Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

En epoke er slut

søndag, 22 november 2015 06:41 by Gitte

Jeg har her til aften meddelt min byrådsgruppe, at jeg ikke ønsker, at være Socialdemokraternes borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2017. Det har været en tung og svær beslutning. Kommunalpolitik har været en stor en del af mit liv de sidste 10 år, og har fyldt rigtig meget. Men nu har jeg besluttet, at fra den 1. januar 2018 er det uigenkaldeligt forbi. Der skal fremover være mere plads til mig selv og min familie.

Når man går ind i en valgkamp, som oppositionens borgmesterkandidat, skal man være indstillet på at give sig selv 120%. Sådan er det i en kommune, hvor så mange stemmer borgerligt. Det kræver derfor rigtig mange ressourcer, og jeg har gjort op med mig selv, at jeg ikke er indstillet på endnu engang, at kæmpe denne kamp. Det er derfor, jeg trækker mig. Og jeg gør det nu, så mit parti har god tid til at finde en ny borgmesterkandidat.

Jeg vil heller ikke være at finde på listen over Socialdemokraternes andre kandidater til det kommende byrådsvalg. Det er tid til at give stafetten videre.

Indtil valget af en ny borgmesterkandidat er fundet, regner jeg med at fortsætte som gruppeformand.

Det har været et privilegium at stå i spidsen for Socialdemokraterne i Billund Kommune. Det kan jeg kun være taknemmelig for.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Private tanker | Gruppen
Menu:   E-mail | Permalink

S vil en anden vej

lørdag, 21 juni 2008 12:36 by Gitte

Mit indlæg på Generalforsamlingen for Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Billund Kommune lørdag den 21. juni 2008 

Pr. 1. januar 2008 overtog jeg posten som gruppeformand fra Marlene. Og de 6 måneder der er gået siden, har jeg oplevet som turbulente, men - på trods heraf - styrkende for den socialdemokratiske gruppe. 

Vi startede året med at miste Ole til SF. En oplevelse, der indadtil rystede gruppen, ikke mindst på grund af Oles henvisning til samarbejdsproblemer i gruppen og udadtil straks fik pressens bevågenhed. Så meget, at jeg mindre end en måned efter, jeg var tiltrådt som gruppeformand fik stillet spørgsmålet, om jeg var partiets spidskandidat. Det var en overvejelse, jeg slet ikke havde gjort mig på daværende tidspunkt, men ikke desto mindre en beslutning, jeg lige nøjagtig havde et splitsekund til at træffe, da en journalist jo aldrig stiller et spørgsmål, uden prompte at forvente et svar. Jeg besluttede at sige ja. Det er min vurdering, at det ville have svækket gruppen, hvis jeg havde svaret nej eller var kommet med et uklart svar. Samtidig var det at sige ja, fuldt ud i overensstemmelse med de intentioner jeg havde, om at samle gruppen og få markeret gruppens holdninger. Men jeg har også klart meldt ud, at jeg kun er spidskandidat, hvis partiets opbakning til det er markant. Jeg er ikke masokist og kan sagtens finde andet at bruge min tid på. Selvom jeg selvfølgelig foretrækker at bruge den på det arbejde jeg er startet på og som jeg lægger rigtig mange kræfter i. 

Som det første halve år startede såvel med uro på de interne linier som med pressens bevågenhed – sådan er det også sluttet. Og med endnu et medlem, der forlader gruppen. Det er Rash, der har valgt at flytte til Herning. Og her er situationen jo en ganske anden. Rash er stadig socialdemokrat og for ham er det familiemæssige årsager, der er baggrunden for bruddet. Personligt vil jeg komme til at savne Rash, da han har været en god støtte for mig al den tid, hvor jeg har været i politik. Han vil også blive husket og manglet rent politisk – da Rash har varetaget nogle sider, som vi andre får svært ved. Men jeg ser ikke gruppen som svækket af den grund. I stedet for Rash træder Frede ind – og med det kendskab jeg har til Frede, vil vi kunne få meget glæde af ham som gruppemedlem. Du skal være velkommen Frede og jeg glæder mig meget til samarbejdet.   

Byrådsgruppens arbejde i 2008 startede i januar med internt at få diskuteret vores profil og få taget hul på de strategiske overvejelser i relation til vores byrådsarbejde. Og allerede i februar måned tog vi afsæt heri, da investeringsoversigten som en del af budget 2008 skulle behandles i byrådet. Gruppen kom således med ændringsforslag til budgettet, idet vi ønskede penge afsat til en madordning i skolerne samt til et forsøg med offentlig transport. Venstre ønskede ikke at tilgodese vores forslag og gruppen blev nedstemt.  

Allerede i april måtte byrådet efterfølgende udskyde flere af de anlægsinvesteringer, som vi lige havde vedtaget. Da vi ikke havde nået at få udført de planlagte investeringer i 2007 og derfor overført dem til 2008,  blev vi nødt til at overføre investeringer for et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009 – ellers ville vi blive trukket i bloktilskud i 2009. Det er det, som kaldes for  ”modregningsmekanismen” og som regeringen først meldte ud til kommunerne i april måned. Der ligger i den mekanisme en høj grad af detailstyring af den kommunale økonomi fyldt med sanktionsmekanismer, hvilket låser kommunerne fast. Netop det budskab forsøgte vi at markere os på. Paradoksalt nok, endte byrådet faktisk med at skyde flere af de samme investeringer, som den socialdemokratiske gruppe tidligere havde foreslået udskudt for at skaffe finansiering til vores ændringsforslag.  

I maj kom Grindsted Værket endnu engang på alles læber. Det kom nemlig frem, at flere af medarbejderne i 60’erne og 70’erne er blevet forgiftet med kviksølv uden at være blevet gjort opmærksom på det, selvom den daværende ledelse kendte til det. I vores lokal miljø har værket altid været beskyttet af en ring af tavshed og loyalitet. Vi skal have respekt for, at værket var og er en god arbejdsplads. Men lad mig også være helt klar i mælet her: vi bliver nødt til at bryde denne ring af tavshed. Vi må presse på op ad i systemet hos regionen og staten for at få en plan for, hvad der skal til for at beskytte vores grundvand og de borgere der kan blive berørt. Og ikke mindst, så må vi gøre hvad vi kan, for at hjælpe de borgere, der er berørt af kviksølv-sagen. Vi må her skabe politisk opbakning til at forældelsesfristen på 20 år sættes ud af kraft. Efter forlydende har disse problemer fra Grindstedværket aldrig været på en dagsorden i byrådet – lad mig derfor slå fast, at så er det på tide, at de kommer det!  

Senere i maj måned skulle byrådet godkende byggeprogrammet til IKC – det nye Fritids- og Kulturcenter i Grindsted. Byrådsgruppen finder det afgørende for kommunens fremtid, at vi kan bevare vores ungdomsuddannelser i Grindsted og som følge heraf vil IKC’s sammentænkning med Campus være central. Det var også baggrunden for, at vi ønskede biblioteket med i den 1. fase. Vi blev imidlertid endnu en gang nedstemt i byrådet og der er i det godkendte byggeprogram ikke lagt op til et bibliotek i fase 1. 

 Her for en lille uges tid siden blev aftalen mellem finansministeren og KL lavet om kommunernes økonomi i 2009. Det skete under trusler fra Lars Løkke om blot at diktere kommunerne den økonomiske ramme for 2009.   Det virker derfor til, at KL har haft pistolen for panden. KL har derfor ikke haft andet valg, hvis de fortsat ønskede indflydelse på regeringens styring af den kommunale økonomi. Bundlinien i den aftale, som er indgået er uændret niveau for service og anlægsinvesteringer i 2009. Det betyder nulvækst i velfærden de kommende år. For Billund Kommune betyder det, at hvis der er områder med udgiftspres, eller områder, hvor kommunen gerne vil opprioritere, så kan det kun finansieres gennem nedskæringer og besparelser på andre af de kommunale områder. Det er den virkelighed, vi står overfor og som vil få konsekvenser for os ikke mindst i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.  

Den offentlige leverede velfærd vil sakke bagud og blive mere og mere udhulet. Ikke alene i Billund Kommune, men på landsplan. Vi vil se en langsom forandring af vores velfærdsmodel i retningen af større grad af privat leverede velfærdsydelser. Eksempler er her sundhedsforsikringer, privathospitaler samt private skoler, børnehaver og ældrecentre. Den borgerlige regering får skabt plads til disse private leverede velfærdsydelser – de finder bedre og bedre fodfæste. Og det sker netop ved, at befolkningen bliver mere og mere utilfredse med den velfærd de modtager fra den offentlige sektor. Og den utilfredshed er der desværre ingen tvivl om, at vi i stigende grad vil komme til at opleve i de kommende år. 

Den socialdemokratiske gruppe skal være bevidste om, at det er den vej udviklingen vil gå. Men vi skal også være klar til at kæmpe imod. Vi skal forbedre kvaliteten i de offentlige tilbud, hvor vi kan og forsøge at begrænse skaderne af det minimatstats-korstog, som vi for øjeblikket ser i fremdrift.  Det er det udgangspunkt jeg vil have i det fremadrettede arbejde i byrådet.

På en række områder vil vi forsøge at markere, at S vil en anden vej.  Billund Kommune trænger til forandring. Den forandring er S bedst til at stå i spidsen for. Og det håber jeg, at alle sammen med byrådsgruppen vil samle kræfterne om i den kommende valgkamp.       

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ole Marcussen forlader gruppen

tirsdag, 19 februar 2008 10:48 by Gitte

Søndag aften modtog vi i gruppen en pressemeddelse om, at Ole Marcussen forlader gruppen for at gå over til SF. Ole nævner landspolitisk slingrekurs og manglende samarbejde i byrådsgruppen, som årsager til bruddet. Det er brandærgeligt at sådant noget sker - først og fremmest fordi vil vil komme til at savne Ole i gruppen, men også fordi vi vil mangle en stemme i byrådssalen, hvilke vi jo ikke har for mange af.

Oles udmeldelse kommer samtidig som en overraskelse for mig. Ole har af og til været i mindretal i byrådsstalen, hvilket også har præget nogle diskussioner på vores gruppemøder, men møderne har på ingen måde været karakteriseret af en dyb utilfredhed fra Oles side. Ole har heller ikke gjort det klart for vi andre, hvad han ønskede at opnå. Jeg finder det faktisk lidt unfair, at Ole forlader den socialdemokratiske gruppe med henvisning til et dårligt samarbejde uden at have åbnet op for en drøftelse i gruppen. Det er både frustrerende og utilfredsstillende.

Jeg håber selvfølgelig på et samarbejde med Ole, men der skal ikke være nogen tvivl om, at min helt personlige holdning er den, at Ole burde tage konsekvensen af sin beslutning og forlade byrådet for dermed at give plads til Frede Nørskov, som er 1. suppleant. Ole er valgt på socialdemokratiske stemmer - det var jo ikke SF, vælgerne  stemte ind til kommunalvalget i 2005, da de stemte på Ole. Når der stemmes personligt er det både personen og partiet, der er afgørende for, hvor krydset sættes. Og vi skal vise respekt for vælgernes valg - både i forhold til personen og partiet.

 

Har i øjeblikket 3.4 point givet af 16 læsere

 • Currently 3,375/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Kategorier:   Private tanker | Gruppen
Menu:   E-mail | Permalink

Ny gruppeformand

lørdag, 29 december 2007 10:02 by Gitte

Pr. 1. januar 2008 er jeg valgt som ny gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i byrådet. Jeg tager over efter Marlene Thomsen, der selv har valgt at stoppe på posten. Valget fandt sted på vores gruppemøde tidligere på måneden. Marlene fortsætter som næstformand, hvilket jeg er meget glad for, da Marlenes erfaring både som gruppeformand og som mangeårigt medlem i byrådet helt sikkert vil være en stor hjælp.

Posten som gruppeformand har givet anledning til mange tanker de sidste par uger. Og min familie vil nok anklage mig for. at have lidt fraværende i julen . Men vi må i gruppen i gang med at tænke fremad mod valget - selvom det først er i november 2009 - og vi må have lagt en strategi for, hvordan vi fremover vil arbejde i byrådet. Vores næste gruppemøde er mandag den 7. januar og jeg håber, at vi her kan finde en dato, hvor vi kan afholde et strategimøde.

Det næste gruppemøde skal holdes på Sdr. Omme skole. Der har været tanker fremme om at bygge en ny skole i Sdr. Omme. Det er derfor vigtigt, at vi i gruppen får set skolen, så vi kvalificeret kan indgå i debatten, om der fortsat bør renoveres på skolen eller alternativt bygges en ny.

 

Har i øjeblikket 3.9 point givet af 9 læsere

 • Currently 3,888889/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Private tanker | Gruppen
Menu:   E-mail | Permalink