Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Min 1. maj tale på Engen 2014

torsdag, 1 maj 2014 11:29 by Gitte

Kære alle sammen. Tak for ordret. Tak for, at jeg, som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, må stå her i dag. Og tak til fagbevægelsen fordi I igen i år, laver det her arrangement.

1.maj signalerer rigtig mange ting for alle os, der er til stede her i dag. Historien fortæller os, at dagen er en kampdag og en festdag. Og dagen markerer, at når mennesker virkelig vil, så kan der opnås resultater. Derfor er 1. Maj også en dag til eftertænksomhed. Det er tid til et servicetjek af de normer og værdier, vi basere vores samfund på.

Jeg vil derfor gerne bringe kampen for større lighed i spil. Den kamp har altid været en socialdemokratisk kamp, det har været venstrefløjens kamp og fagbevægelsens kamp. Men kampen har haft svære ods i de seneste år. Det er nemlig gået den forkerte vej.

Fra perioden 2005 til 2012 er Danmark således det vesteuropæiske land, hvor uligheden er steget mest. Fra at have positionen som verdens mest lige land, så er vi i dag kun det 14. mest lige land i Europa.

Antallet af fattige er steget – og ikke mindst er antallet af fattige børn steget. Uligheden kommer også til udtryk i vores levealder. Der er i dag næsten 10 års forskel på, hvor gamle vi kan forvente at blive, alt efter om vi kan betegnes som nogen af de rigeste, eller nogen af de fattigste i Danmark. Faktisk er postnummeret helt afgørende for, hvor gamle vi bliver.

Så det må være på sin plads, at bringe kampen mod ulighed op på en 1. maj. Det er imidlertid en kamp, der ikke alene afgøres af kroner og øre. Vejen frem handler også om, at føre værdikamp mod de normer og holdninger, der retfærdiggør og fordrer uligheden. Jeg har i dag valgt at hæfte mig ved: Eksklusion, middelmådighed og snæversyn.

Eksklusion. Når danske arbejdspladser ikke i tilstrækkelig grad tør åbne op for arbejdskraft, der er anderledes. For mennesker der har et handicap, en anden hudfarve eller bare ikke er, ligesom vi andre. Når man ikke tør tage et socialt ansvar og sige, at mangfoldighed er en styrke. Så ekskluderer vi. Mennesker sættes i bås ud fra devisen: du er ikke god nok. Og jo længere tid, et menneske ekskluderes og holdes ude, jo længere er vejen ind på arbejdsmarkedet. At kunne hjælpe sine børn på rette vej er alt andet lige lettere, når man selv er en del af et arbejdsfællesskab. Derfor er kampen mod eksklusion en del af kampen mod ulighed.

Middelmådighed. Når mennesker ikke formår, at stræbe efter noget, der er bedre. Når de unge ikke synes, det er nødvendigt, at nå længere end far og mor. Når tankerne på vestjysk vis, bestandig kredser om, hvorvidt det kan svare sig. Ja, så bliver kampen mod ulighed en kamp, vi aldrig kan vinde. Det der gennem årtier har drevet menneskeheden. Har gjort, at vi generation efter generation hele tiden har oplevet, at være bedre uddannet end den forrige. Det, der har udviklet Danmark. Ja, det har været kampen for et bedre liv. Vi ved, at uddannelse rykker, når vi skal bryde den sociale arv. At uddannelse er helt afgørende. Men man kan ikke uddanne folk, der ikke selv vil det. En uddannelse er ikke noget man får, det er noget man tager. Og det kræver blod sved og tårer. Derfor er det nødvendigt, at ville det. Og derfor er kampen mod middelmådighed også en del af kampen mod uligheden.

Snæversyn. Når vores syn på andre mennesker begrænses af vores egne normer og værdier. Når vi ikke ser mennesket bag etiketten ”ledig”, ”kontanthjælpsmodtager”, ”førtidspensionist”, ”plejehjemsbeboer” eller andet. Når vi dømmer folk ude, som i x-factor eller reality-programmerne med betegnelsen: ”du’r ikke”. Ja så får vi slet ikke set de ressourcer, det enkelte menneske har. Vi stirrer os blind på begrænsningerne og piller folk ned, frem for at bygge dem op. Vi betragter de ledige, som dovne arbejdsløse. Derfor er kampen mod snæversyn også en del, af kampen mod uligheden.

Måske synes I, at jeg er kontroversiel. At provokationerne er lige skrappe nok til en 1. maj, hvor vi jo lige skulle have det så rart. Men, der er altså meget, der ikke er rart i disse dage. I kommunerne væltes vi over ende af reformer, der har store konsekvenser for vores borgere. Samtidig har vi økonomiske udfordringer, der holder os i en spændetrøje. Ja. Er det ikke svært, at være socialdemokrat?, er der mange, der spørger. Det skal jeg bestemt ikke lægge skjul på, at det er. Men jeg ved, at det også ville have været svært, under en VK-regering. De nødvendige reformer ville stadig skulle gennemføres, og det ville stadig være vores borgere, det gjorde ondt på. Samtidig føler jeg mig overbevist om, at indholdet i reformerne ville skubbe uligheden endnu mere i den forkerte retning.

Og de økonomiske udfordringer, ja de ville have været endnu større, fordi vi ikke kunne nøjes med en vækst i de offentlige udgifter på 0,6% men måtte leve med en 0-vækst.

Det redder jo heller ikke meget, at sætte sig i et hjørne, og begræde den situation man er i. Som byråd er vores opgave altid at administrere indenfor de rammer Regeringen stikker ud – og sådan er det, uanset Regeringens farve.

Foran os venter de kommende budgetforhandlinger. Og der skal vi for alvor administrer indenfor de udstukne rammer. Vi går som bekendt ind i forhandlingerne med en blå borgmester ved roret. Det gør vi fordi vælgerne ville det sådan. Fordi de belønnede den siddende borgmester for, at det går så godt i Billund Kommune. Går det virkelig så godt?, kan man måske spørge. På mange måder gør det. Vi oplever år, hvor  LEGO’s mange millioner luner i kassen og kan bruges til gode anlæg i kommunen. Er det så borgmesterens fortjeneste? Næppe.  Og det går jo heller ikke godt på alle måder. Faktisk er vi piv-fattige, når vi ser på, hvad vi får ind i indkomstskatter. Årsagen er, at vores lønindkomster ikke er så høje i kommunen. Er det så borgmesterens skyld? Nej. Selvom vi gerne ville, så kan vi ikke gøre ham ansvarlig for de problemer.

Men det er det set-up der er, og udfordringerne er store.  Som jeg sagde, så er meget svært i disse dage. Og kampen mod uligheden er vores allesammens kamp. Kampen skal finde sted i byrådet, på Christiansborg og i de danske hjem. For udviklingen kommer ikke af sig selv, hvis vi vil bryde den negative sociale arv. Det handler om at ændre de nuværende værdier i den retning, vi ønsker verden skal bevæge sig i.

Vores børn vil måle os på, om vi gjorde det godt nok. Den tanke skal altid være i vores hoveder. Vi kommer til at gøre os umage, vi kommer til at anstrenge os. For det er os, der sammen skal bære Danmark videre.

Tak for ordet og fortsat rigtig god 1. Maj.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Hvor var Kim Godsvig i valgkampen?

lørdag, 23 november 2013 11:09 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 48, 2013

Socialdemokraterne gik som det eneste parti til valg på, at genetablere specialklasserne i Billund Kommune. Det gjorde vi, fordi vi mener, at beslutningen om at nedlægge specialklasserne i 2010 var forkert. Vi har derfor lige siden kæmpet imod beslutningen. Sidst stillede vi i januar 2013 et forslag i byrådet om at genetablere specialklasserne. På daværende tidspunkt støttede C vores forslag – resten af byrådet stemte imod. Under valgkampen tilkendegav De Konservative imidlertid klart det modsatte, nemlig at de ikke kunne gå ind for en tilbagerulning af beslutningen om at nedlægge specialklasserne.

Valget viste os desværre med al tydelighed, at vælgerne ikke var enige med S om at genetablere specialklasserne. 76,3% stemte således på partier, der ikke mente, specialklasserne skal genetableres. Vælgernes holdning hertil må vi tage til efterretning. Vi har således besluttet, at se fremad og fokusere på, hvordan vi kan få inklusionsindsatsen til at lykkes. Der blev afsat i alt 4,8 mio. kr. i budget 2014 til et kompetenceløft af lærere og pædagoger i folkeskolen. Som en del af konstitueringsaftalen med V og DF er vi yderlige blevet enige om, at tage stilling til eventuelle korrektioner i inklusionsprocessen på baggrund af den planlagte evaluering. Det er af allerstørste betydning for os, at alle kræfter sættes ind på at få løst inklusionsopgaven, og det vil vi arbejde ihærdigt for – også fremadrettet. Men vi må erkende, at vi ikke har flertallet til at genetablere specialklasserne. Hvis Kim Gosvig mener, det nu er vigtigt – hvor var han så i valgkampen?

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Har Penge følelser?

torsdag, 14 november 2013 11:00 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 47, 2013

”Pengene har det bedst i borgernes lomme” – sådan lyder det ofte fra borgerlige politikere. Sikke noget vrøvl – penge kan ikke have det godt – penge er en død ting uden følelser. Desuden er det jo ikke pengene, men netop borgerne der skal have det godt. Derfor går Socialdemokraterne i Billund Kommune ikke til valg på løfter om skattelettelser – vi siger nej til skattelettelser, men ja til kommunal velfærd.

Socialdemokraterne er garant for en fortsat udvikling med et menneskeligt ansigt. Vi vil have reel borgerindflydelse. I ældreplejen vil vi sikre indflydelse på eget liv. Og generelt vil vi indføre tilfredshedsundersøgelser på de kommunale serviceområder. Vi ønsker også indflydelse på eget arbejde. Derfor vil vi decentralisere beslutninger til de led, hvor arbejdet udføres. Endvidere vil vi genetablere specialklasserne og hæve personalenormeringen i daginstitutionerne. I Billund Kommune skal pengene ikke have det godt, det skal borgerne.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sociale Klausuler

onsdag, 13 november 2013 02:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 47, 2013 

Socialdemokraterne i Billund Kommune ønsker sociale klausuler. Derfor rejste vi sagen i byrådet allerede i foråret 2012. På trods af flere drøftelser i økonomiudvalget er der imidlertid endnu ikke sket noget konkret.

I løbet af de kommende fire år forventer Billund Kommune at bruge lige knapt 400 mio. kroner på nye anlægsprojekter.

Med så store investeringer har vi som kommune en forpligtigelse til at sikre, at både de danske arbejdere og de danske virksomheder beskyttes mod unfair konkurrence fra underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Derfor skal vi kræve, at kommunens leverandører tilbyder løn- og arbejdsvilkår, der som minimum lever op til overenskomsternes krav.

Endvidere skal kommunens udbud indeholde krav om sociale klausuler, der sikrer, at der oprettes praktik- og elevpladser, så vi også af denne vej kan sikre uddannelsen af den fremtidige arbejdsstyrke.

Socialdemokraterne siger nej til social dumping og ja til uddannelses- og praktikaftaler

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ældre hægtes af

tirsdag, 12 november 2013 03:27 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 46/47 2013

Mange ældre føler sig hægtet af, fordi de ikke kan bruge en computer – og det bliver kun værre. For ved udgangen af 2015 skal al kommunikation med det offentlige være digital. Den digitale verden skaber stor frustration og usikkerhed hos de ældre.  Men også andre risikere at blive hægtet af - f.eks. udviklingshæmmede, hjerneskadede, sindslidende og demente. Mange af disse kommer aldrig på nettet. 

Det er uetisk, at samfundet i fremskridtets navn ”hægter af”, når vi i stedet burde tage i hånden og hjælpe. Så hvordan får vi ældre og andre borgere uden it-kendskab på nettet? Og hvad vi gør for dem, der aldrig bliver i stand til det?

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der ydes hjælp og vejledning i biblioteksafdelinger og på aktivitetscentre. At der ansættes en it-support medarbejder, der online kan hjælpe ved behov. At der fortsat skal være papirløs og ansigt til ansigt hjælp i borgerservice. Og at det være muligt fortsat at kunne modtage ikke-digital post fra kommunen.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   De ældre | Kommunalvalg 2013
Menu:   E-mail | Permalink

Arbejdsforhold for plejefamilier

tirsdag, 12 november 2013 03:25 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 46 2013

Også i Billund Kommune har vi mange børn og unge anbragt i en plejefamilie. Ifølge den nye tilsynsreform, der træder i kraft den 1. januar 2014, skal alle plejefamilier igennem en ny godkendelse. Årsagen er, at man ønsker at højne kvaliteten i arbejdet med anbragte børn og unge. Fra socialdemokratisk side hilser vi selvfølgelig det udgangspunkt velkommen. Vi har som samfund et særligt ansvar, når vi anbringer uden for hjemmet. Lokalt ønsker Socialdemokraterne imidlertid også, at der kommer fokus på de arbejdsvilkår, kommunen tilbyder plejefamilierne. Korte opsigelsesvarsler, omvendt resultatløn og manglende aflastningstilbud er ikke fair forhold. Som plejefamilie bør man have en overenskomst eller en overenskomstlignende aftale. I dag har man alene en kontrakt om at udføre et stykke arbejde på samme måde, som en entreprenør eller en malermester. Jeg vil bede om, at få punktet sat på dagsorden i Børne- og kulturudvalget.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Kommunalvalg 2013
Menu:   E-mail | Permalink

Beslutningstagerne skal påvirkes

tirsdag, 12 november 2013 03:22 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne uge 45 

Hvis vi vil med toget, så er det nu, vi skal springe på vognen. Som refereret i JV fra mødet med Henrik Dam Kristensen, så forhandles der i øjeblikket om Togfonden. Og muligheden for en letbane mellem Billund og Vejle kan indgå i forhandlingerne, hvis vi arbejder for det.

Togfonden finansieres af en ekstra beskatning af selskaber, der udvinder gas og olie i Nordsøen. Den blev etableret på baggrund af en aftale mellem regeringen, DF og Ø. Venstre var imod og er det stadig. På trods heraf er pengene her. Og hvorfor skal vi så have en letbane til Billund? Det skal vi, fordi vi har Danmarks 2. største lufthavn, er et af Nordeuropas største ressortområder for familieturisme og har flere store virksomheder beliggende i kommunen.  

En borgmester har altid et ansvar for at påvirke beslutningstagerne. Sådan er det også i denne sag. Jeg vil kæmpe for en letbane, hvis jeg sidder i stolen 1. januar. Jeg har gode kontakter i regering og folketing. Jeg tror, jeg kan gøre det bedre!

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

BUPL's valgmøde

fredag, 25 oktober 2013 14:07 by Gitte
Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 43/44 2013

Jeg svarer gerne på spørgsmål fra Venstrekandidat Lars Hansen, som var til stede ved BUPL’s valgmøde.

Jeg sad denne aften i panel og svarede derfor på de spørgsmål jeg blev stillet. Og som du kunne have hørt, var det ofte forskellige spørgsmål vi fik. Spørgsmålene var formuleret fra salen og suppleret af Kaare R. Skou. Jeg rettede derfor ikke de af mine meddebattører, som omtalte Børnenes Hovedstad som et reklamestunt. De sagde jo også mange andre ting, som jeg ikke var enig i.

I budgetforhandlingerne var Socialdemokraternes fokus for de mindste børn, at undgå en skjult nednormering ved at nedsætte alderen for start i børnehave. Det var ikke en kamp, der forløb let. Men det var det, der var muligt her og nu. Når man indgår i budgetforhandlinger er man nødt til, at få det hele til at hænge sammen inden for den økonomiske ramme der er. Det vil du lære – hvis du bliver valgt.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Børnenes Hovedstad er ikke et reklamestunt

tirsdag, 22 oktober 2013 14:04 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 43 2013

Børnenes Hovedstad er udtryk for et unikt samarbejde mellem Billund Kommune og LEGO Fonden om at udvikle vores kommune til et helt særligt sted for børn, leg, læring og kreativitet. Visionen har uanede udviklingsmuligheder, og selvom der endnu lang vej endnu, er det på ingen måde et reklamestunt.

På et vælgermøde mandag den 21. oktober hos Lyng Bowl i Grindsted spurgte Kaare R. Skou om man i Børnenes Hovedstad kan have en personalenormering på daginstitutionsområdet, der er dårligere end landsgennemsnittet. Mit svar her på var, at det kan man ikke, og at vi er nødt til at forbedre normeringen, hvilket Socialdemokraterne også går til valg på.

At være Børnenes Hovedstad forpligtiger. Bl.a. derfor kæmpede Socialdemokraterne i budgetforhandlingerne for flere ressourcer til folkeskolen – herunder til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale med henblik på at kunne varetage inklusionsopgaven. Og vi kæmpede for at undgå en nedsættelse af alderen for start i børnehave, hvilket ville have været det samme som en skjult nednormering.

Så når der på forsiden af JV stod, at partierne kunne enes om, at Børnenes Hovedstad mest er et reklameslogan er det ikke korrekt. Mit svar kunne på ingen måde tolkes i den retning.  

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Børn og unge | Kommunalvalg 2013
Menu:   E-mail | Permalink

Minuttyranniet lever fortsat

tirsdag, 22 oktober 2013 14:02 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 43

 

Når Ruth Lauridsen i sit læserbrev skriver, at minuttyranniet stort set allerede er afskaffet på plejecentrene siger vi bare: ”Ja, sådan kan det jo godt fortolkes”. Virkeligheden er bare, at pakketildelingerne som borgerne i dag tildeles efter funktionsniveau indeholder så få timer, at det dagligt er et stort puslespil for personalet, at få tid til at varetage de grundlæggende behov hos borgerne. Dette betyder også, at det frie valg i forhold til hvilken hjælp borgerne ønsker, er meget begrænset i dagligdagen.

Ser vi på udeområdet, er tidsydelserne også meget små. Hvor mange af os ”velfungerende” bruger f.eks. kun 9 min på et bad? I løbet af de 9 min. skal personalet også hjælpe med at tørre, smøre creme på kroppen og få tøj både af og på.

Ruth skriver, at hjemmeplejen er et plejeorgan og ikke en vicevært funktion. Det er ganske rigtigt, og det er der heller ingen i hjemmeplejen, der regner med. Men personalet ønsker at varetage de behov, som de med deres faglige viden og deres empati kan se borgerne har behov for, og dette er ofte meget svært pga. minuttyranniet og de stramme tildelinger.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 1 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   De ældre | Kommunalvalg 2013
Menu:   E-mail | Permalink