færdig den 1. juli.

 

At blive klimakommune stiller krav om, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan, hvilket vil være et rigtig godt redskab til at nedbringe og omlægge energiforbruget. Men faktisk er det ikke særlig ambitiøst – blot - at sætte mål om at reducere det årlige CO2-udslip med 2% frem til 2025. Således er pt. 32 kommuner – altså knap en tredjedel - allerede nu klimakommuner. Enkelte kommuner har imidlertid sat overliggeren højt. Således vil Århus være CO2-neutral i 2030, Kolding vil nedsætte CO2-udslippet med 75% inden 2015 og Thisted forsynes allerede i dag med 70% grøn energi. Med politisk vilje, kunne vi også i Billund Kommune nå høje og ambitiøse mål. Det vil vi fra socialdemokratisk side arbejde på.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kategorier:   Kommune | Energi
Menu:   E-mail | Permalink