Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune
Gitte Ottosen

Så er den hjemme!

tirsdag, 3 februar 2015 06:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 6/7 2015

Park og Vej er nu ”hjemme” igen, hvor den bør være, nemlig som en almindelig kommunal afdeling. Den beslutning blev forleden truffet af et enigt byråd. Fra Socialdemokraternes side, er vi utrolig glade for beslutningen. Når opgaverne løses godt i kommunal regi, så skal de blive der. Og når opgaverne løses i en afdeling, der er rummelig og hvor der er plads til at tage et socialt ansvar i forhold til borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, så kan vi slet ikke se, hvordan vi kan undvære afdelingen.

 I efteråret 2008 sendte et flertal i byrådet af ideologiske årsager afdelingen – eller rettere dens opgaver -  i udbud. Det var en beslutning, Socialdemokraterne stemte imod. Resultatet blev heldigvis, at Park og Vej så at sige, vandt sin egen udbudsforretning, da de selv havde budt på opgaven med et kontrolbud. Det betød, at der blev lavet en driftskontrakt med præcisering af, hvilke opgaver, Park og Vej skulle udføre for kommunen. Kontrakten udløber til april og det er godt, at et enigt byråd nu bakker op om Park og Vej som en kommunal afdeling.

Der lægges op til, at afdelingen fortsat skal have fokus på effektivisering og gøre brug af eksterne entreprenører, når det giver værdi. Det er fornuftigt. Vi er imidlertid glade for, at diskussioner om ”øget” brug af eksterne entreprenører, nu er taget af bordet. Det bør ikke være et mål i sig selv. Vi vil derfor også følge udviklingen nøje, så der ikke – af ideologiske årsager - sker et skred.   

En dejlig afslutning på et langt forløb. Så blev vi så kloge – og nogle af os, har været det hele tiden. 

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   ,
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Ib og Venstre lover hvad?

søndag, 8 november 2009 19:27 by Gitte

Inlæg i jyske Vestkysten, vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 46

Borgmesteren garanterer, at madproduktionen på ældreområdet ikke udliciteres. Men det drejer sig jo ikke om udlicitering eller ej. Det er vist alene de konservative og måske enkelte venstre kandidater, som drømmer om dette. Nej - det drejer sig helt enkelt om, hvorvidt der forsat skal laves mad i de forskellige institutioners køkkener eller ej, som det sker i dag. Det er det, der er brug for, at venstre garanterer. Det andet er en gratis omgang.

Har i øjeblikket 4.3 point givet af 6 læsere

 • Currently 4,333333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Køkkenerne skal bevares på plejecentrene

lørdag, 3 oktober 2009 12:08 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 41

Omdrejningspunktet på flere af vores plejecentre er køkkenet. Måltidet er for mange det faste holdepunkt i tilværelsen. Fjernes duften af nybagt brød og daglig madlavning er det livskvaliteten, det går ud over for vores ældre medborgere – og måske forsvinder også livsgnisten. Der er indsendt en lang række høringssvar til kommunen, hvoraf det med al tydelighed fremgår, at den påtænkte udlicitering af madproduktionen vil medføre, at det sociale liv forringes væsentligt på centrene.

Et flertal i byrådet har besluttet, at udbyde madproduktionen, men undersøgelserne er ikke tilendebragt. Derfor er den sidste og endelige beslutning endnu ikke taget. Meget kan ske endnu. Såvel resultatet af undersøgelserne som høringssvarene og det kommende valg kan få indflydelse. Men husk til valget på, at det var Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der traf beslutningen om at sende madproduktionen i udbud. Socialdemokraterne var imod. Vi ønsker, at køkkenerne bevares på de plejecentre, der måtte ønske det og at kommunens egne storkøkkener fortsat skal stå for at lave maden til hjemmeboende ældre. Det vil vi også arbejde for efter valget - og hvis vælgerne giver os mandater nok til det, vil vi omgøre den trufne beslutning.   

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Min 1. maj tale på Engen i Grindsted 2009

søndag, 3 maj 2009 05:24 by Gitte

1 maj 2009 

Det er en ære for mig, at holde tale 1. maj på arbejderbevægelsens traditionelle kampdag. En dag, der symboliserer den kamp, der siden 1890 har været en vigtig del af det danske samfund. Det har været en vigtig del fordi, der i alle de år, altid har været noget at kæmpe for. Nedsættelse af arbejdstiden, forbedring af arbejdsvilkårene, sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne, udviklingen af den velfærdsmodel vi har i dag - for blot at nævne nogle af hjørnestenene i den årlange kamp.  

Da jeg for nøjagtig et år siden stod her sidst, havde vi økonomisk vækst i Danmark. Mange havde i perioden forud oplevet store lønstigninger, ligesom mange med tilfredshed havde oplevet, at friværdien i deres bolig var steget betydeligt. Siden 2004 og frem til starten at 2008 var alt bare steget  – forbruget, friværdierne, investeringerne og priserne. Det gik så godt med den danske økonomi, at vores Finansminister Thor Pedersen  mente, at vi engang ville kunne købe hele verden. 

Mange troede den 1. maj 2008, at træerne ville vokse ind i himlen – ikke mindst regeringen, som kun kunne se risikoen for overophedning som problem og brugte dette til at holde kommunerne i en spændetrøje og straffe dem, hvis de brugte flere penge, end de havde budgetteret. Men vi ved også godt, at dem, der tjente mest på højkonjunkturen – var dem, der i forvejen havde mest – netop dem med de højeste lønninger og de dyreste huse. Ligesom vi også godt ved, hvem der betaler i dag, hvor højkonjunkturen er vendt til lavkonjunktur. 

I dag taler vi nemlig om krise – og krisen betegnes ”Finanskrisen”. Et begreb, som pt. er det mest googlede på internettet. Det er også et begreb, som alle forstår betydningen af – eller rettere næsten alle – når vi lige undtager den tidligere statsministerfrue Anne-Mette. ”Jeg gider slet ikke høre om den finanskrise. Hvor er den?” sagde Anne-Mette jo som bekendt, alt mens hun skubbede danseskoene af fødderne. 

Men den er her, Anne-Mette. Også selvom Billund Kommune, hvad job angår fortsat befinder sig i lidt af et smørhul, så er Finanskrisen håndgribelig nok, for dem, som den er gået ud over - for dem, der er blevet arbejdsløse. Og her er Region Sydjylland sammen med Region Nordjylland de regioner, der uden sammenligning er hårdest ramt. På regionsplan – og landsplan er der således ingen tvivl om, at krisen er over os. Siden juni 2008, hvor ledigheden bundede med 47.000 fuldtidspersoner, er ledigheden steget til i alt 80.000 fuldtidspersoner. Hver uge mister mere end 1.000 danskere deres job. Desværre tyder alt på, at krisen bliver dyb og langvarig. Og at vi må indstille os på, at ledigheden blot vil blive forværret i årene fremover.

Regeringen har fra starten negliceret krisen og dens omfang. De kom for sent i gang og de gør fortsat ikke nok, for at løse de omfattende problemer, som det danske samfund står overfor. En egentlig vækstpakke – som Socialdemokraterne har forslået, med massiv modernisering af den offentlige sektor, omstilling og opkvalificering af lønmodtagerne – ja, det mener vores nye statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke, der er brug for. Der er ikke behov, siger Lars Løkke, for Finanskrisen er slut til efteråret. Hvordan kan han være overbevist om det – når eksperterne påstår det modsatte – når alle økonomiske tegn peger på det modsatte? Hvor mange flere skal miste deres job, før regeringen begynder at tage problemet alvorligt?

Ellers har vi jo fået pakker nok – både før og efter jul. I oktober 2008 fik vi  den første Bankpakke og i januar 2009 den anden Bankpakke. For Bankerne har levet godt under højkonjunkturen. De har velvilligt stillet kapital til rådighed, så vi danskere har kunnet øge vores forbrug. Derfor måtte vi have et par bankpakker, som kunne hjælpe bankerne, så de kunne hjælpe den danske økonomi med at få sat gang i hjulene igen. Og i kølvandet herpå kom – i marts måned - Regeringens forårspakke. En pakke, der på ingen måde er et modsvar på krisen. Forårspakke 2.0 skaffer således kun job til ca. 5000 i 2009 og 7.000 i 2010. Til sammenligning har vi i de første to måneder af 2009 set en stigning i ledigheden på godt og vel 12.000 personer, hvilket sætter effekten af forårspakken i relief.

Skattereformen, som er en del af forårspakken giver mest til dem, der tjener mest - mens de lavtlønnede, dem i lejebolig, pensionisterne og folk på dagpenge ikke får så meget ud af skatteomlægningen. Samtidig giver skattereformen en markant højere gevinst til de nordsjællandske kommuner end til yderkantsområderne, herunder Billund Kommune. Konsekvensen er et Danmark, der bliver drejet endnu mere skævt, end det er i forvejen.

Og også i Billund Kommune, hvor borgerne ikke kommer til at mærke de store gevinster af skatteomlægningen - også her negliceres problemerne. ”Finanskrisen har her i kommunen kun gjort ca. 100 mennesker arbejdsløse”, sagde borgmesteren forleden glad ved uddeling af Erhvervsfremme-prisen, mens han helt undlod at fortælle, hvor mange virksomheder der pt. er på arbejdsfordeling. Når virksomhederne må skære, ved vi imidlertid godt, at det ofte er dem, der sidst kom ind på arbejdsmarkedet, der ryger først. Vi ved også, at en krise som den, vi oplever i øjeblikket stiller store krav til arbejdsmarkedet. Krav om, at arbejdskraften omskoles og uddannes. Og her må man som kommune og borgmester være på forkant. For vi har her – sandsynligvis – kun set en forsmag på en krise, der sammenlignes med 30’ernes depression.

Det er naivt at tro, at krisen kommer til at gå uden om vores kommune. Mange slagteriarbejdere fra Grindsted fik job på Vestas i Lem, da Dansih Crown i sin tid måtte lukke. I tirsdags hørte vi så, at Vestas fyrede 1275 medarbejdere i Danmark, fordi de flytter en del af produktionen til udlandet. Det vil også være naivt at tro, at det ikke vil kunne mærkes i Billund Kommune. 

I Billund Kommune neglicerer Borgmesteren således de problemer, der er kommet i kølvandet på Finanskrisen samt de problemer, vi desværre nok må forvente vil blive forstærket i perioden fremover. Borgmesteren ser ikke problemerne. Fuldstændig ligesom borgmesteren og hans bagland lukker øjnene, for så mange andre problemer i kommunen.  Venstre hører ikke medarbejderne på institutionerne og andre steder, når de siger, at nok er nok. De forstår ikke, at lange byggebehandlingstider er et problem for borgere og virksomheder. De forstår ikke behovet for cykelstier. Og de tror, at succes kan måles på, hvor mange undersøgelser, man kan få sat i gang.  

Da budget 2009 blev indgået lod Venstre-flertallet atter de svage stå for skud, da resultatet blev, at børnene og de gamle måtte betale for at økonomien kunne hænge sammen. Højere madpris og besparelser indenfor ældreområdet på 5 mio. kroner, det var prisen, de ældre måtte betale i vores kommune. Det er klart, at det skaber frustrationer. Frustrationer hos de ældre, der nu kun kan få gjort rent, hver 3. uge. Frustrationer hos personale og pårørende, som oplever, at tiden til omsorg er beskåret. 

Der er også andet personale, der i det forløbne år har måttet sande, at Venstre ved man, hvor man har, nemlig til højre for midten. Det er kommunens personale i Park og Vej afdelingen. Stærkt fremført af Venstre besluttede et flertal i byrådet, at udlicitere afdelingen. Den beslutning forstod de heller ikke, var i strid med ”Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse”. Spørgsmålet om et udbud havde aldrig været drøftet i MED hovedudvalget. Informationspligten var derfor ikke blevet overholdt. Overtrædelsen af Rammeaftalen viser desværre, at Venstre har meget lidt respekt for de aftaler, der er indgået med medarbejderne.  

Spørgsmålet er, hvorfor det sker gang på gang, at medarbejderne i vores kommune ikke tages alvorligt – at de ikke inddrages? Og hvorfor besparelserne gang på gang skal gå ud over de svageste?  Svaret er, at det er fordi, at Venstre ignorerer helt almindelige menneskers helt almindelige behov – behov for forståelse, værdighed og indflydelse. 

I Billund Kommune trænger vi derfor også snart til nogle pakker. Nogle pakker med gode servicetilbud til borgerne. Og kan I ikke levere sådanne pakker, så siger vi: ”pak sammen og gå hjem”. Lad nogle andre komme til. Lad os komme til. For vi tror, at vi kan gøre det bedre. Vi kan heller ikke gøre alle tilfredse, men vi kan tage fat på områder, der betyder noget. Vi kan lytte og vi kan give medarbejderne medindflydelse. Og vi kan sætte ind på at forbedre arbejdsmiljøet de steder, hvor der er brug for det. Vi skal genskabe anstændigheden, værdigheden og den grundlæggende tillid til det gode i alle mennesker.  

Uanset, om man er socialdemokrat, SF’er eller bare til venstre for midten, så synes jeg, at vi skal bruge dagen i dag, til at sige til hinanden, at det her Venstre-tyrani, det vil vi ikke længere være med til. Nu må det have en ende. Og da det nu er valgår, så synes jeg også, at vi skal blive enige om, at den kamp – for det bliver en kamp – den vil vi kæmpe sammen.  

Så op på barrikaderne – og hold fanen højt. Der er netop i år rigtig meget at kæmpe for.  

Rigtig god 1. maj.

Har i øjeblikket 4.2 point givet af 10 læsere

 • Currently 4,2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Park og Vej er de bedste

mandag, 16 marts 2009 03:33 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 12

Park og Vej vandt licitationen, fordi de er de bedste. Derom er der – heldigvis - ikke længere tvivl. Det er nemlig bevist, at det ikke kan gøres bedre, at afdelingen er konkurrencedygtig både på prisen og kvaliteten af det arbejde, der udføres.

Tænk hvis også Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti havde troet på det fra starten. Så havde kommunen sparet 1 mio. kroner. Sparet de mange penge, som hele udbudsforretningen har kostet. Undgået, at sende medarbejderne i Park og Vej igennem en lang frustrationsperiode, hvor de har frygtet for deres fremtid. Og undgået at stresse de mange kommunale medarbejdere, der har skullet bære udbudsforretningen og tilbudsforretningen igennem. 

Et unødigt spild af ressourcer, som ene og alene har haft til formål at fremme VKO’s helt private ønske om at udlicitere, hvor det er muligt. Vi har derfor også kunnet læse i dagspressen, at Konservative helst havde set, at et firma udefra havde vundet. Fra den socialdemokratiske gruppe er vi til gengæld rigtig stolte af Park og Vej. Det er godt gået og vi ønsker afdelingen et stort tillykke. Vi er glade for, at opgaverne bliver ”in house”, for vi tror, at det er her, de løses bedst. Vi ved nemlig, at de løses af en flok topmotiverede og meget dygtige medarbejdere. Og vi ved, at de også vil tage godt imod medarbejderne fra LMK, der tidligere passede de grønne områder i Billund.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 6 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Ikke bare ulovligt men dumt

torsdag, 20 november 2008 11:25 by Gitte

Første gang et flertal i byrådet traf beslutning om, at udbyde park og vej kunne man undskylde sig med uvidenhed. Uvidenhed om de bestemmelser, der fremgår af den samarbejdsaftale, der er indgået med medarbejderne. Man vidste derfor sandsynligvis ikke, at aftalen blev overtrådt. Og at årsagen til overtrædelsen var, at medarbejderne ikke var blevet informeret og deres synspunkter ikke indgik i beslutningsgrundlaget.

Anden gang et flertal i byrådet begik den samme fejl, kan uvidenheden ikke længere bruges som undskyldning.  Det kan derfor alene betegnes som dumt. Medarbejderne er fortsat ikke hørt og er ikke involveret. Der var altså stadig tale om en overtrædelse af samarbejdsaftalen, da byrådet tirsdag den 18. november – for anden gang – besluttede, at hele park og vej skal sendes i udbud.

Byrådets beslutning kan kun betegnes som et selvmål og kommunen vil nu – ifølge MED-udvalget og 3 F - blive indklaget til KL og KTO. Man skulle ellers mene, at Billund Kommune har klager nok liggende. Såfremt Venstre og Konservative af ideologiske årsager ønsker park og vej sendt i udbud, er det mindste man kan gøre da at overholde gældende regler og aftaler. Fodfejl af denne slags gavner hverken kommunen eller medarbejderne. Spørgsmålet er, om det gavner Venstre og Konservative?

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Behold park og vej i kommunalt regi

torsdag, 20 november 2008 11:24 by Gitte

Det ligger fast, at Byrådets beslutning om udbud af park og vej VAR en overtrædelse af samarbejdsaftalen. Medarbejdernes rettigheder er klart blevet tilsidesatte og sagen kommer nu til at gå om i byrådet.

Målene med samarbejdsaftalen er ellers, at fremme dialogen mellem medarbejdere og ledelse samt at øge den gensidige tillid. Begge dele skulle gerne være til gavn for både medarbejdere, kommune og borgere. Der er nemlig god mening i medindflydelse og medbestemmelse, da trivsel, engagement og effektivitet bedst opnås ved, at medarbejderne deltager i beslutningerne.

Der er derfor ikke tale om dobbeltmoral, når jeg påpeger medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse. Flemming Nissens mange år i politik – først som Fremskridtsmand, Liste J og nu Konservative – gør også, at han udmærket ved, orientering af MED-udvalg, høringsfrister mv. indgår på en helt anden måde i kommunens budgetlægning. Når budgetseminaret har fundet sted i august måned gennemføres høringsrunden – uanset om der er tale om lukning af plejehjem, børnehaver eller andre tiltag. Først hvorefter vedtages det endelige budget i oktober måned.

Jeg fremhæver retten til medindflydelse og medbestemmelse. Men jeg fremhæver i den konkrete sag endnu mere pligten til at respektere vores park og vej afdeling for det gode arbejde, som den udfører. Derfor bør vi fortsat beholde park og vej i kommunalt regi og ikke udlicitere arbejdet.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Borgmesteren kommer nok ikke i fængsel!

torsdag, 6 november 2008 14:49 by Gitte

Byrådets beslutning om udbud af park og vej bliver ikke lovlig af, at borgmesteren lover at sende beslutningen i høring. I det læserbrev, hvor borgmesteren fastholder beslutningens lovlighed, nævner han samtidig, at jeg skal sætte mig ind i reglerne, inden jeg fremkommer med så kraftige anklager. Hertil kan jeg svare, at jeg naturligvis har undersøgt reglerne. Jeg må derfor også fastholde, at beslutningen er ulovlig.

Beslutningen er bl.a. ulovlig, fordi den er i strid med EU-lovgivningen. Forpligtigelsen til at informerer medarbejderne på et tidligt tidspunkt samt til at lade deres synspunkter indgå i beslutningsgrundlaget fremgår således af et EU-direktiv (20002/14/EF). Forpligtigelsen vedrører alle beslutninger, der kan medfører betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesforhold, hvilket et udbud jo helt klart kan gøre.  

EU-direktivet om information og medindflydelse er indarbejdet i Rammeaftalen, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og De Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Denne aftale er derfor også overtrådt.

Jeg er fuldstændig enig med borgmesteren i, at det er hans opgave at sikre, at byrådets beslutninger er lovlige. Og den opgave, har han tydeligvis ikke varetaget i denne sag.

Borgmesteren kommer ikke i fængsel, selvom byrådet har truffet en ulovlig beslutning. Men der er ifølge Rammeaftalen en helt klar procedure for, hvorledes manglende overholdelse af bestemmelserne kan indklages for Samarbejdsnævnet og i givet fald medfører bod.

Overtrædelsen af Rammeaftalen viser desværre, at man har meget lidt respekt for de aftaler, der er indgået med medarbejderne. Og uanset om det er lovligt eller ej, kan man frygte, at samarbejdsklimaet vil lide stor skade. Det kan i værste fald blive svært, at genskabe tilliden til ledelsen/byrådet. Jeg vil derfor genfremsætte mit forslag om, at borgmesteren lader sagen gå om. 

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink

Udbud af park og vej er ulovlig

torsdag, 6 november 2008 14:47 by Gitte

Beslutningen på byrådsmødet tirsdag aften om udbud af hele Park og Vej er ulovlig. Beslutningen er nemlig – udover at være tåbelig – i direkte strid med ”Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse”.

 

Der var i indstillingen lagt op til, at markedsafprøve dele af Park og Vej. Efter en heftig debat blev der imidlertid stillet ændringsforslag om at sætte hele Park og Vej i udbud. Debatten tydeliggjorde, at såvel Venstre som Konservative alene ønsker et udbud af ideologiske årsager.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget. Imod stemte bl.a. Socialdemokraterne, men selv Venstrepolitikere fremhævede i debatten, at de ikke forventer, at opnå besparelser ved et udbud. Det blev således fremført, at Park og Vej drives utrolig effektivt og at man både håber og regner med, at Park og Vej selv vinder udbudsforretningen. Derfor kan man jo undre sig over, hvorfor borgerne skal betale den million kroner, som en sådan udbudsforretning koster. Er det rimeligt, at borgerne skal betale for, at Venstre og Konservative kan få gennemført deres udbudsideologi? Og skal borgerne betale med yderligere serviceforringelser på ældreområdet – eller hvor har man tænkt sig, at pengene skal komme fra?

 

Udover det uforståelige i, at man vil sætte en afdeling i udbud, som mange er enige om, ikke kan drives bedre, ja så er beslutningen som sagt også ulovlig.

 

I rammeaftalen står der bl.a. at information skal gives på så tidligt et tidspunkt, at medarbejdernes eller medarbejderrepræsentanternes synspunkter kan indgå i byrådets beslutninger. Dette var jo i hvert fald ikke tilfældet her, da forslaget om udbud af hele Park og Vej først kom frem på byrådsmødet.

 

Spørgsmålet om et udbud har endnu aldrig været drøftet i MED hovedudvalget og informationspligten er derfor ikke overholdt, hvilket yderligere præcisere, at byrådets beslutning er ulovlig.

 

Jeg har som byrådsmedlem svært ved at forstå, at man ikke har større respekt for aftaler indgået med kommunens eget personale. At man kaster personalet ud i usikkerhed samtidig med, at man overtræder reglerne for medindflydelse og medbestemmelse. Jeg vil derfor foreslå, at borgmesteren tager konsekvensen heraf og lader sagen gå om.

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:  
Kategorier:   Kommune | Udlicitering
Menu:   E-mail | Permalink