Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Min 1. maj tale på Engen 2015

fredag, 1 maj 2015 06:18 by Gitte

Kære alle sammen. Tak for ordret. Tak for, at jeg, som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, må stå her i dag. Og tak til fagbevægelsen fordi I igen i år, laver det her arrangement.

Det er en dejlig dag. Solen skinner, det er forår og tallene viser, at det går den rigtige vej - med Danmark. Selvom vejen for nogle har været hård, må vi alligevel godt have lov til at glæde os. For glæden rummer en erkendelse af, at livet er godt, at det er værd at leve - og en positiv forventning om fremtiden.

En fremtid, som vi alle har ansvar for at forme.

På landsplan, hvor valget nærmer sig med raske skridt, er det derfor vigtigt at kæmpe for at bevare regeringsmagten. Vi ved jo, at alternativet er, at overlade ansvaret for Danmarks ve og vel - og økonomi - til en mand, der ikke engang kan styre sin egen økonomi. Jeg må indrømme, at når jeg ser Lars Løkkes nye kampagnevideo på FB: ”Har du tre minutter – så kig med”, ja så kan jeg ikke lade være med at tænke på Faktas mangeårige slogans: ”Det tager kun 5 minutter, men vi vil så gerne, at du bliver lidt længere”. Det var en kampagne, der skulle fortælle, at den fortravlede familie hurtigt kunne få sine indkøb overstået i Fakta. Desværre tror jeg ikke, at der er ret meget vi hurtigt får overstået med lille Lars for bordenden.

Mit perspektiv er selvfølgelig kommunalt. Jeg ser på, hvad det vil betyde for os helt lokalt. Og her kan jeg ikke lade være med at frygte konsekvenserne af Venstres bebudede nulvækst. Det er jo ikke fordi, vi ikke har det svært allerede i dag. Svært ved at få råd til den nære velfærd.

Men nulvækst er en økonomisk spændetrøje, som år for år vil kræve nedskæringer i den offentlige sektor – besparelser i vores kommune. Jeg mener, at det er den forkerte vej. Vi har ikke brug for dårligere, men bedre velfærd. Vi skal ikke eksperimentere med færre hænder til vores ældre, syge, handicappede og børn. Jeg vil i dagens anledning derfor gerne citere vores statsminister, som til KL’s topmøde i marts udtalte: ”Hvis I synes det har været stramt med S ved roret - så bliver det meget værre med Lars Løkke”. Det håber jeg, at I alle tænker på, den dag krydset skal sættes. Og hvor jeg kun kan opfordre til, at I sætter det personligt og ved Troels Ravn.

Så for at bruge endnu et slogan, nemlig Danske Banks, så vil jeg gerne komme med endnu en opfordring – nemlig til Lars Løkke. Kære Lars, gør du nu det, du er bedst til, bliv du bare i hængekøjen.

Har I tre minutter, vil I i kampagnevideoen også se, at Venstre gerne vil byde udlændinge, der VIL Danmark velkommen. Men at de vil lukke af for udlændinge, der ikke vil. Den holdning, den formulering leder mig over til mit næste emne, nemlig begrebet næstekærlighed.

Et stort antal flygtninge banker i disse år på Danmarks dør og beder os om at lukke op. Millioner er på flugt fra krigszoner eller humanitære katastrofer. Især i Syrien, Irak og Sydsudan flygter folk fra overgreb og borgerkrig. Europa står over for det, der er betegnet som den største flygtningekatastrofe siden anden verdenskrig.

Hvad vil næstekærlighed være i den forbindelse? Ja, det vil være, at hjælpe mennesker i nød.

Næsten er vores nabo, mennesker vi mere eller mindre tilfældigt møder på vores vej, og som trænger til hjælp. Næstekærlighed er omsorg for andre mennesker – ansvarlighed for vores medmennesker. r vores næste i en verden, hvor, solidariteten skrumper og egoismen vokser?

Bortset fra enkelte radikaliserede elementer, så VIL alle som udgangspunkt Danmark – både herboende danskere og fremmede, som kommer hertil. Det er jeg overbevist om. Men det gælder for alle, at der kan ske noget i løbet af livet, som farver vores indstilling. Under alle omstændigheder betyder en god start, den rigtige forståelse for den kultur og det fællesskab man er en del af rigtig meget, når man skal integreres i et fremmed land. Derfor har vi også en særlig forpligtigelse til at tage godt imod de mange flygtninge, der i disse år kommer til Danmark. At udvise næstekærlighed. Det er vores ansvar og vores opgave at vise dem til rette. At fortælle dem, hvad der er rigtigt og forkert - i Danmark.

Desværre tales der mest om fejlslagen integration og negative konsekvenser ved at modtage flygtninge. Danskerne udviser faktisk langt mindre gæstfrihed over for mennesker på flugt end vores naboer i Sverige – selvom svenskerne tager imod seks gange så mange flygtninge som os.

Lad os prøve i stedet at tale om gevinster ved indvandringen. Det gode, det gør ved os, at hjælpe andre mennesker, at hjælpe folk på flugt. Den arbejdskraft vi snart kommer til at mangle i Danmark, de mange hænder der i disse år kommer hertil. Det er ikke bare munde, der skal mættes, men også hænder, der kan tage fat. Hvis vi tager vel imod. Hjælper tilrette og viser vejen.

Det er okay, at være bekymret. Men lad os passe på, at debatten ikke bliver fordrejet.

Kommuner er under pres. Og også i Billund Kommune, er det ikke uden problemer, at finde steder, hvor de nye flygtninge kan bo.

Det er også en opgave, at skaffe kontaktfamilier til de mange flygtninge. Helt almindelige mennesker, helt almindelige familier, der siger ja, til at hjælpe vores nye venner til rette. I 80’erne var det så populært, at være kontaktfamilie, at der her i Grindsted faktisk manglede flygtninge til de mange, der rakte hænderne frem. Tænk, hvis det kunne blive sådan igen.

Og tænkt, hvis ansvaret for hinanden det var noget vi udøvede i alle livets forhold. På arbejdspladser, i skoler, i sportsklubber. At hjælpe hinanden og at arbejde sammen er med til at skabe og styrke fællesskabet.

For når vi betragter alle som ”gode nok”. Når ingen er mere værd end andre. Og når indfaldsvinklen er, at der er plads til alle - så ser vi på menneskers ressourcer - fremfor begrænsninger. Og så er der - altid - en vej frem. Så bygger vi op, fremfor at bryde ned.

Tak for ordret og rigtig god 1. maj. 

 

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen 2014

torsdag, 1 maj 2014 11:29 by Gitte

Kære alle sammen. Tak for ordret. Tak for, at jeg, som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, må stå her i dag. Og tak til fagbevægelsen fordi I igen i år, laver det her arrangement.

1.maj signalerer rigtig mange ting for alle os, der er til stede her i dag. Historien fortæller os, at dagen er en kampdag og en festdag. Og dagen markerer, at når mennesker virkelig vil, så kan der opnås resultater. Derfor er 1. Maj også en dag til eftertænksomhed. Det er tid til et servicetjek af de normer og værdier, vi basere vores samfund på.

Jeg vil derfor gerne bringe kampen for større lighed i spil. Den kamp har altid været en socialdemokratisk kamp, det har været venstrefløjens kamp og fagbevægelsens kamp. Men kampen har haft svære ods i de seneste år. Det er nemlig gået den forkerte vej.

Fra perioden 2005 til 2012 er Danmark således det vesteuropæiske land, hvor uligheden er steget mest. Fra at have positionen som verdens mest lige land, så er vi i dag kun det 14. mest lige land i Europa.

Antallet af fattige er steget – og ikke mindst er antallet af fattige børn steget. Uligheden kommer også til udtryk i vores levealder. Der er i dag næsten 10 års forskel på, hvor gamle vi kan forvente at blive, alt efter om vi kan betegnes som nogen af de rigeste, eller nogen af de fattigste i Danmark. Faktisk er postnummeret helt afgørende for, hvor gamle vi bliver.

Så det må være på sin plads, at bringe kampen mod ulighed op på en 1. maj. Det er imidlertid en kamp, der ikke alene afgøres af kroner og øre. Vejen frem handler også om, at føre værdikamp mod de normer og holdninger, der retfærdiggør og fordrer uligheden. Jeg har i dag valgt at hæfte mig ved: Eksklusion, middelmådighed og snæversyn.

Eksklusion. Når danske arbejdspladser ikke i tilstrækkelig grad tør åbne op for arbejdskraft, der er anderledes. For mennesker der har et handicap, en anden hudfarve eller bare ikke er, ligesom vi andre. Når man ikke tør tage et socialt ansvar og sige, at mangfoldighed er en styrke. Så ekskluderer vi. Mennesker sættes i bås ud fra devisen: du er ikke god nok. Og jo længere tid, et menneske ekskluderes og holdes ude, jo længere er vejen ind på arbejdsmarkedet. At kunne hjælpe sine børn på rette vej er alt andet lige lettere, når man selv er en del af et arbejdsfællesskab. Derfor er kampen mod eksklusion en del af kampen mod ulighed.

Middelmådighed. Når mennesker ikke formår, at stræbe efter noget, der er bedre. Når de unge ikke synes, det er nødvendigt, at nå længere end far og mor. Når tankerne på vestjysk vis, bestandig kredser om, hvorvidt det kan svare sig. Ja, så bliver kampen mod ulighed en kamp, vi aldrig kan vinde. Det der gennem årtier har drevet menneskeheden. Har gjort, at vi generation efter generation hele tiden har oplevet, at være bedre uddannet end den forrige. Det, der har udviklet Danmark. Ja, det har været kampen for et bedre liv. Vi ved, at uddannelse rykker, når vi skal bryde den sociale arv. At uddannelse er helt afgørende. Men man kan ikke uddanne folk, der ikke selv vil det. En uddannelse er ikke noget man får, det er noget man tager. Og det kræver blod sved og tårer. Derfor er det nødvendigt, at ville det. Og derfor er kampen mod middelmådighed også en del af kampen mod uligheden.

Snæversyn. Når vores syn på andre mennesker begrænses af vores egne normer og værdier. Når vi ikke ser mennesket bag etiketten ”ledig”, ”kontanthjælpsmodtager”, ”førtidspensionist”, ”plejehjemsbeboer” eller andet. Når vi dømmer folk ude, som i x-factor eller reality-programmerne med betegnelsen: ”du’r ikke”. Ja så får vi slet ikke set de ressourcer, det enkelte menneske har. Vi stirrer os blind på begrænsningerne og piller folk ned, frem for at bygge dem op. Vi betragter de ledige, som dovne arbejdsløse. Derfor er kampen mod snæversyn også en del, af kampen mod uligheden.

Måske synes I, at jeg er kontroversiel. At provokationerne er lige skrappe nok til en 1. maj, hvor vi jo lige skulle have det så rart. Men, der er altså meget, der ikke er rart i disse dage. I kommunerne væltes vi over ende af reformer, der har store konsekvenser for vores borgere. Samtidig har vi økonomiske udfordringer, der holder os i en spændetrøje. Ja. Er det ikke svært, at være socialdemokrat?, er der mange, der spørger. Det skal jeg bestemt ikke lægge skjul på, at det er. Men jeg ved, at det også ville have været svært, under en VK-regering. De nødvendige reformer ville stadig skulle gennemføres, og det ville stadig være vores borgere, det gjorde ondt på. Samtidig føler jeg mig overbevist om, at indholdet i reformerne ville skubbe uligheden endnu mere i den forkerte retning.

Og de økonomiske udfordringer, ja de ville have været endnu større, fordi vi ikke kunne nøjes med en vækst i de offentlige udgifter på 0,6% men måtte leve med en 0-vækst.

Det redder jo heller ikke meget, at sætte sig i et hjørne, og begræde den situation man er i. Som byråd er vores opgave altid at administrere indenfor de rammer Regeringen stikker ud – og sådan er det, uanset Regeringens farve.

Foran os venter de kommende budgetforhandlinger. Og der skal vi for alvor administrer indenfor de udstukne rammer. Vi går som bekendt ind i forhandlingerne med en blå borgmester ved roret. Det gør vi fordi vælgerne ville det sådan. Fordi de belønnede den siddende borgmester for, at det går så godt i Billund Kommune. Går det virkelig så godt?, kan man måske spørge. På mange måder gør det. Vi oplever år, hvor  LEGO’s mange millioner luner i kassen og kan bruges til gode anlæg i kommunen. Er det så borgmesterens fortjeneste? Næppe.  Og det går jo heller ikke godt på alle måder. Faktisk er vi piv-fattige, når vi ser på, hvad vi får ind i indkomstskatter. Årsagen er, at vores lønindkomster ikke er så høje i kommunen. Er det så borgmesterens skyld? Nej. Selvom vi gerne ville, så kan vi ikke gøre ham ansvarlig for de problemer.

Men det er det set-up der er, og udfordringerne er store.  Som jeg sagde, så er meget svært i disse dage. Og kampen mod uligheden er vores allesammens kamp. Kampen skal finde sted i byrådet, på Christiansborg og i de danske hjem. For udviklingen kommer ikke af sig selv, hvis vi vil bryde den negative sociale arv. Det handler om at ændre de nuværende værdier i den retning, vi ønsker verden skal bevæge sig i.

Vores børn vil måle os på, om vi gjorde det godt nok. Den tanke skal altid være i vores hoveder. Vi kommer til at gøre os umage, vi kommer til at anstrenge os. For det er os, der sammen skal bære Danmark videre.

Tak for ordet og fortsat rigtig god 1. Maj.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen 2013

torsdag, 2 maj 2013 11:25 by Gitte

Kære alle sammen. Tak for ordret. Tak for, at jeg må stå her i dag. Og tak til fagbevægelsen fordi I igen i år, laver det her arrangement.

At den 1. maj er et symbol på arbejderklassens kamp for bedre levevilkår, ved vi alle. Fremtidens kamp bliver måske at fastholde de vilkår vi har.

Vi ved nemlig, at der er grænser for den offentlige sektors vækst. Fordi, der er for få til at forsørge de mange. Hverdagen er derfor besparelser, nedskæringer og serviceforringelser. I kender selv ordene. I kender selv betydningen.

Heldigvis bliver vi også kreative i kommunerne. Finder nye løsninger. Inspireres af tanker om ”mere for mindre” og at ”køre lidt længere på literen”.   

Jeg husker i den forbindelse tydeligt, en søndag morgen, hvor jeg sad med min avis og en portion havregryn. Børnene og manden var ikke hjemme – ellers havde vi selvfølgelig fået rundstykker. Jeg var helt alene med min havregryn - bortset fra en kat der ville ud og en hund, der ville ind. Det var der, det stod, at den offentlige sektor ”skal køre længere på literen”. Først var jeg ved at få havregrynen galt i halsen. For når hverdagen ofte er, at vi svigter, der hvor det gør ondt – så virker bemærkningen nærmest ”dumsmart”. Bagefter tyggede jeg dog lidt længere - både på havregrynen og ordene. Billedligt talt betyder det jo bare, at vi skal bruge midlerne bedre.

Den virkelighed vi står midt i er, at flere vil have mere samtidig med, at alle har en forventning om, at de skal betale mindre. Derfor bliver enderne altså uhyre vanskelige at få til at nå sammen. Og derfor – tror jeg - fremtiden vil medføre, at vi kommer til at gribe dybt ned i rettigheder, der af alle opfattes som velerhvervede. Rettighederne der har eksisteret, så længe vi kan huske. Fordi vi har betalt vores skat gennem livet, har vi også fået adgangsbillet til ydelserne.

Måske I husker Karl Marx – marxismens fader - og hans berømte ord: Yde efter evne og nyde efter behov. Sådan fungerer velfærdsstaten imidlertid ikke. Fordi de fleste af os tager, hvad vi har ret til, uanset om vi har behov eller ej. For vi har jo betalt vores skat.

Vi bliver derfor nødt til at hente solidariteten frem igen. Fagbevægelsens gode gamle dyder om, at de brede skuldre skal bære de tungeste læs. Alle skal vi ønske at bidrage til fællesskabet uden selv – nødvendigvis - at få del i ydelserne. Jeg ser en velfærdsstat som fremad målrettes efter behov og ikke efter rettigheder – som i dag. SU, børnecheck, hjemmehjælp – nogle har behov og kan få – andre må betale selv, fordi de godt kan. Til gengæld får vi også fremover råd til gode børnehaver, gode skoler. Og mulighed for fortsat at tage os af hinanden, når beskæftigelsesmulighederne svigter på grund af sygdom, alder, handicap eller ledighed. Mulighed for at hjælpe og værne om vores allersvageste medborgere.

Når nu enderne er så svære at få til at hænge sammen. Så kan vi vel benytte os af frivillig arbejdskraft, ville I måske sige. Jeg siger nej. Den danske velfærdsstat må aldrig basere sig på frivilligt arbejde. Det frivillige skal kun være et supplement og bygge ovenpå velfærdsstaten. Derfor tager jeg også afstand fra Fredericia kommunes tanker om, at lade forældrene passe børn i daginstitutionernes ydertimer. Og jeg betragter med gru den udvikling der er i England, hvor flere og flere frivillige varetager decidere plejeopgaver.

Frivillige skal udføre arbejde, der ellers ikke ville blive gjort. Og de skal gøre det, fordi de har lyst. Som på Karensminde – f.eks. – og biblioteksfilialerne i Vorbasse og Sdr. Omme og på plejecentrene. Når blot vi respekterer grænsen, skal vi hilse det frivillige arbejde velkommen. For et samfund uden frivillige er et fattigt samfund. Det handler det om samfundsansvar og om, at være der for andre.  Både de frivillige og de der får hjælp af de frivillige, har nemlig glæde af fællesskabet.  

I disse år taler man meget om den inkluderende skole. Hvilket jo også handler også om fællesskaber.  

Dette var baggrunden for, at et flertal i byrådet i bestemte, at der ikke længere skal være specialklasser i Billund Kommune. At alle børn skal inkluderes i almindelige klasser. Den dag beslutningen blev taget var en sorgens dag. Det er børnene, der tages som gidsler i kampen på at nå en urealistisk drøm. Både de børn der er i vanskeligheder og de andre børn i klassen.

Ikke fordi skolen ikke skal være inkluderende. Men fordi der på trods af gode hensigter, altså er grænser for inklusion.

Rigtig mange børn kan deltage i en almindelig klasse. Men rigtig mange er ikke alle. Nogle børn kan ikke. De vil i bedste fald bare være på ”tålt” ophold. Og i værste fald vil de opleve, at blive ekskluderet frem for inkluderet.

 

Beslutningen var forkert. Derfor stemte jeg og mine imod. Og derfor gør vi, hvad vi kan for at tilbagerulle beslutningen. Den ekspertise vi har på Sdr. Skole - de lærerkræfter  - skal i spil igen.

 

Kvalificerede og dybt engagerede lærere kendetegner vores kommune. Efter overenskomstforhandlinger, lockout og regeringsindgreb kommer der også en hverdag. Engagementet skal tændes – igen. Tændes ved medindflydelse.

Til november skal I bestemme, hvem der skal træffe beslutningerne i byrådet de næste 4 år. Og jeg vil gerne i al fortrolighed hviske jer i øret, at den siddende borgmester, er ved at blive lidt metaltræt.  Nogen i kommunen – nok mest hans egne – synes at han har gjort det udmærket. Andre er ikke enige. Men jeg vil gerne slå fast- at bliver det til 4 år mere, så bliver det også til 4 år af det samme. Og et kryds, ved en anden venstre kandidat, er altså også et kryds ved Ib Kristensen.

Så sæt jeres kryds med omhu. Lev jeres liv med omhu. For kun sammen er vi stærke. Enighed gør stærk. Husk det.

Rigtig god 1. maj.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen 2012

tirsdag, 1 maj 2012 05:27 by Gitte

Kære 1. Maj- entusiaster, kære drenge, kære piger, kære mænd, kære kvinder – hvor er det dejligt at se jer.

1.maj signalerer rigtig mange ting for alle os, der er til stede her i dag. Historien fortæller os, at dagen er en kampdag og en festdag. Dagen har sat dybe spor i det danske såvel som i det internationale samfund. Og dagen markerer, at når mennesker virkelig vil, så kan der opnås resultater. Derfor er 1. Maj også en dag til eftertænksomhed. Det er tid til at stoppe op. Til at spørge os selv om, hvor vi er på vej hen, og hvad der sker omkring os.

Og rigtig meget tyder på, at verden er i gennemgribende forandring. At den verden vi vil se i morgen vil være en ganske anden, end den vi ser i dag. Og hvorfor er det så interessant?, tænker I måske. Det er det, fordi det vil få markant betydning for vores velfærdssamfund og for den nære service, som vi står for i kommunerne. Store forandringer er altid svære at begribe og det gør os sårbare, når vi ikke helt kan overskue konsekvenserne.

De sidste par uger har vi i medierne kunnet følge retssagen mod Anders Behring Breivik. Dag for dag har vi fået et kik ind i den forskruede hjerne, der stod bag de forfærdelige handlinger, der fandt sted på Utøja sidste sommer. Og hver gang har det mindet os om, hvor hurtigt verden og den virkelighed vi befinder os i, kan forandre sig. Hvordan tæppet hårdt og brutalt kan blive revet væk under os. Hvordan vi kan miste det fundament, som vi har bygget vores liv op omkring. Vi oplever det, når vi mister nogen vi holder af. Og vi oplever det, når noget forfærdeligt sker, som i Utøja. Når overgangen sker hurtigt og pludseligt. Men vi oplever det også, når der hen over tid, sker en udvikling i vores samfund, som vender op og ned på de værdier, vi har baseret vores liv på. Sådan var det i 2008, hvor vi havde haft høj økonomisk vækst, og alle troede, træerne voksede ind i himlen. Mange husker sikkert Thor Pedersens berømte ord om, at snart ville vi – altså danskerne - eje hele verden. Det var som bekendt ikke sådan, det gik. Pludselig vendte udviklingen nemlig. Ledigheden er siden steget, og mange kan ikke længere finde en plads på arbejdsmarkedet. Banker er gået konkurs og husejere har måttet indse, at deres huse ikke kan sælges.

Også i 80’erne oplevede vi en udvikling, der fik stor betydning for mange. Vi havde en ungdomsarbejdsløshed, der bare steg og steg, til den i 1983 nåede sit hidtil højeste niveau på 19%. I dag ved vi – desværre - , at mange af de unge, der dengang ikke kunne få job, aldrig siden blev en del af arbejdsmarkedet. I dag har vi tilsvarende en alarmerende høj ungdomsarbejdsløshed. 12% af de unge kan ikke få lov til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er himmelråbende grotesk, at det er blandt de unge, ledigheden er størst. De unge står på springbrættet til deres voksenliv, og de er det råstof hvorpå vi skal bygge Danmarks fremtid. Og desværre venter der for mange af dem, et liv på passiv forsørgelse med alt for stor risiko for at hænge fast. For den barske sandhed er: At jo længere tid en person har været væk fra arbejdslivet, jo længere er vejen tilbage. Jeg er oprigtig bekymret for, at vi igen er ved at tabe en generation af unge på gulvet. 

I en tid med arbejdsløshed og virksomheder, der skærer ned kan det være svært, at forestille sig, at der igen kommer til at mangle arbejdskraft. Men vi ved, at det vil ske. Selvom vi ikke ved, hvornår. En økonomisk krise er altid midlertidig. På et tidspunkt vender det, og virksomhederne får igen gang i hjulene.Og når det sker, vil der mangle hænder. Alt for mange går i disse og i de kommende år ud af arbejdsmarkedet – det er de store årgange, der siger farvel. Og desværre er de årgange, der siger goddag, væsentlig mindre. Det gælder både de unge, der nu er på vej ind på arbejdsmarkedet og børnene, der senere kommer til. Det betyder, at danske virksomheder måske aldrig kan få rigtig gang i hjulene igen, fordi de vil mangle arbejdskraft. I hvert fald så langt øjet rækker. Og det betyder, at den offentlige velfærd kommer voldsomt under pres, fordi de få skal betale til de mange.

Allerede nu er ca. halvdelen af befolkningen udenfor arbejdsstyrken. Hvilket betyder, at den ene halvdel af befolkningen skal forsørges af den anden halvdel. Forandringens vinde vil derfor blæse. Fordi vi bliver for få til at betale til de mange. Og fordi, den tidligere regering ikke formåede, at ruste Danmark til den fremtid, vi står overfor. Rettidig omhu, var ikke et begreb, der optrådte i hverken Anders Fogh eller Lars Løkkes bevidsthed. Og faktum er, at de kørte Danmark i sænk og efterlod et kæmpe hul i statskassen på 100 mia. De formåede med andre ord ikke at lægge til side i de gode år – tværtimod deltog de i forbrugsfesten med vores penge.

Den nuværende Regering har nok at gøre med at vende skuden. Efter 10 år med den borgerlige Regering er der sår, der skal heles, plastre, der skal sættes på – og reformer, der skal gennemføres. I kommunerne mærker vi store som små tiltag fra Christiansborg. Det gjorde vi før og det gør vi nu. Årsagen er jo, at det er os, der står for den nære service til borgerne. Det er os, der står med fødderne solidt plantet i daginstitutionerne og folkeskolerne.

Vi oplever folkeskolelærer, hvis hverdag er ved at bryde sammen, fordi de skal rumme flere børn med flere behov. Inklusion er det nye mantra. Samtidig oplever vi pårørende til handicappede og ældre, der fortæller, at nu synes de, det er ved at være nok.Virkeligheden er, at det er ganske svært, at levere mere og bedre service, samtidig med, at pengene bliver mindre. For det er her i vores kommune de bor, de flere ældre, der kommer til. Og der er her de bor, børnene med de stadig flere diagnoser. Det er vores borgere der får nye og stigende behov. Vi får ganske vist færre børn, men når antallet af pædagoger og lærere reduceres så er det altså svært, ikke også at opfatte det som en servicenedgang.Jeg vedgår gerne, at jeg ”piver”. Det gør jeg fordi jeg kan se, hvordan det er nu og fordi jeg ved, at det – økonomisk - ikke vil blive meget bedre. Forandringens vinde blæser. Vi må indstille os på, at velfærden kommer under pres. Fordi der helt basalt er grænser for, hvad halvdelen af befolkningen har mulighed for at betale, til den anden halvdel.

Men når forandringens vinde blæser kommer det ikke kun til at handle om økonomi. Det kommer også til at handle om værdier. Vi er tilbage ved det helt grundlæggende, nemlig fordelingen af den velstand vi har. Spørgsmålet er f.eks., om man fremadrettet skal tildeles goder efter alder eller efter behov. Efter hvor mange børn man har – eller efter økonomisk formåen. Jeg tilstår gerne, at jeg hører til dem, der mener, vi først og fremmest skal tilgodese dem, der ikke har ressourcerne selv. Det må være behovet, der er det afgørende. Så må de, der har råd, til gengæld bidrage lidt mere. Vi skal have et sikkerhedsnet, der samler de borgere op, som der af den ene eller anden grund ikke er plads til ved samfundets bord. Og det sikkerhedsnet skal bl.a. bruges til at gelejde dem tilbage til en plads ved bordet. For mig er det selve kernen i den danske velfærdmodel, at vi alle skal være en del af fællesskabet. Et fællesskab der indebærer rettigheder til at modtage, når man har behov og pligter til at bidrage, i det omfang og med de ressourcer, man kan.De overordnede rammer skabes på Christiansborg. Det er jeg helt på det rene med. Men når besparelserne skal effektueres lokalt, rundt om i kommunerne, skal vi have fokus på værdierne. Derfor skal vi værne om hinanden i et fællesskab. Det handler både om, at tage hånd om de svageste og det handler om at sørge for, at vi får alle med. I det øjeblik vi holder op med at tro på, at alle har noget at give, giver vi slip på hinanden. Og vi er først for alvor et fattigt samfund, hvis holder op med at bekymre os om hinanden. 

Forandringens vinde blæser og vi vil se reformer. Det er nødvendigt for at takle de udfordringer, Danmark står over for. Og der er ingen lette løsninger. Men vi skal lokalt passe på, at det ikke kun kommer til at handle om at forringe, skære væk og spare. At velfærdssamfundet og fællesskabet ikke bliver pillet fra hinanden. Det gør vi som politikere ved at have fokus på forandringer frem for forringelser. Og det gør vi som borgere ved at give en hånd med hos dem, der af den ene eller anden grund ikke kan løfte det hele selv. Pligter og rettigheder, som vi synger i arbejdersangene. Vær der for andre, som de skal være der for dig – engager dig i samfundet.  Vi kommer til at gøre os umage, vi kommer til at anstrenge os. For det er os, der sammen skal bære Danmark igennem forandringens vinde. Det skal vi gøre, så vi fortsat kan bevare troen på, at ethvert lille barn, der kommer til verden har en chance – en chance for omsorg, uddannelse og job. Og troen på, at alle, også i den sidste måske svære tid, får muligheden for at leve et værdigt liv. Et samfund, hvor de mange får chancen for at udvikle sig. Fordi vi værner om frihed, lighed og fællesskab. Og derfor er der stadig noget at kæmpe for.

Tak for ordet og fortsat rigtig god 1. Maj.

 

Har i øjeblikket 3.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 3,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen 2011

tirsdag, 3 maj 2011 14:12 by Gitte

Kære 1. Maj- entusiaster, kære drenge, kære piger, kære mænd, kære kvinder – hvor er det dejligt at se jer.

Det er altid en speciel følelse at stå her 1. Maj. Historiens vingesus kan ikke undgå at påvirke, for vi ved alle, at 1. Maj  - udover at være en festdag – også er,  og altid har været, en kampdag. Og i et valgår er det rigtig godt, at markere sådan en kampdag. Vi må nemlig godt minde hinanden om, at det er nu, der skal kæmpes. For det er nu, vi har chancen - for et regeringsskifte. Og et regeringsskifte kommer ikke af sig selv. Vi skal ville det. Danmark skal turde det. Danskerne skal turde gå nye veje – finde nye løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer.

Set med kommunale briller skal det nemlig ingen hemmelighed være, at jeg er ved at være godt og grundig træt af den siddende Regering. Træt af den dobbeltmoral, der gang på gang får minister efter minister til at råbe op og komme med højlydte trusler om økonomiske lussinger til kommunerne, hvis vi ikke gennemfører besparelser, effektiviseringer, afbureaukratiseringer, øget service og innovation. Når fakta er, at det er den Regering, som de selv sidder i, der har pålagt kommunerne den ene administrative byrde efter den anden. Der har indført et bureaukrati af regler og restriktioner og dermed været skyld i, at kommunerne har måttet overføre ressourcer fra varme hænder til kolde hænder. F.eks. har frit valg mellem offentlig og privat hjemmepleje både gjort det langt dyrere og administrativt langt mere besværligt at give de ældre hjælp. Tilsvarende har kommunerne brugt millioner af kroner og forvaltningstimer på at overholde loven om et obligatorisk måltid mad i daginstitutionerne  – for efterfølgende, da loven blev lavet om, at bruge yderligere timer på at administrere, at det nu er frivilligt. For slet ikke at tale om,  at der er investeret i køkkener, der slet ikke er brug for, fordi den enkelte institution, har valgt ordningen fra. Det er samtidig den samme Regering, der har gjort det nødvendigt at skære så hårdt i den offentlige service. Og det det er den Regering, der ikke på nogen måde har bidraget med noget, der kan løse de kommunale udfordringer. Udfordringer, der især følger af, at befolkningsmassen gradvis bliver ældre og at det specialiserede socialområde vokser. 

Regeringen har introduceret en såkaldt 0-vækst hos kommunerne. Det er den, der har ført til de omfattende forringelser, nedskæringer og fyringer rundt om i kommunerne. I virkeligheden er den såkaldte 0-vækst nemlig en minusvækst. Årsagen er, at den demografiske udvikling hele tiden øger behovet for velfærdsydelser, samtidig med, at kommunerne hele tiden får nye opgaver.

Også i Billund kommune har vi måttet finde besparelser. Mange af jer har allerede mærket det på jeres egen krop. Og de der ikke har, vil sandsynligvis komme til det. For der er ingen nemme løsninger, når indtægterne falder og udgiftsbehovet stiger. Og holder vi ikke budgettet, så får vi bare endnu færre penge at gøre med næste år. Så skæres der i bloktilskuddet. Det er en del af den sanktionslovgivning, som Folketinget har vedtaget. Og bag Finansministeren står Kristian Truelsen Dahl jo som bekendt parat med sin pumpgun. Så kommunerne må makke ret. Det er en bunden opgave vi har fået.

I Billund kommune har vi tænkt i reformer for at undgå at skære for meget i servicen. Det drejer sig om daginstitutionsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Og det handler primært om at etablere større og mere rentable enheder. Jeg er helt klar over, at stort ikke nødvendigvis godt. Nej. Men det er heller ikke nødvendigvis skidt. Og hvor vi beholder de små enheder, må vi i hvert fald alle gøre os klart, at det er de andre områder, der kommer til at betale hertil.

Hvor der kommer reformer, vil der også komme forandringsprocesser. Og vi ved alle, at der kan være tale om rigtig store forandringer for både borgere og medarbejdere. Medinddragelse og medejerskab er for mig elementære elementer i enhver forandring. Det er det, der gør, at alle trækker i samme retning, og det er det, der skaber tryghed lige netop der, hvor det ellers kan gøre ondt. Tro mig – jeg arbejder for det. Jeg arbejder for medinddragelse og medejerskab. Også lokalt skal vi nemlig lytte til helt almindelige menneskers behov for en god og tryg hverdag. Og det er noget af det, kommunen skal være langt bedre til.

Men hvordan har det kunnet gå så galt? Hvad er det der gør, at det velfærdssamfund, som vi alle kender, er under forandring og nedbrydning? Jeg ser ikke anden forklaring end at den siddende Regering ikke har udvist rettidig omhu.

Da Regeringen kom til i 2001 overtog de nemlig et Danmark i økonomisk balance. Der var et pænt overskud på statsfinanserne. Og det fortsatte faktisk med at gå rigtig godt frem til 2009. Summer vi alle år med overskud sammen svarer det til knap 400 mia. kr. 400 mia. kr. – det er da også en sjat penge. Og det er da lidt af en bedrift at få vendt et overskud på i gennemsnit 50 mia. kr. om året til et underskud på 80 mia. kr. Nu ved vi selvfølgelig, at det ikke er de skrappeste regnedrenge Regeringen har fundet sig, og at den nuværende finansminister for en månedstid siden indrømmede en regnefejl på 45 mia. Men alligevel – der har været penge i det her – der har været penge i Danmark. Og jeg tror, at vi alle godt have brugt bare 10-20 mio. af dem i Billund Kommune. Tænk hvad vi kunne have fået for de penge.

Fakta er i hvert fald, at pengene nu er væk. De er blevet formøblet og brugt til skattelettelser til dem, der i forvejen har så rigeligt – derfor har de heller ikke formået at sætte gang i væksten, for hvordan skal dem, der allerede bruger mest, overhovedet være i stand til at bruge mere?

Pengene er i hvert fald slet ikke blevet brugt til det de burde, nemlig til at investere i fremtiden. Vi står i en situation, hvor vi stadig ikke er i stand til at takle de demografiske udfordringer vi står over for, når vi om føje år vil opleve, at for hver gang 5 forlader arbejdsmarkedet, ja så er der kun 4, der bevæger sig derind. Og vi står i en situation, hvor væksten i Danmark er en af de laveste i Europa – og forsat vil være det, så langt øjet rækker. Danmark er fanget i lavvækst. Forskning, udvikling og uddannelse er nogle af de værktøjer man kunne have brugt. Men dansk erhvervsliv har stort set ikke udviklet sig de sidste 10 år – produktiviteten er overhovedet ikke steget. Og vi er heller ikke blevet bedre uddannet. Jeg er ked af at sige det, men Danmark halter bagefter. Og når Danmark halter bagefter, så er også vores velfærdssamfund i krise. For hvor skal pengene komme fra?  

Efter 10 år med VK og et Danmark, der bløder kan man med rette spørge: Hvor er reformerne blevet af? Hvorfor er der ikke udviklet teknologi, så kommunerne i sundhedssektoren og ældreplejen kan håndtere den faldende arbejdsstyrke og det stigende behov? Hvorfor er danske virksomheders produktivitet igennem de fede år – og efter nedsættelse af selskabsskatten - ikke steget? Og sidst men ikke mindst: Hvorfor er der ikke flere, men færre unge, der tager en ungdomsuddannelse?

Blandt en af Regeringens allerstørste fadæser er, at den er ved at tabe en hel generation på gulvet. I dag får hver femte, der forlader folkeskolen ikke en ungdomsuddannelse. Samtidig er det de unge, der bliver hårdest ramt af krisen, og der bliver slet ikke gjort nok for at skaffe praktikpladser.

Udviklingstendenserne på beskæftigelsesområdet er også deprimerende for de unge. Det kan godt være, eksperterne vurderer, at ledigheden er ved at være toppet. Men fakta er, at langtidsledigheden stiger, og tilgangen til permanente ydelser stiger. Og netop en meget stor gruppe af de unge er på permanent forsørgelse. Desværre har Billund Kommune suverænt den største stigning i Regionen i antallet af netop unge på offentlig forsørgelse. Stigningen på over 5%.

Vi ikke tabe en hel generation på gulvet. Vi vil ikke have 70’ernes og 80’ernes ungdomsarbejdsløshed tilbage. Der skal gøres noget. Derfor kan vi heller ikke bruge den nuværende Regering længere. De har jo haft chancen. Men har ikke løst problemet.

Vi skal spare siger Regeringen. Det er argumentet for, hvorfor de ikke løser de udfordringer Danmark står overfor. Det er argumentet for, hvorfor kommunerne skal skære i velfærden. Men det er jo lige præcist det, vi ikke skal. Der spares alt for meget, og der forbruges og efterspørges alt for lidt. Frygten for arbejdsløshed gør forbrugerne forsigtige, så de holder på pengene. Derfor falder de private virksomheders omsætning – og de må fyre medarbejdere. Vi har tværtimod brug for investeringer og aktiviteter, der kan hjælpe os ud af krisen og som kan løse fremtidens udfordringer. Jeg ser derfor et Danmark, der har brug for forandring, hvis vi skal genskabe en fremtid for helt almindelige mennesker.

En Regering, der efter 10 år ikke har vist sig voksen til opgaven kan man nemlig ikke betro sit land. Mit håb er derfor, at I sammen med mig vil AFSÆTTE den siddende regering ved det kommende valg.

Tak for ordet og fortsat rigtig god 1. Maj.

Har i øjeblikket 4.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen 2010

mandag, 3 maj 2010 00:44 by Gitte

Kære 1. Maj- entusiaster, kære drenge, kære piger, kære mænd, kære kvinder – hvor er det dejligt at se jer.

Den 1. Maj er en historisk dag – det er også en kampdag og en festdag. Og nogen steder er det også en konfirmationsdag – det er derfor jeg først er kommet nu – og i øvrigt går hurtigt igenJ

Den 1. maj er et symbol på arbejderklassens kamp for bedre levevilkår - en kamp som har været en vigtig forudsætning for de relativt velfungerende samfund, vi har skabt i Europa. Vores samfund er i forandring. Der er andre kampe, der skal kæmpes i dag – end tidligere. Vi har unge, der ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, der ikke kan få en praktikplads. Og vi har børn, der bliver hægtet af allerede i folkeskolen. Vi har ældre, der kun får gjort rent hver 3. Uge. Kampen for bedre levevilkår slutter aldrig.

 

Når jeg er særlig glad for at stå her i dag, så er det fordi jeg ved – og I ved – at i Billund Kommune der er der kampgejst. Og det er jo rigtig godt at slå fast på sådan en 1. Maj. Rigtig mange mennesker vil noget andet end vores Venstre-dominerede land – noget andet end vores Venstre-dominerede kommune. Det beviste I under kommunalvalget. Det er flot, når borgere i en traditionel venstre-kommune peger fingeren nedad og siger: Du’er ikke! Retningen blev markeret – målet blev sat: vi vil noget andet. Vi vil undgå, at det er altid er de svagest der må trække det tungeste læs. Børnene, de ældre, dem der har fået en skæv start i livet og dem, der lever i livets skyggeside. Kampen herfor er i gang. Men det bliver det lange seje træk frem mod næste folketingsvalg - næste kommunalvalg . I skal kæmpe – sammen med mig – og sammen med Ole og Troels. Så når vi målet.

Og der bliver rigeligt at kæmpe for. Det kan jeg godt love jer. Landet – vores Danmark - er jo i en forfærdelig forfatning. Det største økonomiske tilbageslag siden 2. Verdenskrig, er det blevet kaldt. Vi har tabt 5,2% af bruttonationalproduktet – Danmark er med andre ord blevet 5,2% fattigere. Ledigheden er stigende – bruttoledigheden er nu over 160.000 personer. Væksten i samfundet er gået helt i stå. Underskuddet på de offentlige finanser er på næsten 100 mia. og den offentlige nettogæld tilsvarende. Regeringen har godt og grundig brugt de 8½ år, hvor de har siddet på regeringsmagten til at køre Danmark i sænk. Var det en privat virksomhed udskiftede man ledelsen – lad os håbe, at den danske befolkning gør tilsvarende, når lejligheden kommer.

Formuen er formøblet. Det er således ikke 4 år siden vi ifølge daværende finansminister Thor Petersen snart ville kunne købe hele verden. Det er heller ikke 2 år siden, Anders Fogh i en nytårstale mente, den største risiko for Danmark var, at det kom til at gå for godt.

Der er kommet andre boller på suppen, som man siger og nu pointerer Lars Løkke, at det Regeringen forsøger, er at holde hovedet koldt og krudtet tørt. Det sker i form af: Konvergensprogram, spareplan og katastrofekurs. Det er således Regeringen svar på problemerne. Faktum er dog, at det er regeringens manglende rettidige omhu der er skyld i, at krisen har ramt så hårdt som den har i Danmark. For krisen har bidt sig fast og regningen – den sendes i stort omfang til kommunerne.

Nulvækst i 2011 og besparelser på 4 mia. i 2012 og 2013. Det er den regning, som kommunerne skal betale for Regeringens uansvarlige politik. Ifølge regeringens egne beregninger betyder det, at 8000 kommunalt ansatte skal finde sig et andet job. Ifølge kommunernes beregninger betyder det langt flere. Det vil komme til at gå ud over velfærden - allerede i 2011. "Nulvækst” lyder pænt. Men det virkelige ord er nedskæringer og det i et omfang, som vi aldrig nogen sinde har set. For kommunerne står med et stort udgiftspres, fordi der bliver flere ældre borgere og fordi det specialiserede socialområde vokser. Derfor betyder nulvækst, at serviceniveauet allerede i 2011 går mærkbart ned. Resultatet vil også blive stor nedgang i den private beskæftigelse, der er afhængige af offentlige bestillinger. Der gives ingen plads til den nære velfærd. Den borgernære service bliver det store offer i regeringens spareplan. Set med kommunale briller virker det som om Regeringen, holder både hoved og hjerte koldt. Og krudtet holdes heller ikke tørt, for så havde opskriften været reformer frem for nedskæringer.

Vi har at gøre med et historisk vælgerbedrag. En Regering, der giver ufinansierede skattelettelser og samtidig lover, at det ikke vil gå ud over velfærden. Jeg tror, at de skal have deres skolepenge tilbage. For vi andre ved jo godt, at når der kommer færre penge ind, ja – så mangler de penge i kassen. Jo, jo – på lang sigt, er pengene i kassen igen siger Claus Hjort og Lars Løkke. Det er nu det jeg kalder et lån. At skattelettelserne er givet til de bedst stillede danskere for lånte penge. Penge, som de har lånt af den almindelige dansker. Det er både uansvarligt og usolidarisk. 

I Billund Kommune skal der findes 30-50 mio. kr. i budgettet for 2011. Vi hører ikke til de vanskeligst stillede kommuner i landet. Men vi er dog en del af det udkants-Danmark, som der debatteres så meget om i disse dage. Vi må kæmpe for vores ret til at eksistere, vores ret til fortsat at være på landkortet som en kommune med både landdistrikter, små og lidt større byer. 30-50 mio. kr. er mange penge i en kommune af vores størrelse, med en gennemsnitsindkomst, der ligger under landsgennemsnittet og med et stagnerende indbyggerantal. Det vil kunne mærkes.  

”Pengene skal tjenes, før de kan bruges”, siger vore lokale Venstrefolk. Det er selvfølgelig rigtig nok, men i øvrigt fuldstændig i strid med den politik de fører, på landsplan. De ufinansierede skattelettelser er jo årsagen til de voldsomme nedskæringer, der ligger foran os. Det bliver borgmesteren der kommer til at føre sparekniven. Jeg – og mit parti -  frygter for den nære velfærd. De forhold vi må byde børnene, de ældre, de mange udsatte. Og jeg frygter for processen. Vores borgmester er ikke kendt for dialog, medinddragelse og medbestemmelse. Vi kan kun håbe, at han og Venstre har lært af de lussinger de fik ved sidste kommunalvalg.     

Vi skal alle i månederne fremover vise, at vi er mange, der ønsker en hverdag præget af gensidig respekt, forståelse og solidaritet. Og vi skal arbejde for, forringelserne kommer til, at gøre så lidt ondt, som muligt. I den kamp kan I hjælpe med læserbreve og høringssvar.

1.maj er en festdag. En festdag, hvor vi fejrer arbejdsbevægelsens sejrer. Det skal vi gøre i dag. Men det er også en dag, hvor vi skal huske hinanden på de mange kampe, vi fortsat mangler at vinde – ikke kun for vores skyld, men for det samfund vi ønsker at skabe’s skyld.

Vores børn vil måle, om vi har gjort det godt nok. Den tanke skal altid være i vores hoveder, når vi fastlægger de politiske ambitioner. Vi har kun vort land og vor kommune til låns. Og normalt når man låner noget, skal man afleverer tilbage i god stand. Vi har brug for, at der endelig kommer politisk lederskab, så vi kan aflevere et land og en kommune til vores børn og børnebørn, som vi er stolte af.  Vi skal derfor fastholde, styrke og udvikle velfærdssamfundet. Vi skal have fokus på fællesskabet og sørge for, at der fortsat er stærke hænder og varme hjerter, der kan hjælpe dem, der mister fodfæstet i ræset eller aldrig rigtigt kom med på vognen.

  
Fortsat god 1. Maj.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen i Grindsted 2009

søndag, 3 maj 2009 05:24 by Gitte

1 maj 2009 

Det er en ære for mig, at holde tale 1. maj på arbejderbevægelsens traditionelle kampdag. En dag, der symboliserer den kamp, der siden 1890 har været en vigtig del af det danske samfund. Det har været en vigtig del fordi, der i alle de år, altid har været noget at kæmpe for. Nedsættelse af arbejdstiden, forbedring af arbejdsvilkårene, sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne, udviklingen af den velfærdsmodel vi har i dag - for blot at nævne nogle af hjørnestenene i den årlange kamp.  

Da jeg for nøjagtig et år siden stod her sidst, havde vi økonomisk vækst i Danmark. Mange havde i perioden forud oplevet store lønstigninger, ligesom mange med tilfredshed havde oplevet, at friværdien i deres bolig var steget betydeligt. Siden 2004 og frem til starten at 2008 var alt bare steget  – forbruget, friværdierne, investeringerne og priserne. Det gik så godt med den danske økonomi, at vores Finansminister Thor Pedersen  mente, at vi engang ville kunne købe hele verden. 

Mange troede den 1. maj 2008, at træerne ville vokse ind i himlen – ikke mindst regeringen, som kun kunne se risikoen for overophedning som problem og brugte dette til at holde kommunerne i en spændetrøje og straffe dem, hvis de brugte flere penge, end de havde budgetteret. Men vi ved også godt, at dem, der tjente mest på højkonjunkturen – var dem, der i forvejen havde mest – netop dem med de højeste lønninger og de dyreste huse. Ligesom vi også godt ved, hvem der betaler i dag, hvor højkonjunkturen er vendt til lavkonjunktur. 

I dag taler vi nemlig om krise – og krisen betegnes ”Finanskrisen”. Et begreb, som pt. er det mest googlede på internettet. Det er også et begreb, som alle forstår betydningen af – eller rettere næsten alle – når vi lige undtager den tidligere statsministerfrue Anne-Mette. ”Jeg gider slet ikke høre om den finanskrise. Hvor er den?” sagde Anne-Mette jo som bekendt, alt mens hun skubbede danseskoene af fødderne. 

Men den er her, Anne-Mette. Også selvom Billund Kommune, hvad job angår fortsat befinder sig i lidt af et smørhul, så er Finanskrisen håndgribelig nok, for dem, som den er gået ud over - for dem, der er blevet arbejdsløse. Og her er Region Sydjylland sammen med Region Nordjylland de regioner, der uden sammenligning er hårdest ramt. På regionsplan – og landsplan er der således ingen tvivl om, at krisen er over os. Siden juni 2008, hvor ledigheden bundede med 47.000 fuldtidspersoner, er ledigheden steget til i alt 80.000 fuldtidspersoner. Hver uge mister mere end 1.000 danskere deres job. Desværre tyder alt på, at krisen bliver dyb og langvarig. Og at vi må indstille os på, at ledigheden blot vil blive forværret i årene fremover.

Regeringen har fra starten negliceret krisen og dens omfang. De kom for sent i gang og de gør fortsat ikke nok, for at løse de omfattende problemer, som det danske samfund står overfor. En egentlig vækstpakke – som Socialdemokraterne har forslået, med massiv modernisering af den offentlige sektor, omstilling og opkvalificering af lønmodtagerne – ja, det mener vores nye statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke, der er brug for. Der er ikke behov, siger Lars Løkke, for Finanskrisen er slut til efteråret. Hvordan kan han være overbevist om det – når eksperterne påstår det modsatte – når alle økonomiske tegn peger på det modsatte? Hvor mange flere skal miste deres job, før regeringen begynder at tage problemet alvorligt?

Ellers har vi jo fået pakker nok – både før og efter jul. I oktober 2008 fik vi  den første Bankpakke og i januar 2009 den anden Bankpakke. For Bankerne har levet godt under højkonjunkturen. De har velvilligt stillet kapital til rådighed, så vi danskere har kunnet øge vores forbrug. Derfor måtte vi have et par bankpakker, som kunne hjælpe bankerne, så de kunne hjælpe den danske økonomi med at få sat gang i hjulene igen. Og i kølvandet herpå kom – i marts måned - Regeringens forårspakke. En pakke, der på ingen måde er et modsvar på krisen. Forårspakke 2.0 skaffer således kun job til ca. 5000 i 2009 og 7.000 i 2010. Til sammenligning har vi i de første to måneder af 2009 set en stigning i ledigheden på godt og vel 12.000 personer, hvilket sætter effekten af forårspakken i relief.

Skattereformen, som er en del af forårspakken giver mest til dem, der tjener mest - mens de lavtlønnede, dem i lejebolig, pensionisterne og folk på dagpenge ikke får så meget ud af skatteomlægningen. Samtidig giver skattereformen en markant højere gevinst til de nordsjællandske kommuner end til yderkantsområderne, herunder Billund Kommune. Konsekvensen er et Danmark, der bliver drejet endnu mere skævt, end det er i forvejen.

Og også i Billund Kommune, hvor borgerne ikke kommer til at mærke de store gevinster af skatteomlægningen - også her negliceres problemerne. ”Finanskrisen har her i kommunen kun gjort ca. 100 mennesker arbejdsløse”, sagde borgmesteren forleden glad ved uddeling af Erhvervsfremme-prisen, mens han helt undlod at fortælle, hvor mange virksomheder der pt. er på arbejdsfordeling. Når virksomhederne må skære, ved vi imidlertid godt, at det ofte er dem, der sidst kom ind på arbejdsmarkedet, der ryger først. Vi ved også, at en krise som den, vi oplever i øjeblikket stiller store krav til arbejdsmarkedet. Krav om, at arbejdskraften omskoles og uddannes. Og her må man som kommune og borgmester være på forkant. For vi har her – sandsynligvis – kun set en forsmag på en krise, der sammenlignes med 30’ernes depression.

Det er naivt at tro, at krisen kommer til at gå uden om vores kommune. Mange slagteriarbejdere fra Grindsted fik job på Vestas i Lem, da Dansih Crown i sin tid måtte lukke. I tirsdags hørte vi så, at Vestas fyrede 1275 medarbejdere i Danmark, fordi de flytter en del af produktionen til udlandet. Det vil også være naivt at tro, at det ikke vil kunne mærkes i Billund Kommune. 

I Billund Kommune neglicerer Borgmesteren således de problemer, der er kommet i kølvandet på Finanskrisen samt de problemer, vi desværre nok må forvente vil blive forstærket i perioden fremover. Borgmesteren ser ikke problemerne. Fuldstændig ligesom borgmesteren og hans bagland lukker øjnene, for så mange andre problemer i kommunen.  Venstre hører ikke medarbejderne på institutionerne og andre steder, når de siger, at nok er nok. De forstår ikke, at lange byggebehandlingstider er et problem for borgere og virksomheder. De forstår ikke behovet for cykelstier. Og de tror, at succes kan måles på, hvor mange undersøgelser, man kan få sat i gang.  

Da budget 2009 blev indgået lod Venstre-flertallet atter de svage stå for skud, da resultatet blev, at børnene og de gamle måtte betale for at økonomien kunne hænge sammen. Højere madpris og besparelser indenfor ældreområdet på 5 mio. kroner, det var prisen, de ældre måtte betale i vores kommune. Det er klart, at det skaber frustrationer. Frustrationer hos de ældre, der nu kun kan få gjort rent, hver 3. uge. Frustrationer hos personale og pårørende, som oplever, at tiden til omsorg er beskåret. 

Der er også andet personale, der i det forløbne år har måttet sande, at Venstre ved man, hvor man har, nemlig til højre for midten. Det er kommunens personale i Park og Vej afdelingen. Stærkt fremført af Venstre besluttede et flertal i byrådet, at udlicitere afdelingen. Den beslutning forstod de heller ikke, var i strid med ”Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse”. Spørgsmålet om et udbud havde aldrig været drøftet i MED hovedudvalget. Informationspligten var derfor ikke blevet overholdt. Overtrædelsen af Rammeaftalen viser desværre, at Venstre har meget lidt respekt for de aftaler, der er indgået med medarbejderne.  

Spørgsmålet er, hvorfor det sker gang på gang, at medarbejderne i vores kommune ikke tages alvorligt – at de ikke inddrages? Og hvorfor besparelserne gang på gang skal gå ud over de svageste?  Svaret er, at det er fordi, at Venstre ignorerer helt almindelige menneskers helt almindelige behov – behov for forståelse, værdighed og indflydelse. 

I Billund Kommune trænger vi derfor også snart til nogle pakker. Nogle pakker med gode servicetilbud til borgerne. Og kan I ikke levere sådanne pakker, så siger vi: ”pak sammen og gå hjem”. Lad nogle andre komme til. Lad os komme til. For vi tror, at vi kan gøre det bedre. Vi kan heller ikke gøre alle tilfredse, men vi kan tage fat på områder, der betyder noget. Vi kan lytte og vi kan give medarbejderne medindflydelse. Og vi kan sætte ind på at forbedre arbejdsmiljøet de steder, hvor der er brug for det. Vi skal genskabe anstændigheden, værdigheden og den grundlæggende tillid til det gode i alle mennesker.  

Uanset, om man er socialdemokrat, SF’er eller bare til venstre for midten, så synes jeg, at vi skal bruge dagen i dag, til at sige til hinanden, at det her Venstre-tyrani, det vil vi ikke længere være med til. Nu må det have en ende. Og da det nu er valgår, så synes jeg også, at vi skal blive enige om, at den kamp – for det bliver en kamp – den vil vi kæmpe sammen.  

Så op på barrikaderne – og hold fanen højt. Der er netop i år rigtig meget at kæmpe for.  

Rigtig god 1. maj.

Har i øjeblikket 4.2 point givet af 10 læsere

 • Currently 4,2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vi kan alle gøre en forskel

mandag, 23 juni 2008 16:55 by Gitte

Båltale Sct. Hans aften 2008 

Tak for indbydelsen til at holde båltalen Sct. Hans aften her i Østbyen det har jeg glædet mig meget til. 

Sct. Hans er den tid, hvor alting synes skønnest. Hvor alt er grønt og sprængfyldt af liv. Alt er i færd med at vokse og udvikle sig.

Samtidig er Sct. Hans indbegrebet af sommer og den tid på året, vi drømmer os hen til. I sommeren ligger nemlig mulighederne. Ferien ligger – for de fleste – for døren og endelig har vi tid til at slappe af og hygge os med børnene, familien og vennerne. Vi drømmer om, at nå alt det, vi ikke når til dagligt. At få indhentet alt det liv, vi har forsømt i løbet af året. 

Og sådan er det vel for de fleste af os, at sommeren er den tid, vi holder allermest af. 

Sct. Hans aften har fra gammel tid været en festdag. At tænde bål, har været en anledning til at mødes og hygge sig. At have noget, at være sammen med andre om. Sådan en traditionsrig aften opstår der et fællesskab. Og fællesskab har altid været med til at skabe tryghed og glæde. At være en del af et fællesskab giver en god fornemmelse. Får os til at føle os godt tilpas.  Fællesskaber skal vi sætte pris på. Tage vare om. For vi har, i vores fortravlede verden, ikke så mange af dem, som man havde tidligere. 

Og måske er det sådan en aften, hvor håbet og lyset mødes, at vi skal tænke over, hvordan vi kan genfinde fællesskabets varme. Som et af verdens rigeste samfund skal vi også kunne tage vare på hinanden. Hjælper dem, der har det svært og afse tid til at pleje de nære bånd. Og når vi nu lever i et af verdens rigeste samfund, så skal vi også kunne give hvert enkelt menneske, de bedste livsbetingelser.  Det lille barn skal have den bedste start på livet. Og når et menneske efter mange år, er blevet træt af livet skal respekt og værdighed også være de værdier, vi følger dette menneske ud af den sidste dør med. 

Igen kommer jeg tilbage til fællesskabet og vores travle hverdag. For vi kan alle gøre en forskel ved i vores nærmiljø at danne trygge, opbyggende fællesskaber.

 Men desværre ser vi ofte, at enhver er sig selv nok. Vi ser det fra foreningslivet, hvor det er svært at skaffe frivillige til alt det arbejde, der skal gøres. Børn bliver afleveret og afhentet, men man er sjældent en del af den fritidsinteresse, som børnene dyrker. For far og mor har travlt – travlt med at tjene penge, så der kan blive råd til en ny bil, et nyt køkken eller en udlandsrejse. 

Hvorfor er det i grunden sådan, at jo rigere vores samfund bliver – jo mindre tid bruger vi på vores børn? Inderst inde vil vi jo gerne tjene penge, for at kunne give dem så god en tilværelse som muligt. Og mange af os får også mulighed for, at købe i de rigtige tøjmærker. Råd til at de kan dyrke deres fritidsinteresser 3-5 dage om ugen. Men hvor bliver tiden af? Den tid vi skulle bruge til at lære dem de gode værdier om, hvad der er rigtigt og forkert så de siden hen kan klare sig i samfundet – et samfund der langt hen af vejen bliver dårligere til at tage sig af de svageste. 

Værdierne lader vi børnehaven, skolen og idrætslederne om at formidle til vores børn. Heldigvis er mange af dem rigtig dygtige og kompetente, men vi kan ikke forvente, at de skal overtage forældrerollen. Det er og bliver vores ansvar. 

Danmark er også et af verdens mest trygge samfund. Alligevel føler mange sig utrygge. Utrygge for fremtiden, utrygge i dagligdagen. En meningsmåling foretaget af Cepera viser, at hver anden dansker er blevet mere bange for at færdes udenfor om aftenen, selvom statistikkerne viser, at volden ikke er steget.  Faktisk viser undersøgelser, at den mest utrygge dansker er en 57-årig kvinde fra Ringkøbing. Og det er egentlig meget sigende. For hvor stor en risiko tror I, at hun er udsat for? Sikkert ikke ret stor.  

Der er nok ingen tvivl om, at medierne har en stor rolle at spille her. Vores virkelighed bliver jo formidlet gennem historier om knivoverfald med drabelige billeder og blodige overskrifter. Det føles meget tæt på vores egen lille hverdag og denne utryghed påvirker også vores børn. Erik Sigsgård har i sin bog: "Det åbne og det lukkede", spurgt nogle børn om, hvad tryghed er. Og nogle af svarene var:
 
.   Tryghed er, at de voksne og mine forældre snakker godt sammen.
.   Tryghed er, at jeg føler mig holdt af og hørt på - også når jeg er dum.
  .Tryghed er, at få knus og få kæl, fordi jeg er mig.
.  Tryghed er, at jeg føler, der er brug for mig.
   Tryghed er, at vide, hvad der skal ske.


Jeg ved godt, at det er barske ord en Sct. Hans aften. Men det er en del af vores virkelighed. Og vi skal kunne passe på hinanden. Store som små. Unge som gamle.  

Sct. Hans er symbolsk brugt til at slippe af med noget af det, man ikke var tryg ved, eller det man var bange for. Vi forsøger således med vores symbolske afbrænding af heksen, at sende det onde væk. Måske helt til Bloksbjerg.

Så lad os gøre det – også i aften. Lad os bruge ilden til at afværge det onde med. Lad os bruge de hedenske hekseprocesser til at rense sjælen, til at skubbe utrygheden lidt på afstand.  

Engang brændte vi de mennesker vi ikke kunne lide. I dag samles vi om det samme bål. Men denne gang for at fejre den lyse tid og midsommerens komme. Snart skal bålet tændes. Lad dette bål i aften være med til at give lidt eftertanke – og få os hver især til at tænke over, hvad det egentlig er, der er vigtigt i tilværelsen og samtidig tænke over, om der var et eller andet, vi selv kunne være med til at gøre lidt bedre. 

Fortsat god aften og ha’ en rigtig god sommer. 

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Børn og unge | Taler
Menu:   E-mail | Permalink

S vil en anden vej

lørdag, 21 juni 2008 12:36 by Gitte

Mit indlæg på Generalforsamlingen for Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Billund Kommune lørdag den 21. juni 2008 

Pr. 1. januar 2008 overtog jeg posten som gruppeformand fra Marlene. Og de 6 måneder der er gået siden, har jeg oplevet som turbulente, men - på trods heraf - styrkende for den socialdemokratiske gruppe. 

Vi startede året med at miste Ole til SF. En oplevelse, der indadtil rystede gruppen, ikke mindst på grund af Oles henvisning til samarbejdsproblemer i gruppen og udadtil straks fik pressens bevågenhed. Så meget, at jeg mindre end en måned efter, jeg var tiltrådt som gruppeformand fik stillet spørgsmålet, om jeg var partiets spidskandidat. Det var en overvejelse, jeg slet ikke havde gjort mig på daværende tidspunkt, men ikke desto mindre en beslutning, jeg lige nøjagtig havde et splitsekund til at træffe, da en journalist jo aldrig stiller et spørgsmål, uden prompte at forvente et svar. Jeg besluttede at sige ja. Det er min vurdering, at det ville have svækket gruppen, hvis jeg havde svaret nej eller var kommet med et uklart svar. Samtidig var det at sige ja, fuldt ud i overensstemmelse med de intentioner jeg havde, om at samle gruppen og få markeret gruppens holdninger. Men jeg har også klart meldt ud, at jeg kun er spidskandidat, hvis partiets opbakning til det er markant. Jeg er ikke masokist og kan sagtens finde andet at bruge min tid på. Selvom jeg selvfølgelig foretrækker at bruge den på det arbejde jeg er startet på og som jeg lægger rigtig mange kræfter i. 

Som det første halve år startede såvel med uro på de interne linier som med pressens bevågenhed – sådan er det også sluttet. Og med endnu et medlem, der forlader gruppen. Det er Rash, der har valgt at flytte til Herning. Og her er situationen jo en ganske anden. Rash er stadig socialdemokrat og for ham er det familiemæssige årsager, der er baggrunden for bruddet. Personligt vil jeg komme til at savne Rash, da han har været en god støtte for mig al den tid, hvor jeg har været i politik. Han vil også blive husket og manglet rent politisk – da Rash har varetaget nogle sider, som vi andre får svært ved. Men jeg ser ikke gruppen som svækket af den grund. I stedet for Rash træder Frede ind – og med det kendskab jeg har til Frede, vil vi kunne få meget glæde af ham som gruppemedlem. Du skal være velkommen Frede og jeg glæder mig meget til samarbejdet.   

Byrådsgruppens arbejde i 2008 startede i januar med internt at få diskuteret vores profil og få taget hul på de strategiske overvejelser i relation til vores byrådsarbejde. Og allerede i februar måned tog vi afsæt heri, da investeringsoversigten som en del af budget 2008 skulle behandles i byrådet. Gruppen kom således med ændringsforslag til budgettet, idet vi ønskede penge afsat til en madordning i skolerne samt til et forsøg med offentlig transport. Venstre ønskede ikke at tilgodese vores forslag og gruppen blev nedstemt.  

Allerede i april måtte byrådet efterfølgende udskyde flere af de anlægsinvesteringer, som vi lige havde vedtaget. Da vi ikke havde nået at få udført de planlagte investeringer i 2007 og derfor overført dem til 2008,  blev vi nødt til at overføre investeringer for et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009 – ellers ville vi blive trukket i bloktilskud i 2009. Det er det, som kaldes for  ”modregningsmekanismen” og som regeringen først meldte ud til kommunerne i april måned. Der ligger i den mekanisme en høj grad af detailstyring af den kommunale økonomi fyldt med sanktionsmekanismer, hvilket låser kommunerne fast. Netop det budskab forsøgte vi at markere os på. Paradoksalt nok, endte byrådet faktisk med at skyde flere af de samme investeringer, som den socialdemokratiske gruppe tidligere havde foreslået udskudt for at skaffe finansiering til vores ændringsforslag.  

I maj kom Grindsted Værket endnu engang på alles læber. Det kom nemlig frem, at flere af medarbejderne i 60’erne og 70’erne er blevet forgiftet med kviksølv uden at være blevet gjort opmærksom på det, selvom den daværende ledelse kendte til det. I vores lokal miljø har værket altid været beskyttet af en ring af tavshed og loyalitet. Vi skal have respekt for, at værket var og er en god arbejdsplads. Men lad mig også være helt klar i mælet her: vi bliver nødt til at bryde denne ring af tavshed. Vi må presse på op ad i systemet hos regionen og staten for at få en plan for, hvad der skal til for at beskytte vores grundvand og de borgere der kan blive berørt. Og ikke mindst, så må vi gøre hvad vi kan, for at hjælpe de borgere, der er berørt af kviksølv-sagen. Vi må her skabe politisk opbakning til at forældelsesfristen på 20 år sættes ud af kraft. Efter forlydende har disse problemer fra Grindstedværket aldrig været på en dagsorden i byrådet – lad mig derfor slå fast, at så er det på tide, at de kommer det!  

Senere i maj måned skulle byrådet godkende byggeprogrammet til IKC – det nye Fritids- og Kulturcenter i Grindsted. Byrådsgruppen finder det afgørende for kommunens fremtid, at vi kan bevare vores ungdomsuddannelser i Grindsted og som følge heraf vil IKC’s sammentænkning med Campus være central. Det var også baggrunden for, at vi ønskede biblioteket med i den 1. fase. Vi blev imidlertid endnu en gang nedstemt i byrådet og der er i det godkendte byggeprogram ikke lagt op til et bibliotek i fase 1. 

 Her for en lille uges tid siden blev aftalen mellem finansministeren og KL lavet om kommunernes økonomi i 2009. Det skete under trusler fra Lars Løkke om blot at diktere kommunerne den økonomiske ramme for 2009.   Det virker derfor til, at KL har haft pistolen for panden. KL har derfor ikke haft andet valg, hvis de fortsat ønskede indflydelse på regeringens styring af den kommunale økonomi. Bundlinien i den aftale, som er indgået er uændret niveau for service og anlægsinvesteringer i 2009. Det betyder nulvækst i velfærden de kommende år. For Billund Kommune betyder det, at hvis der er områder med udgiftspres, eller områder, hvor kommunen gerne vil opprioritere, så kan det kun finansieres gennem nedskæringer og besparelser på andre af de kommunale områder. Det er den virkelighed, vi står overfor og som vil få konsekvenser for os ikke mindst i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.  

Den offentlige leverede velfærd vil sakke bagud og blive mere og mere udhulet. Ikke alene i Billund Kommune, men på landsplan. Vi vil se en langsom forandring af vores velfærdsmodel i retningen af større grad af privat leverede velfærdsydelser. Eksempler er her sundhedsforsikringer, privathospitaler samt private skoler, børnehaver og ældrecentre. Den borgerlige regering får skabt plads til disse private leverede velfærdsydelser – de finder bedre og bedre fodfæste. Og det sker netop ved, at befolkningen bliver mere og mere utilfredse med den velfærd de modtager fra den offentlige sektor. Og den utilfredshed er der desværre ingen tvivl om, at vi i stigende grad vil komme til at opleve i de kommende år. 

Den socialdemokratiske gruppe skal være bevidste om, at det er den vej udviklingen vil gå. Men vi skal også være klar til at kæmpe imod. Vi skal forbedre kvaliteten i de offentlige tilbud, hvor vi kan og forsøge at begrænse skaderne af det minimatstats-korstog, som vi for øjeblikket ser i fremdrift.  Det er det udgangspunkt jeg vil have i det fremadrettede arbejde i byrådet.

På en række områder vil vi forsøge at markere, at S vil en anden vej.  Billund Kommune trænger til forandring. Den forandring er S bedst til at stå i spidsen for. Og det håber jeg, at alle sammen med byrådsgruppen vil samle kræfterne om i den kommende valgkamp.       

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen i Grindsted 2008

torsdag, 1 maj 2008 21:46 by Gitte

1 maj 2008 

1 maj handler for mig om værdier – og om viljen til at kæmpe for de værdier. Det er især værdier som lighed og fællesskab, der har været bærende. 

Disse værdier har også været med til at skabe det samfund, som vi har i dag. Et samfund, der betegnes som et velfærdssamfund. Det velfærdssamfund er primært fagbevægelsens og socialdemokraternes projekt. Og det er et projekt, som vi kan være stolte af. Vi har skabt et samfund, der understøtter den enkelte, når han eller hun rammes af ledighed, sygdom eller andre sociale begivenheder. Et samfund, hvor der er skolegang til alle og hvor der tages hånd om de ældre og de svage. Det har kostet blod, sved og tårer. Det har krævet kampgejst og styrke. Det skal vi også huske hinanden på i dag – den 1. maj. 

Men vores visionen om øget lighed – ja den må vi i disse år se nedskudt. Her må vi erkende, at regeringen vil en anden vej. Det er uomtvisteligt, at forskellen mellem rig og fattig er vokset under Fogh’s regime. Magten og velstanden i Danmark 1. maj 2008 er uretfærdig og ulige fordelt.  

Fattigdomsproblemet har således været stigende siden 2001, hvor VK kom til magten. I Danmark er der pt. 196.000 fattige, hvor fattigdom defineres som det at leve for under 50 % af en normal (gennemsnitlig) indtægt. Og af de 196.000 fattige er den andel, der er fattige i mere end 3 år, steget fra 28.000 personer i 1997 til 46.000 i 2007. 

Samtidig lever flere børn i dag under fattigdomsgrænsen. I alt 60.000 børn lever i dag i fattigdom, hvor der var ca. 48.000 i 2001. De lever i familier, der ikke har råd til f.eks. sund mad og deltagelse i fritidsaktiviteter, ligesom deres kammerater. I tusindvis af børn vokser altså op med dårligere muligheder end deres kammerater. Dårligere muligheder for udvikle sociale netværk, arbejde med computer, få ernæringsrigtig mad mv. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt! 

Tager vi flygtninge på starthjælp, så lider de og deres børn sociale og materielle afsavn, i en sådan grad, at det skader deres integration markant. Deres behov for tilstrækkelig og sund mad kan slet ikke kan blive opfyldt. Dårlig integration på arbejdsmarkedet og asociale tiltag som starthjælpen har betydet, at vi har fået en ny underklasse i Danmark - defineret alene ved sin etniske baggrund.  

Ydermere har en række udsatte grupper i det danske samfund i dag en tilværelse præget af livsvilkår, som almindelige danskere har svært ved at forestille sig. Det gælder eksempelvis hjemløse, alkoholikere, narkomaner og prostituerede. 

Er det den vej vi vil? Og er det noget vi kan være stolte af? Nej vel! 

Det danske samfund har udviklet sig til et af de rigeste samfund i verden. De seneste år har vi haft økonomisk opsving samt et overskud på ca. 70 milliarder kroner om året i statskassen. Men rigdom er jo ikke nok. Og vi må altså konstatere, at den borgerlige regering har brugt syv år ved magten til at øge uligheden i samfundet markant. Det er ikke Socialdemokratisk politik. Og vi må klart tage afstand fra det.

Op til valget i november 2007 struttede regeringen af økonomisk selvtillid og lovede, at der var plads til både velfærd og skattelettelser.  Inden valget  fik danskerne at vide, at den danske økonomi gik ufatteligt godt med bl.a. historisk lav arbejdsløshed, høje lønstigninger på det private arbejdsmarked og løfter om mere velfærd. Den daværende finansminister Thor Pedersen udtalte endda, "at snart kan vi købe hele verden." . Efter valget – blev der dannet ny regering og vi fik en ny Finansminister. Men det var bestemt ikke Løkken. Nu brugte regeringen i stedet ord som ”overophedning” og ”ansvarlighed”. Ord der slet ikke var nye for hverken Socialdemokrater eller andre danskere, vi havde nemlig hørt, hvad Nationalbankdirektøren sagde, da han i efteråret 2007 var ude og advare mod skattelettelser. Det var også derfor vi sagde, at man ikke både kan få velfærd og skattelettelser. Men vi skulle åbenbart først på den anden side af valget – før regeringen forstod, hvad nationalbankdirektøren og vi havde sagt.

Venstre kalder sig jo et ansvarligt parti. Regeringen har derfor også brugt de første måneder af 2008 på deres korstog mod uansvarligheden. Nu skal der oprettes ro og orden – efter at regeringen selv har været med til at øge overophedning ved at gennemføre skattelettelser – primært til gavn for de bedrestillede selvfølgelig. Korstoget er derfor sat ind overfor kommunerne og de offentligt ansatte.

Kommunalreformen har flyttet opgaver fra de tidligere amter til kommunerne og der har været en voldsom underfinansiering af de nye opgaver kommunerne har overtaget. Når kommunerne så oveni reformen skal leve med både skattestop og grænser for servicevækst, så er det svære betingelser, vi stilles over for. Samtidig har Finansministeren indført sanktioner overfor kommunerne efter parolen: Kan I ikke få de midler til at slå til, som vi stiller til rådighed for jer – ja så får I bare færre næste år.  

Det er da pædagogik, der er til at forstå! Og på den måde holder regeringen kommunerne i en spændetrøje og gør det hele tiden  vanskeligere og vanskeligere, at få det hele til at hænge sammen. Det kommunale selvstyre sættes under pres - samtidig med, at kommunerne tvinges til at gøre det beskidte arbejde med at foretage serviceforringelser og effektiviseringer. Ydermere kontrolleres kommunerne snart ihjel. Kære Anders, kære Lars: Lad kommunerne få fred. Lad medarbejderne få fred. 

I Danmark er vi heldige, fordi vi har offentlig ansatte, der er idealistiske, fagligt dygtige og gerne vil gøre en forskel. Vi ved imidlertid, at det i fremtiden vil blive svært, at få hænder nok. Når flere i de kommende år går ud af arbejdsmarkedet og færre kommer derind – ja så bliver en offentlig medarbejder en mangelvare. Samtidig er flugten fra jobs i den offentlige sektor ved at være at være mærkbar. Hvordan kan vi i det hele taget skabe en bedre velfærd, hvis der i fremtiden ikke er nogen, der vil arbejde med at levere den?.  

Den offentlige medarbejder er med i hele vores livsforløb – nærmest fra vugge til grav. Det er medarbejdere i den offentlige sektor, der passer os, når vi er små, underviser os, når vi skal i skole, tager sig af os, når vi bliver syge og passer os, når vi bliver gamle. Hvis vi synes, at vores liv er så meget værd, hvorfor vil vi så ikke give de mennesker, der følger os livet igennem nogle ordentlige arbejdsbetingelser? 

Vi er ganske simpelthen nødt til at forbedre arbejdsmiljøet i den offentlige sektor – ellers ender vi med slet ikke at have nogen offentlig sektor. Velfærd og arbejdsmiljø er i øvrigt ikke et spørgsmål om det ene på bekostning af det andet. Vi får den bedste hverdag for børnene, for de syge og for de ældre, ved at skabe et bedre arbejdsliv. Så lad os tage fat der. 

Et bedre arbejdsmiljø vil gøre det mere attraktivt at arbejde i den offentlige sektor. Men vi er altså også nødt til at se på lønnen. En lønstigning på 12,8 % over 3 år er historisk høj – er der blevet sagt. Jeg vil kalde det peanuts. Det retter IKKE op på forskellen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. Men det afhjælper, at forskellen ikke bliver uddybet.  I den private sektor steg lønnen alene 4,3 pct. fra fjerde kvartal 2006 til fjerde kvartal 2007.  

Så det er forståeligt, at FOA medlemmerne og andre i den offentlige omsorg i øjeblikket kæmper for bedre løn og bedre ansættelsesvilkår. Vi har i den forbindelse hørt i medierne, at den konservative Mads Lebæk forhandlingsleder fra KL til gengæld har svært ved at forstå, hvorfor FOA er i konflikt, når nu SOSU-assistenterne rent faktisk var blevet tilbudt 15% over 3 år. Urimeligheden heri er imidlertid indlysende for os andre – for hvem var det lige, der skulle betale? Pædagoger og dagplejemødre! 

Nej. Pengene må komme fra den Finansminister, der har holdt kommuner og regioner i et jerngreb i 7 år. Jeg vil derfor ønske de aktionerende al mulig held og lykke med det pres, de har lagt på de offentlige arbejdsgivere. Og jeg håber, at FOA’s forsøg i går på at få dialog i gang må lykkes. 

Danmark er et rigt land. Vi har råd – ikke bare til at bevare – men også til at udbygge velfærdssamfundet. Det er det, vi skal minde hinanden om i dag. 

Vi skal også minde hinanden om, at selvom rammerne er stramme, er der forskel på, om der lokalt sidder en IB eller en Socialdemokratisk borgmester, som vil gøre en forskel. 

Der er således stadig masser at kæmpe for. Så op på barrikaderne – og hold fanen højt hævet. Det her er vores dag.   

Rigtig god 1. maj.

Har i øjeblikket 4.8 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5