Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Politiske udsagn

Med et langsigtet perspektiv får også vore børn et bedre liv!

Det er vigtigt at tænke langsigtet. Det må ikke være sådan, at vores generation gives muligheder på bekostning af næste generation. Det er også vigtigt, at bygge vores nye kommune op på værdier, der skaber grundlaget for en bæredygtig udvikling. Begge dele må vi have for øje, når vi skaber løsninger i forhold til miljø, erhvervsliv, børnepasning, folkeskolen mv.

Vi skal styrke velfærdssamfundets kerneområder. Vi skal bevare gode tilbud om offentlig service, hvor ingen afskæres fra at komme til på grund af dårlig privatøkonomi. Der skal være adgang til de grundlæggende ydelser alene i kraft af, at man er borger i kommunen. Men det er også vigtigt med privat engagement og private initiativer, som kan supplerer og dermed styrke vores velfærdssamfund. Det være sig private initiativer i forhold til foreningslivet, ældreområdet, det sociale område eller sport og fritidsområdet.

Læs flere politiske udsagn ved at klikke på nedenstående links