Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Det er ikke "løkken", når det kommunale selvstyre sættes under pres

lørdag, 15 marts 2008 09:02 by Gitte

For alle os, der torsdag-fredag deltog i KL's årsmøde i Ålborg står det nu helt klart, at ikke nok med, at de lokalpolitiske rammer er blevet meget snævre - der er desværre heller ikke meget håb forude.

"Det er ikke en opgave for den enkelte kommune, at definere den overordnede økonomiske politik - det er Folketingets opgave", bekendtgjorde Lars Løkke som forklaring på, hvorfor det kommunale råderum indskrænkes mere og mere i kommunerne.  Og selvfølgelig har han ret i, at det er Folketingets opgave, at definere den overordnede økonomiske politik. Men selvom det er sådan, virker det jo alligevel ikke indlysende, at regeringen først skal have lov til, at definere de ressourcer, vi har til rådighed dernæst , hvilke opgaver vi skal løse og herefter bestemme, hvordan vi skal straffes, når hverdagen med al sin gru viser os, at pengene ikke slår til. Der skal være sammenhæng mellem de midler, som den enkelte kommune har til rådighed og de opgaver, som kommunen skal løse - alt andet virker urimeligt.

Kommunerne er aldrig blevet kompenseret tilstrækkeligt for de mange udgifter, der fulgte i kølevandet på Strukturreform og kommunesammenlæg. Alt dette betød nemlig mange nye opgaver, som kommunerne måtte "effektivisere" sig til at kunne løse. Herefter kom så et folketingsvalg ind af bagdøren i efteråret 2007 hvor Venstre, Konservative samt DF følte sig nødt til at bringe flere nye opgaver ind i kommunerne - opgaver der nu var en del af Kvalitetsreformen. Og forud var vi alle blevet lovet skattelettelser - så hvor skulle pengene komme fra til alle de nye opgaver? Såvel skattelettelser som kvalitetsreform handlede vel ene og alene om genvalg og begrebet vælgerbedrag er af flere blevet brugt i den sammenhæng.

Når man således har gennemført skattelettelser samtidig med, at man har påført kommunerne flere opgaver og så - efter valget - siger: Desværre økonomien er overophedet og vi har ikke råd til at kompensere jer for de mange opgaver I er blevet pålagt - ja så virker det utroværdigt. Ikke mindst set i sammenhæng med, at økonomien jo ikke er blevet mere overophedet i den forløbne periode. Nationalbankdirektøren var allerede forud for valget ude og kritisere regeringens oplæg til skattelettelser. Nej - økonomien er slet ikke blevet mere overophedet siden dengang - faktisk taler man i øjeblikket om, at dansk vækst er gået helt i stå og at afmatningen er i gang. Så argumenterne for at "holde igen" kan diskuteres.

Samtidig er regeringens sanktionspolitik overfor kommunerne udtryk for mistillid og for et ønske om, at holde kommunerne i et jerngreb. "Løkken" er lagt om halsen og "den røde løber er rullet ud til afvikling af det kommunale selvstyre", som Erik Fabrin KL's formand udtalte på årsmødet. En udtalelse fra en af Venstres egne, som nok burde give stof til eftertanke. Samme Erik Fabrin sagde også, at den nye Finansminister er "mere centralistisk end den gamle", hvilket også underbygger synspunktet om, at økonomien mere og mere diktres fra Christiansborg - og at kommunerne bare har at makke ret.

Socialdemokraternes "frihedsrettigeheder" til kommunerne er derimod udtryk for et helt andet menneskesyn. Et menneskesyn, der bygger på tillid. Samtidig klinger ordet "frihedsrettigheder" godt. De opgaver, som de enkelte kommuner står over for er forskellige - borgerne har ikke de samme behov alle steder i landet. Netop derfor skal vi have frihed, så vi i vores kommune kan løfte de opgaver, der knytter sig til vores kernevelfærd på en tilfredsstillende måde i forhold til borgerne.   

 

 

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 7 læsere

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5