Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Regningen betales af børnefamilierne

torsdag, 27 maj 2010 17:27 by Gitte

 Indlæg i JyskeVestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 22

I Billund Kommune oplever vi i disse år et faldende børnetal. Den samme tendens gør sig gældende på landsplan. Problemet er stort, fordi børnene er den fremtidige arbejdskraft og de fremtidige skatteydere. Det er dem, der skal tjene til velfærdssamfundets opretholdelse. Lokalt giver det udfordringer i forhold til organisering af børnepasning og fremtidig skolestruktur.

Når landet mangler børn, ville en naturlig konsekvens være, at Regeringen valgte at præmiere børnefamilierne og tilskynde til, at der fødes flere børn. Fuldstændig i tråd med børnecheckens oprindelige formål. Regeringen vælger i stedet efter pres fra Dansk Folkeparti, at lade genopretningsplanen indeholde et loft på børnechecken. Hermed beviser de, at de helt har mistet grebet om virkeligheden.

At Dansk Folkeparti har ønsket at gøre livet surt for familier med anden etnisk baggrund er indlysende. Tydeligt er det også, at alle børnefamilier – etniske danske som andre – nu kommer til at betale en stor del af prisen for Regeringens uansvarlige økonomiske politik og de ufinansierede skattelettelser. I mit nabolag er der en helt almindelig familie, der har beriget samfundet med en stor børneflok. De har 8 børn og kommer til at miste ca. 70.000 kr. om året. Det er klart, at det ville kunne mærkes og at familien – og børnene – kommer til at lide afsavn. Selv familier med 2 børn vil komme til at miste penge, hvis børnene aldersmæssigt er tæt på hinanden. Og har man 3 børn er det op til 15.000 kr. om året, familien må vinke farvel til. Børnechecken behøver efter min mening ikke være en hævdvunden rettighed. Men man burde have indtægtsreguleret den. Det er ikke rimeligt at familier, der aldrig har set skyggen af Regeringens skattelettelser, nu kommer til at betale for måltidet på de riges bord.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Tillykke med navnet

lørdag, 13 marts 2010 02:42 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 11

Det har været en rigtig svær fødsel for vores nye idræts- og kulturcenter i Grindsted. Der er imidlertid ingen tvivl om, at barnet nu er kommet til verden. Det ligger ganske vist i kuvøse endnu, men det trækker vejret, og vokser sig stille og roligt stærk. Kært barn har som bekendt mange navne, og allerede inden det blev født, kaldte vi det Globen. Herefter brugte vi navnet IKC. Nu er barnet endelig navngivet, og navnet blev Magion. Jeg synes, at vi skal ønske både os selv, vores nye idræts- og kulturcenter og ikke mindst bestyrelsen et stort og rungende TILLYKKE med navnet. Hvor er det dejligt, at vi nu er så langt i processen. Jeg synes også, at vi skal tænke på alt det positive, navnet indeholder. Det er nævnt, at navnet indeholder et strejf af magi. Jeg vil bare supplere med, at Magion også er navnet på et rumfartøj og på en skrifttype med det man i reklameverden kalder ”en stærk og åben karakter”. Så der er alt mulig grund til at tage godt imod det nye navn. Og så kan vi ellers glæde os til, at barnet kommer ud af kuvøsen. Mon ikke det sker, når også Den Jyske Sparekasse vedkender sig faderskabet?    

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen | Campus
Menu:   E-mail | Permalink

Ufleksibel madordning

søndag, 31 januar 2010 02:33 by Gitte

Indlæg i Jyske vestkysten, vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 5

 

Når regeringen er vægelsindet og laver om på en ordning, mindre end en måned efter, at den er trådt i kraft. Og når regeringen tillige fremstår utroværdig og uden forståelse for de økonomiske konsekvenser, såvel indførelsen af madordningen som ændringen af samme har for kommunerne – ja så har vi efter min mening en ny politisk situation.

 

Loven om, at alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om et sundt frokostmåltid, har ellers fået en positiv start i Billund Kommune. En række daginstitutioner fremstiller selv frokostmåltidet og dem, der ikke har tilstrækkelig køkkenkapacitet, modtager maden fra en ekstern leverandør. Nu er loven imidlertid lavet om – af den selvsamme regering, som har indført den. Forældrebestyrelsen i de enkelte daginstitutioner får fremover mulighed for hvert andet år, at fravælge kommunens tilbud. På trods heraf, har Børne- og kulturudvalgsformand Preben Jensen (V) udtalt, at ”ombygningen af køkkenerne ufortrødent fortsætter”.

 

Forældrebestyrelserne har endnu ikke drøftet sagen, så udtalelsen forekommer meget skråsikker. Måske ønsker forældrebestyrelserne at fravælge ordningen, hvilket jo er deres ret. At fortsætte ombygning af køkkenerne er samtidig en beslutning, Preben Jensen ikke egenhændigt kan træffe. Sagen må og skal drøftes politisk og jeg vil selvfølgelig anmode om, at få den på udvalgets dagsorden. Spørgsmålet er, om vi har råd til, at ombygge daginstitutionskøkkener, når der ingen som helst garanti er for, at forældrebestyrelserne rent faktisk beslutter, at de skal bruges til at lave frokost i? Og selvom de siger ja nu – hvad så om to år? Har vi ikke fornuftigere ting at bruge pengene til indenfor børneområdet i Billund Kommune? Og vil det ikke være både billigere og mere fleksibelt, at de institutioner der i dag ikke selv kan fremstille måltidet, fortsætter med at modtage maden udefra? Mit bud vil være, at vi stopper køkkenudbygningen straks. Den politiske proces har været en rodet og uskøn forestilling, og der må være grænser for, hvor meget regeringen skal trække kommunerne rundt ved næsen.      

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Svært at få øje på det unikke

mandag, 26 maj 2008 02:00 by Gitte
  

Ved byrådsmødet den 20. maj sad repræsentanter for ungdomsuddannelserne, i følge dagspressen, på tilhørerpladserne og bed sig i læben. Det gjorde de, fordi et byrådsflertal besluttede, at biblioteket ikke skal med i 1. etape af IKC, det nye Idræts- og kulturcenter. Et nyt bibliotek i IKC ville ellers understøtte planerne om campus som et fælles, spændende studiemiljø for de unge. Derfor ønskede skolelederne, at biblioteket skulle med. Og derfor stillede den socialdemokratiske gruppe på byrådsmødet et ændringsforslag om, at biblioteket kom med i 1. etape.

 

Der er i byggeprogrammet gjort meget ud af Campus-delen. IKC og uddannelsesinstitutionerne skal ”smelte sammen”, så de studerende får helt nye muligheder for at mødes og skabe fælles oplevelser. Det er imidlertid vores opfattelse, at der slet ikke bliver en ordentlig sammensmeltning mellem IKC og uddannelsesinstitutionerne uden et bibliotek. Vi vanskeliggør Campus-tankegangen. Og hvor bliver det unikke så af?

 

Samtidig er et bibliotek jo et kulturelt samlingspunkt for HELE familien. Og kultur bør være andet og mere end idræt. Et synspunkt, som sponsorerne også har fremført som et krav for at bidrage til IKC. Et IKC med et bibliotek vil klart trække flere til, end et IKC uden et bibliotek og dermed også skabe en bedre driftsøkonomi for centret.

 

Det kan således undre, at Venstre ikke havde den forbedrede driftsøkonomi for øje, når det ellers var økonomiske argumenter de brugte, til at skyde vores forslag i sænk. Spørgsmålet var nemlig, hvor vi ville finde pengene.

 

Da vi ikke har nogen vurdering af, hvad et bibliotek, som en del af IKC vil koste samt af, hvor meget, der vil være økonomisk råderum til, indenfor de afsatte 100 mio. kr. kunne vi heller ikke fremlægge en finansieringsplan for evt. meromkostninger. Men vi havde gerne overført meromkostningerne til fremtidige anlægsbudgetter – ligesom i øvrigt andre investeringer på samme byrådsmøde var blevet det, f.eks. ombygning af Myretuen.

 

Havde Venstre villet udvise blot en lille smule fleksibilitet, så havde de gået med til at ændre ordlyden i byggeprogrammet. Vi foreslog her fjernet afsnittet, hvor der direkte står, at biblioteket ”ikke forventes indarbejdet i etape 1”. Det virkede her som om, at borgmesteren var bange for at give selv små indrømmelser. Måske der kunne opstå problemer med at holde sammen på gruppen, hvis fligen blev løftet? Selv har han jo tidligere udtalt til dagspressen, at han gerne så biblioteket med i en 1. etape.

 

En realisering af campus vil efter al sandsynlighed betyde, at 10-klasse skolen skal flytte nærmere ungdomsuddannelserne. Det nuværende bibliotek har i den forbindelse en attraktiv placering. Vi kan derfor kun beklage, at den oplagte mulighed, der ville være i at flytte 10-klasse skolen hertil ikke længere eksisterer. Byrådet har med sin beslutning kuldsejlet sådanne planer.

 

Det er for os vigtigt, at vi får et Fritids- og kulturcenter, som lever op til de behov og forventninger, der er til sådan et center i en kommune i udvikling. En kommune, der har valgt at prioritere ungdomsuddannelserne og som gerne vil være en bosætningskommune. Vi havde en enestående chance for at skabe det unikke. En chance, som desværre ikke blev grebet.

 

Har i øjeblikket 4.7 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Holdning til Globen

tirsdag, 21 august 2007 16:17 by Gitte

Den 20. august modtog jeg en mail fra Jyske Vestkysten med følgende ordlyd:

Kære byrødder

På JydskeVestkysten er vi ved at lave en større artikel omkring Globen og i den forbindelse vil vi gerne vide lidt om jeres holdning til Globen.

Vi vil bede jer om hver især at svare kort på følgende spørsgmål: Hvad er din holdning til Globen lige nu? Og hvorfor?

Vi vil meget gerne have svaret på mail senest onsdag aften, så vi torsdag morgen kan gå i gang med at bearbejde svarene.

Og her er svaret jeg skrev:
Min holdning overfor Globen er fortsat positiv. Jeg mener, at der skal sættes ind for at gøre Billund kommune så attrativ, at rigtig mange udefra ønsker at bosætte sig i netop vores kommune de næste år. Her kunne Globen være et bud, da netop Globen ville kunne skabe rammen for at hele familien samlet eller hver for sig kan dyrke mange forskellige former for idrætsaktiviteter. Herudover er jeg overbevidst om, at skal Grindsted bevares som en uddannelesby med Gymnasium og Erhvervsskole, så bliver vi også nødt til at have attraktive fritidstilbud til de unge mennesker, ellers vælger de at gå i skole i en anden by. Også her kunne Globen være et bud. MEN jeg mener, at projektet er "vokset" og jeg er usikker på drifts- og finansieringsmuligheder og konsekvenser - derfor er jeg indtil et sådant grundlag bliver præsenteret på "stand by".

Har i øjeblikket 4.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Økonomi | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Det er hele kommunens fremtid det gælder

fredag, 30 marts 2007 15:32 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 30. marts 2007
Jyske Vestkysten den 30. marts 2007
  

Det er nu blevet klart for mig, at Globen for Søren Vigsø direkte er et skræmmebillede og ikke bare en dårlig ide. Således kunne man forleden læse i Vejle Amts folkeblad, at Søren Vigsø frygter, at Globen vil affolke Billund kommune. En sådan udtalelse kan ikke andet end undrer, når nu udgangspunktet faktisk er det modsatte. Globen er jo tænkt som en vækst-generator, hvor det drejer sig om, at få Billund kommune gjort så attraktiv, at vi, der bor her, ønsker at blive boende og at andre vil flytte hertil. Meget tyder på, at forældre først og fremmest bosætter sig der, hvor der er gode pasnings- og skolemuligheder for deres mindre børn, ungdomsuddannelser til deres større børn samt spændende fritidstilbud til hele familien. Og her har Globen, som det er lagt op til, virkelig noget at byde på med tilbud indenfor både idræt, fritid og kultur. Det er samtidig helt afgørende for ungdomsuddannelserne i Grindsted, at der fortsat er unge mennesker nok, der vælger at tage en uddannelse her og ikke i en af de større byer, som lokker med  bl.a. spændende studiemiljø og kulturelle tilbud.  

Hvorvidt vi kan skabe vækst og hvorvidt ungdomsuddannelserne på sigt overlever eller ej har betydning for hele kommunen – ikke kun Grindsted by. Desværre ligger Billund Kommune ikke placeret i den bedste del af landet regioner, hvis vi skal se på vores fremtidsudsigter. Vi har en lav uddannelsesfrekvens og lav andel af folk med videregående uddannelser i forhold til resten af landet – både i regionen generelt og i Billund. Derfor må det være af største prioritet, at fokusere på vores uddannelsesinstitutioner og de unge udover øget bosætning i kommunen. Det fremgår derfor med al tydelighed, at vi står foran en lang række udfordringer. Udfordringer, som vi må og skal gribe, hvis vi vil sikre vores fremtid. Globen kan være et centralt led i en sådan udvikling, men det er vigtigt, at vi har målet og helheden for øje. Det er netop hele kommunens fremtid det gælder.

 Det er selvfølgelig et forståeligt synspunkt, når man sidder som formand for Billund idrætsforening, at arbejde for, at man også i fremtiden kan dyrke idræt i Billund by, men det er ikke forståeligt at fremme sine egne interesser på bekostning af helheden. Når Søren Vigsø frygter, at kommunekassen vil blive drænet kunne en meget større frygt derfor være, at der slet ikke vil komme penge nok ind i kommunekassen til at dække Billund idrætsforenings behov. Det ville derfor klæde Søren Vigsø, Henrik Mahler og Jan Anker at tage et par sko på i en lidt større størrelse så de både kan blive i stand til at se fremad og hæve sig lidt op over

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink

Kulturhus eller Globe?

tirsdag, 16 maj 2006 13:47 by Gitte

Vejle Amts Folkeblad den 16. maj 2006
Jyske Vestkysten den 16. maj 2006

Der er vist ikke mange, der kan være uenig i, at Kulturhuset er en perle i Grindsted midtby. En perle, der primært er tilvejebragt på grund af det store engagement fra de mange frivillige og husets dygtige formand Bodil Køppen. Med et sådant engagement, kan det derfor heller ikke undre, at Kulturhusets fremtid i øjeblikket drøftes med mange og voldsomme følelser iblandet. Men jeg syntes, at det er brand ærgerligt, at debatten bevæger sig derhen, at enten er man for Globen – eller også er man for Kulturhuset – hvis man da overhovedet har taget stilling. Det ene behøver jo ikke nødvendigvis at udelukke det andet. Såvel Kulturhuset – som Globen er jo begge kulturelle attraktioner for Grindsted og hele kommunen. Og Grindsted trænger i den grad til et kulturelt løft – se bare, hvordan kulturen har været opprioriteret i vores naboby Billund.  

Ønsker vi, at den nye Billund kommune skal have en fremtid – også når vi betragter det hele på lidt længere sigt. Ja så må Grindsted og Billund, som de store ”trækplastre” gøres så attraktive, at folk får lyst til at flytte til kommunen for at bosætte sig og drive virksomhed. Så er vi nødt til at ”tænke stort”. Det drejer sig om at blive markeret på danmarkskortet og kunne tilbyde nye borgere noget af alt det, der betyder noget i hverdagen. Ud over gode børnepasningsmuligheder og gode skoletilbud drejer det sig også om gode fritidstilbud. Sport, musik, kunst, teater og ikke mindst socialt samvær. Samtidig skal vi som uddannelsesby også være meget opmærksomme på de unge og de behov de har – ellers mister vi dem til omegnskommunerne.  

Hvorvidt der skal være en biograf i Globen, må jo bero på en nærmere analyse. Personligt tror jeg, at det vil være vanskeligt, at få økonomi i en sådan biograf. Men lad os få det undersøgt og lad os ikke afvise Globen fordi vi ikke vil have en biograf heri.  

Jeg er for Globen fordi jeg mener, at vi skal skabe gode fritidstilbud og gode oplevelser til de unge og alle vi andre. Men jeg er selvfølgelig ikke imod Kulturhuset, som også bidrager med gode oplevelser.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Globen
Menu:   E-mail | Permalink